Translate

marți, 16 ianuarie 2018

                                               

                                                               Domnul este aproape                                                                                                                                  Marţi     16     Ianuarie


"Atunci am dorit să cunosc adevărul despre fiara a patra … despre celălalt corn care a ieșit … despre cornul acela care avea ochi și o gură care vorbea lucruri mari".   Daniel 7.19,20


     Această profeție i-a fost oferită lui Daniel prin intermediul unui vis. El a văzut patru mari imperii care aveau să se ridice și să cârmuiască lumea până la venirea Fiului Omului. Cel de-al patrulea imperiu, cel Roman, va lua o formă monstruoasă în zilele din urmă și va fi de fapt animat în mod direct de puterea lui Satan. Din el se va ridica un corn mic, care va avea întâietatea peste celelalte patru coarne care formează cea de-a patra fiară.

     Daniel descrie acest corn mic ca rostind cuvinte mari (vedeți și Apocalipsa 13.5) și ca având ochi. Acești ochi simbolizează clarviziunea și inteligența pătrunzătoare. Prin intermediul unei inteligențe imense, el va avea o putere și o influență fara precedent asupra maselor. Probabil că va fi folosită tehnologia în vederea acestui lucru. De exemplu, astăzi există o organizație numită „Five eyes“ („Cinci ochi“). Ea este compusă din cinci națiuni: SUA, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă. Ele împart unele cu altele (și cu nicio altă națiune) informațiile dobândite prin intermediul spionajului electronic. Nu sugerez că aceasta ar fi o împlinire directă a profeției de mai sus, însă ea ne ajută să înțelegem cum vor fi posibile aceste lucruri și să vedem mai clar direcția în care această lume se îndreaptă.

     În contrast cu ochii Fiarei, apostolul Ioan a avut o viziune cu privire la un „Miel … având … șapte ochi, care sunt cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul“ (Apocalipsa 5.6). Cei șapte ochi ai Mielului reprezintă atotcunoașterea lui Hristos, în special în legătură cu guvernarea pământului. Este un lucru foarte mângâietor pentru cel credincios să știe că „ochii Domnului cutreieră tot pământul, ca să Se arate tare pentru cei cu inima în totul pentru El“ (2 Cronici 16.9).

                                                                                                                         B Reynolds

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze