Translate

marți, 16 ianuarie 2018

                               
                                   
                                                              Domnul este aproape
                                                           Miercuri     17     Ianuarie


              "Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, pentru că Eu sunt blând și                             smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre".   Matei 11.29


     Acesta a fost jugul lui Hristos și acesta este jugul pe care El, în harul Său infinit, ne invită și pe noi să-l luăm asupra noastră, ca să găsim astfel odihnă pentru sufletele noastre. Să încercăm să înțelegem aceste cuvinte: „Veți găsi odihnă“. Nu trebuie să confundăm odihna pe care El ne-o dă cu odihna pe care noi o găsim. Când sufletul trudit și împovărat vine la Isus cu o credință simplă, El îi dăruiește o odihnă solidă, acea odihnă care decurge din siguranța deplină că totul a fost rezolvat: păcatele au fost înlăturate pentru totdeauna; dreptatea perfectă a fost împlinită; Dumnezeu a fost glorificat, iar Satan a fost redus la tăcere.

     Aceasta este odihna pe care Isus ne-o dă atunci când venim la El. După aceea însă trebuie să străbatem această lume și împrejurările vieții de zi cu zi. Sunt încercări, dificultăți, probleme, dezamăgiri și nevoi de tot felul. Niciuna dintre acestea nu pot, nici măcar în cea mai mică măsură, afecta odihna pe care Isus o dă; însă ele pot afecta în mod serios odihna pe care noi trebuie să o găsim. Ele nu tulbură conștiința, însă pot tulbura inima; ne pot face să ne pierdem răbdarea și liniștea.

     Cum putem face față acestor lucruri? Cum ne putem liniști inimile și mințile tulburate? Prin a ne aplica și a lua asupra noastră jugul prețios al lui Hristos, acel jug pe care El Însuși l-a purtat mereu în viața Sa pe acest pământ – jugul supunerii complete față de voia lui Dumnezeu. Avem nevoie să spunem, fără nicio rezervă, din adâncul inimilor noastre: «Facă-se voia Ta, Doamne!». Avem nevoie de un simțământ profund al dragostei Sale perfecte pentru noi și al înțelepciunii Lui infinite în toate căile Sale față de noi, astfel încât să nu dorim să schimbăm nimic din ele, nici dacă am putea; astfel încât să nu dorim să mișcăm un deget pentru a ne schimba poziția și împrejurările.

                                                                                                                        C H Mackintosh

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze