Translate

duminică, 18 februarie 2018

                                       

                                                           Domnul este aproape
                                                         Duminică     18     Februarie

                    "Dar Tu ești Cel care m-ai scos din pântece; Tu mi-ai dat încredere la sânii                                       mamei mele. Din pântece Ți-am fost dat Ție; din pântecele mamei mele,                                      Tu ești Dumnezeul meu". Psalmul 22.9,10

     Acest psalm uimitor ne prezintă detalii cu privire la Persoana și la jertfa Domnului nostru Isus Hristos, precum și cu privire la gloriile Lui prezente și viitoare. Unul dintre secretele vieții de completă dedicare a lui Hristos față de Dumnezeu și față de interesele Acestuia a fost încrederea Lui nezdruncinată în Dumnezeu. Indiferent de ce s-a întâmplat, Hristos Și-a pus întotdeauna încrederea în Dumnezeu. În timpul ceasurilor de întuneric, El a continuat să Se încreadă în Dumnezeu, poate mai mult decât oricând, chiar și atunci când Dumnezeul Său Își ascundea fața de El (versetul 2).

     Vrăjmașii își băteau joc de El deoarece continua să Se încreadă în Dumnezeu și spuneau: „Să-L scape Dumnezeu acum, fiindcă Își găsește plăcerea în El“ (versetul 8). Satan știa ce să-i facă pe oameni să spună, însă n-a putut să-L oprească pe Domnul de pe drumul Său de ascultare! În timpul celor trei ore de întuneric, Satan a încercat cu disperare să zădărnicească lucrarea lui Hristos prin acei batjocoritori care Îl provocau pe Domnul să renunțe. Totuși, în ciuda slăbiciunii Sale fizice și a presiunii cumplite din orice direcție, Domnul Isus a continuat să-Și pună încrederea în Dumnezeu. Făcuse acest lucru din pântecele mamei Sale. Fusese conceput în pântecele fecioarei prin puterea Duhului Sfânt și, până Și-a încredințat duhul în mâinile Tatălui (Luca 23.46), Domnul nostru S-a încrezut totdeauna și pe deplin în Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt. Astfel, prin aceeași putere, El S-a adus pe Sine jertfă lui Dumnezeu (Evrei 9.14).

     Isus S-a sprijinit pe Dumnezeu. Fără egal în dependența, părtășia, ascultarea și angajamentul Său, El L-a mărturisit pe Dumnezeu ca Dumnezeu al Său și L-a onorat prin orice gând, cuvânt și faptă, în special atunci când S-a aflat pe cruce.

                                                                                                                                       A E Bouter

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze