Translate

duminică, 25 februarie 2018

                                         

                                                             Domnul este aproape
                                                        Duminică     25     Februarie

            "Nu Te depărta de mine, pentru că necazul este aproape, pentru că nu este nimeni                      să ajute. Mulți tauri m-au înconjurat, cei puternici din Basan m-au împresurat. Și-au                  deschis gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răcnește". Psalmul 22.11-13

     David a scris acest psalm în mod profetic, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dumnezeu l-a călăuzit pe David să vorbească despre suferințele lui Mesia pe cruce, despre moartea și despre învierea Sa, ca și despre câteva dintre gloriile Sale ulterioare. În timpul celor trei ceasuri de întuneric pe cruce, Isus a fost părăsit de Dumnezeu. Către sfârșitul acestor trei ore, cuvintele lui Hristos, „Nu Te depărta de Mine“, exprimă situația Lui copleșitoare. Chiar și atunci El S-a abandonat complet în brațele lui Dumnezeu, fiindcă nu exista niciun alt ajutor către care să strige. Dumnezeu Îl judeca pe Domnul Isus în locul nostru și totuși El striga către Dumnezeu să-I vină în ajutor. De asemenea, Domnul Isus îndura atacurile tuturor vrăjmașilor care Îl înconjurau. Conducătorii iudeilor erau ca niște tauri puternici împrejurul Lui, gata de a-L ataca, și ca niște lei care răcneau, gata să-L devoreze (versetul 13). Suferința Lui este zugrăvită prin astfel de expresii: „Sunt vărsat ca apa“, „oasele mi se desfac“, „mi se usucă puterea“, „mi se lipește limba de cerul gurii“, „M-ai adus în țărâna morții“ (versetele 14 și 15), însă El Se sprijină pe Dumnezeu și doar pe El.

     Soldații romani erau ca niște câini în jurul Lui și Îi străpunseseră mâinile și picioarele (versetul 16). Profeția remarcabilă cu privire la hainele Sale a fost împlinită în cel mai mic detaliu, arătând cum Dumnezeu deținea controlul total al lucrurilor (versetul 18). Totuși oamenii erau pe deplin responsabili pentru răul pe care îl comiteau. Hristos a continuat să Se sprijine pe Dumnezeu: „Nu Te depărta“ (versetul 19). Dumnezeu a îngăduit ca sabia să se scoale împotriva Păstorului Său și astfel autoritatea romană L-a condamnat pe Isus la moarte. Satan, ca un leu care răcnește, a încercat să-L înghită (versetul 21). Dumnezeu însă I-a răspuns Domnului Isus atunci când Acesta a spus: „S-a sfârșit“. Acum Biruitorul putea să-Și plece capul (Ioan 19.30).

                                                                                                                                  A E Bouter

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze