Translate

luni, 12 martie 2018




                                                                 Domnul este aproape
                                                                    Luni     12     Martie

"Iar din El, voi sunteți în Hristos Isus, care a fost făcut pentru noi înțelepciune de la Dumnezeu și dreptate și sfințenie și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris, „Cine se laudă să se laude în Domnul“. 1 Corinteni 1.30,31

     Credincioșii din Corint fuseseră aduși de Dumnezeu într-o poziție pe care simpla înțelepciune omenească nu o putea înțelege vreodată. Acum ei erau „în Hristos Isus“ și, prin urmare, nu mai erau priviți ca fiind în carne. Aceasta nu era o experiență specială, ci poziția dată de Dumnezeu oricărui credincios adevărat, indiferent de simțămintele lui. Oricât de multă sau de puțină înțelepciune omenească ar avea el, ea este cu totul dată la o parte, fiindcă acum el are înțelepciunea perfectă „în Hristos Isus“.

     Această înțelepciune este caracterizată mai înainte de toate de dreptate. Dreptatea este ignorată în mare măsură de către filozofie, însă ea a fost văzută în perfecțiunea ei atunci când Domnul Isus S-a aflat pe pământ și este partea tuturor celor care sunt „în Hristos Isus“. Sfințirea este de asemenea o altă parte vitală a înțelepciunii, fiindcă ea implică iubirea a ceea ce este bine și ura față de ceea ce este rău. Sfințirea îi separă de nelegiuire pe cei care sunt „în Hristos Isus“. Lumea n-are nicio atracție către adevărata sfințire. Răscumpărarea ne-a scos din robia păcatului. Aceasta este minunata eliberare a celor care acum sunt „în Hristos Isus“, după ce L-au primit ca Domn și Mântuitor.

     De vreme ce avem astfel de binecuvântări mărețe în Domnul Isus, nu este de mirare că ni se spune: „Cine se laudă să se laude în Domnul“. Ce contrast între această stare și mândria pe care o vedem peste tot în jurul nostru! Omul se laudă cu înțelepciunea lui, prin care continuă să construiască lucruri noi și să-și îndeplinească obiectivele. El vrea tot creditul pentru sine însuși. Însă noi, cei credincioși, ne putem glorifica în Cel care este desăvârșit și vrednic de toată lauda noastră. „Singurului Dumnezeu înțelept, Lui fie glorie, prin Isus Hristos, pentru totdeauna! Amin“ (Romani 16.27).

                                                                                                                                               L M Grant

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze