Translate

marți, 6 martie 2018
                                                                Domnul este aproape
                                                                   Marţi         Martie 

"În ceea ce a murit, a murit față de păcat o dată pentru totdeauna; iar în ceea ce trăiește, trăiește față de Dumnezeu. Tot așa și voi, socotiți-vă pe voi înșivă morți față de păcat și vii față de Dumnezeu, în Hristos Isus". Romani 6.10,11

     Deși cel credincios nu mai este în carne, el descoperă cu tristețe că această carne este încă în el și învață, prin experiențe umilitoare, să spună: „Știu că în mine, adică în carnea mea, nu locuiește nimic bun“ (Romani 7.18). Marea problemă a fiecărui credincios nu sunt păcatele, ci păcatul, carnea, izvorul păcatelor. Este conștiența dureroasă a faptului că are o natură rea – exprimată prin mândrie, voință proprie și poftă – care continuă să se manifeste în interior, chiar dacă nu întotdeauna și în exterior. Cu cât este mai mare dorința lui de a trăi pentru gloria lui Dumnezeu, cu atât mai mare va fi tristețea lui văzând această activitate a cărnii. Carnea este un vrăjmaș constant, pe care nici timpul și nici împrejurările n-o pot îmbunătăți.

     Cu cât suntem mai preocupați cu natura păcătoasă din noi, cu atât suntem mai slabi față de ea, fiindcă ea devine obiectul nostru, și nu Domnul Isus, care este viața noastră. A fi preocupat cu ceea ce este carnea, în diferitele ei manifestări, înseamnă a nu o socoti răstignită și pe noi înșine morți față de ea. A o privi ca pe o forță antagonistă care trebuie biruită înseamnă a o socoti încă vie. Însă a o socoti moartă prin moartea lui Hristos și a ne găsi toate resursele în Hristos înviat și glorificat, aceasta înseamnă a ne socoti pe noi înșine morți față de păcat.

     Calea credinței este de a privi întotdeauna lucrurile din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Trebuie să-L credem pe El, care spune că omul cel vechi a fost înlăturat pentru totdeauna prin moarte, la cruce, și că noi suntem acceptați în Fiul Său preaiubit. „Să nu dați păcatului mădularele voastre, ca unelte ale nedreptății, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii, dintre morți; și dați mădularele voastre lui Dumnezeu, ca unelte ale dreptății“ (Romani 6.13).

                                                                                                                                 H H Snell

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze