Translate

sâmbătă, 3 martie 2018
                                                               Domnul este aproape
                                                              Sâmbătă     3     Martie 

          "Și apostolii s-au adunat la Isus și I-au spus toate, atât ce făcuseră, cât și ce îi învățaseră pe oameni. Și El le-a spus: „Veniți voi înșivă deoparte, într-un loc pustiu, și odihniți-vă puțin“ … Și au plecat cu corabia deoparte, într-un loc pustiu". Marcu 6.30-32

     În Marcu 3, Domnul a ales doisprezece ucenici care să fie cu El și pe care să-i trimită să predice. Trecuse cam un an de atunci și ei Îl însoțeau, privind la căile Sale perfecte și la smerenia cu care El Se amesteca printre mulțimi. În Matei 11.29, Isus a spus: „Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la mine, pentru că Eu sunt blând și smerit cu inima“. Aceasta este o lecție importantă pentru noi. Avem nevoie să învățăm ce înseamnă acest caracter, care a izvorât din inima Lui plină de dragoste. Pe măsură ce petrecem mai mult timp împreună cu El în taină, vom deveni tot mai eficienți în lucrarea publică făcută pentru El.

     Apoi a venit timpul (Marcu 6.7) ca Domnul să-Și trimită ucenici pentru a predica. Ei au primit instrucțiuni precise cu privire la felul cum trebuiau să se îmbrace, cu privire la mesajul pe care trebuiau să-l transmită și cu privire la locurile unde trebuiau să meargă. De asemenea, Domnul i-a înzestrat cu putere. Nu ni se spune cât timp au străbătut ei prin sate și cetăți, însă, când misiunea s-a încheiat, ucenicii s-au întors la Isus. Acest lucru este demn de remarcat. Îl practicăm și noi? Ucenicii trebuie să fi fost foarte impresionați de experiențele minunate pe care le avuseseră. Ei scoseseră demoni și vindecaseră bolnavi. Acestea erau lucruri pe care Domnul le făcuse și acum fuseseră și ei capabili să le facă. Însă ei au uitat cumva de faptul că puterea pentru toate acestea le fusese dată de Domnul. Totuși, El nu i-a mustrat, ci i-a invitat să vină deoparte, într-un loc pustiu, și să se odihnească.

     După multă activitate de slujire avem și noi nevoie să fim singuri cu Domnul, în liniște, pentru ca El să poată să ne reîmprospăteze inimile și să ne elibereze de preocuparea cu noi înșine. Avem nevoie ca Domnul să ne umple din nou inimile și să ne dea odihnă.

                                                                                                                                             J Redekop

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze