Translate

joi, 8 martie 2018
                                                                Domnul este aproape
                                                                     Joi     8     Martie 

           "Să vă feriți de poftele carnale ca de unele care se războiesc împotriva sufletului".                         1 Petru 2.11

     Samson a beneficiat de cele mai favorabile circumstanțe, iar mărturia lui ar fi putut fi folositoare și binecuvântată. Poftele cărnii au distrus însă totul. Credința lui a fost reală și s-au putut vedea în el dovezi ale vieții divine, însă nu a existat rod care să rămână.

     Poftele cărnii! Să nu ne gândim că nu ni s-ar putea întâmpla și nouă. Putem fi tineri sau bătrâni, însă, dacă Dumnezeu nu ne păzește, suntem în pericol de a cădea exact ca Samson. Ar fi bine ca, din timp în timp, să citim atenționările din Proverbe 7 și să ne gândim la Samson. Să ne aducem aminte de învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu! De asemenea, să credem cu tărie că Dumnezeu ne poate păzi. „Când am zis: «Mi-alunecă piciorul!», bunătatea Ta, Doamne, m-a susținut“ (Psalmul 94.18). Când Petru se scufunda în marea Galileii, Isus a întins îndată mâna și l-a apucat.

     Vegherea este un lucru foarte necesar. Niciodată, în zilele sale timpurii, la Timna, nu și-a închipuit Samson că avea să ajungă în temniță la Gaza. Pe vremea aceea, totul era atrăgător. Totuși, ochii care se opriseră asupra tinerei filistence aveau să fie scoși într-o zi, iar puterea care a sfâșiat leul avea să dispară. Samuel i-a luat locul lui Samson. Amândoi au fost crescuți în condiții similare, însă unul și-a irosit viața, pe când celălalt a trăit-o după voia lui Dumnezeu și a adus mult rod.

     Dacă înțelegem bine că suntem iubiți de Tatăl și întoarcem această dragoste către El și către Domnul Isus, acest lucru va îndepărta gustul pentru lucrurile lumii. De cealaltă parte, dacă îngăduim ca lumea să pătrundă în inima și în viața noastră și dacă vom iubi ceea ce lumea iubește, vom pierde simțământul dragostei Tatălui. „Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, … dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne pentru eternitate“ (1 Ioan 2.15,17).

                                                                                                                                    G Andre

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze