Translate

vineri, 2 martie 2018
                                                              Domnul este aproape
                                                                Vineri     2     Martie 

     "Și a fost așa: când a sfârșit el de vorbit lui Saul, sufletul lui Ionatan s-a legat de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul său … Și Ionatan și-a dezbrăcat mantia care era pe el și a dat-o lui David, și hainele sale, până și sabia sa și arcul său și brâul său". 1 Samuel 18.1,4

     Avem aici o imagine a dragostei, care renunță la tot în favoarea celui asupra căruia se răsfrânge. Ionatan, împreună cu miile lui Israel, îl văzuseră pe David înaintând împotriva lui Goliat, ale cărui înălțime, înfățișare și cuvinte umpluseră de spaimă inimile celor din popor. Ionatan îl văzuse pe acest uriaș semeț doborât de către brațul credinței. Era însă mai mult decât atât. Nu doar biruința, ci biruitorul însuși umplea inima lui Ionatan; nu doar lucrarea împlinită, ci cel care împlinise lucrarea. Nu că n-ar fi prețuit biruința, ci îl prețuia pe biruitor mai mult. Prin urmare, Ionatan și-a găsit plăcerea în a renunța la haina și la armele sale pentru a le dărui celui pe care îl iubea.

     Există o lecție aici pentru noi. Cât de ușor devenim mai preocupați cu răscumpărarea decât cu Răscumpărătorul, cu mântuirea mai degrabă decât cu Mântuitorul! N-ar trebui însă, ca și Ionatan, să căutăm să preamărim Persoana Celui care a coborât în țărâna morții pentru noi? David nu i-a cerut lui Ionatan mantia și nici sabia. Dacă ar fi făcut așa, toată această scenă și-ar fi pierdut frumusețea. Nu, ci Ionatan a uitat de sine și se gândea doar la David. La fel va fi și cu noi și cu Adevăratul nostru David. „Dar cele care îmi erau câștig le-am socotit pierdere, datorită lui Hristos. Dar, într-adevăr, și socotesc că toate sunt pierdere, datorită valorii nespus de mari a cunoștinței lui Hristos Isus, Domnul meu, pentru care am pierdut toate și le socotesc ca fiind gunoi, ca să-L câștig pe Hristos“ (Filipeni 3.7,8). O, de am avea mai mult din duhul apostolului! Facă Domnul ca inimile noastre să fie tot mai mult atașate de El în aceste zile de mărturisire goală și de formalism religios! Facă El, de asemenea, să fim plini de Duhul Sfânt și, cu hotărâre de inimă, să ne alipim de Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos!

                                                                                                                                     C H Mackintosh

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze