Translate

vineri, 13 aprilie 2018
                                                                Domnul este aproape
                                                                  Vineri     13     Aprilie 

          "Prin aceasta am cunoscut dragostea, pentru că El Și-a dat viața pentru noi". 1 Ioan 3.16

     Privind la moartea lui Hristos, înțelegem adevărata întindere a dragostei Sale pentru noi. Moartea este cel mai înalt act de jertfire prin care poate fi exprimată dragostea, fiindcă „nimeni nu are iubire mai mare decât aceasta, ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi“ (Ioan 15.13). Noi avem nevoie de un motiv care să producă dragoste în inimile noastre și, prin urmare, iubim fiindcă El ne-a iubit întâi. Dragostea lui Dumnezeu nu are însă nevoie de niciun motiv, fiindcă ea își are izvorul în natura Lui divină și este suverană în exercitarea ei. Pentru a da exprimare dragostei divine, Hristos a făcut sacrificiul de Sine suprem. El nu S-a lăsat împiedicat de nimic pentru a pătrunde în tot ceea ce noi ar fi trebuit să suferim prin judecata dreaptă a lui Dumnezeu. El a înțeles și a cântărit în mod perfect ceea ce era înaintea Sa și a pătruns acolo, pentru ca dragostea nepătrunsă a inimii Sale să poată fi făcută cunoscut.

     Nimeni nu I-a luat viața, ci a dat-o El de la Sine Însuși. În aceasta vedem atât bunătatea perfectă, cât și dragostea perfectă. Ar fi putut să plece în cer ca Om, fără să treacă prin moarte, însă atunci noi n-am mai fi cunoscut niciodată nici dragostea, nici bunătatea și nici gândurile lui Dumnezeu. Întreaga dragoste a lui Dumnezeu s-a manifestat în moartea lui Hristos. Satan a orbit ochii oamenilor și L-a zugrăvit pe Dumnezeu ca pe un Stăpân aspru și neîndurător, însă, pentru cel credincios, toată această minciună s-a risipit în prezența strălucirii dragostei lui Hristos.

     Cuvintele din Ioan 13.1 ne reamintesc de dragostea plină de credincioșie a lui Hristos: „Fiindcă îi iubea pe ai Săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt“. Aceasta înseamnă că dragostea Lui, oricât de mult ar fi pusă la încercare, se dovedește neschimbătoare în caracterul ei. El a prezis trădarea lui Iuda și lepădarea lui Petru, precum și faptul că toți ucenicii aveau să-L părăsească, sub presiunea circumstanțelor, însă fluviul dragostei Sale n-a fost nicidecum tulburat. El este Cel care nu Se schimbă; în consecință, ne putem încrede în El pe deplin. Ce mângâiere negrăită că El rămâne credincios și ne iubește până la capăt!

                                                                                                                                          W Magowan

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze