Translate

joi, 31 mai 2018
                                                                  Domnul este aproape
                                                                        Joi     31     Mai 

"Când nu este nicio viziune, poporul este fără frâu; dar ferice de cel care respectă legea". Proverbe 29.18

     Prima parte a acestui verset este citată des și folosită pentru încurajarea celor credincioși de a se încrede că Dumnezeu va face lucruri mari pe măsură ce Îl slujim. Explicată în felul acesta, viziunea este ca un plan pentru viitor, fără de care am putea deveni inactivi, letargici din punct de vedere spiritual și, în cele din urmă, lipsiți de relevanță.

     Cu siguranță că Dumnezeu Își găsește plăcerea în a-i binecuvânta pe cei ai Săi și este adevărat că a avea un scop și un plan pentru slujire este un lucru înțelept (Fapte 15.36). Acest verset însă ne prezintă un aspect mult mai profund. Biblia folosește cuvântul „viziune“ pentru un mesaj revelator din partea lui Dumnezeu; iar expresia „a pieri“ înseamnă a fi biruit nu de irelevanță, ci de păcat. Unele traduceri spun: „Unde nu este nicio revelație, poporul leapădă orice frâu“. Cu alte cuvinte, când poporul nu acceptă călăuzirea divină, se avântă pe căi păcătoase.

     Când profetul Samuel era încă foarte tânăr și îl slujea pe Eli, marele preot, „viziunea nu era răspândită“ (1 Samuel 3.1). Cuvântul Domnului era foarte rar auzit și crezut. Drept rezultat, realitatea din Proverbe 29.18 s-a arătat în familia lui Eli însuși, fiindcă, deși fiii săi erau preoți, ei erau cu totul egoiști și imorali. Însă când Domnul a vorbit prin Samuel, alții au început să înțeleagă adevărul cu privire la Dumnezeu și cu privire la ei înșiși. Prin mesajul și influența lui Samuel, dreptatea și pacea au fost instituite în mijlocul poporului (1 Samuel 7).

     Pentru a propăși în viața spirituală, nu avem neapărat nevoie de o viziune și de o perspectivă pentru viitor, ci de o înțelegere clară a îndrumărilor lui Dumnezeu și de ascultare față de aceste îndrumări. Cei care procedează așa vor fi fericiți și binecuvântați.

                                                                                                                                               S Campbell

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze