Translate

duminică, 6 mai 2018
                                                             Domnul este aproape
                                                              Duminică         Mai 

          "Să alergăm cu răbdare în alergarea care ne stă înainte, privind țintă la Isus, Căpetenia și Desăvârșitorul credinței". Evrei 12.1,2

     Epistola către Evrei este, într-un anumit sens, o lungă predică menită să-i încurajeze pe cei credincioși. Ea este de asemenea o frumoasă prezentare a Persoanei glorioase a lui Hristos și a lucrării Sale de răscumpărare, ca și a poziției și lucrării Sale prezente în cer. Inima scriitorului clocotește datorită dragostei față de Cel Preaiubit și, impresionat de măreția și de frumusețea Sa, limba lui „este ca pana unui scriitor iscusit“ (Psalmul 45.1).

     Scriitorul se așază de multe ori în rândul credincioșilor cărora le scrie. În mod evident, el nu se consideră mai bun decât ei și recunoaște că, fiind prizonier în Roma, avea nevoie de încurajare în aceeași măsură ca ei. El îi îndeamnă însă, pe ei ca și pe noi, să ațâțe flacăra dragostei lor pentru Domnul și a unora pentru ceilalți. Îndemnurile lui sunt la angajament, la implicare, la dedicare și la eforturi susținute, toate datorită dragostei pentru Domnul. Secretul era de a-și lua privirile de la ei înșiși, de la împrejurările și de la necazurile lor, și de a privi doar la El, la Inițiatorul și Desăvârșitorul credinței. El este adevăratul Biruitor, fiindcă nimeni altul nu este ca El! El este de asemenea Exemplul nostru și Cel care ne încurajează să mergem înainte și să nu dăm înapoi.

     Totul în viața creștină începe și se sfârșește cu Isus, fiindcă în Persoana Lui minunată se găsește tot ceea ce poate fi pentru gloria lui Dumnezeu. Toate lucrurile de care avem nevoie se găsesc în El. În curând, Domnul Isus va umple întreg universul cu Persoana Lui glorioasă. El a vorbit odinioară credincioșilor evrei, iar acum ne vorbește nouă, pentru a ne umple cu Sine Însuși.

                                                                                                                                              A E Bouter

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze