Translate

miercuri, 2 mai 2018
                                                                Domnul este aproape
                                                                 Miercuri     2     Mai 

          "În anul morții împăratului Ozia L-am văzut pe Domnul șezând pe un tron, înalt și ridicat; și poalele Lui umpleau templul … Atunci am zis: „Vai de mine! pentru că sunt pierdut; pentru că sunt un om cu buze necurate“. Isaia 6.1,5

     Există mai mulți oameni în Scriptură care L-au văzut pe Dumnezeu și gloria Sa, într-o anumită măsură, iar acest lucru a avut un efect profund asupra vieții lor.

     După ce Moise stătuse în prezența Domnului, fața îi strălucea, deși el nu știa acest lucru. Saul, pe drumul Damascului, a văzut gloria Domnului, iar aceasta i-a transformat viața, din cea a unui fanatic religios împietrit, în cea a unui discipol credincios al Domnului. Ezechiel, văzând ceva atât de glorios și atât de greu de exprimat în cuvinte omenești, a căzut cu fața la pământ. Daniel a avut o experiență similară. Ștefan, după ce a văzut cerul deschis și pe Domnul stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu, i-a iertat pe cei care îl omorau cu pietre. Petru, pe munte, a fost atât de impresionat de transformarea Domnului, încât a scris mai târziu despre acest eveniment ca unul care nu uitase niciodată ceea ce s-a întâmplat acolo. Ioan, ucenicul care a cunoscut dragostea Domnului și s-a odihnit la pieptul Lui în ultima noapte, a fost atât de copleșit de gloria Domnului, atunci când L-a văzut pe insula Patmos, încât a căzut la picioarele Lui ca mort. Simeon, credinciosul care aștepta mângâierea lui Israel, când L-a văzut pe Domnul ca Prunc, s-a închinat înaintea lui Dumnezeu.

     Când medităm asupra rezultatului produs în viețile celor care au văzut gloria Domnului, distingem trei caracteristici: închinarea, smerirea și predarea. Dacă ochii noștri percep gloria Domnului, acest lucru va avea același efect și în viețile noastre. Cum să nu ne închinăm Celui care este atât de glorios? Cum să putem fi mândri în prezența Celui care este totul în toți și care totuși S-a smerit până la moarte, și încă moarte de cruce? Și cum să nu ne dăm cu totul Celui care S-a dat pe Sine Însuși pentru noi?

                                                                                                                                                      A Blok

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze