Translate

marți, 8 mai 2018
                                                                  Domnul este aproape
                                                                       Marţi     8     Mai 

          "Ridicați-vă, plecați și treceți râul Arnon! Iată, am dat în mâna ta pe Sihon amoritul, împăratul Hesbonului, și țara lui; începe, ia în stăpânire și intră în luptă cu el". Deut. 2.24

      Principiul important care răzbate aceste diferite instrucțiuni este faptul că, pentru Israel, orice lucru era stabilit prin Cuvântul lui Dumnezeu. Nu era treaba lui Israel să cerceteze de ce trebuia să nu se atingă de stăpânirea lui Esau sau de cea a lui Lot, însă trebuia să ia în stăpânire ținutul lui Sihon. Israeliții trebuiau în mod simplu să facă ceea ce li se spunea. Dumnezeu face totul așa cum vrea El; Își are ochii ațintiți către pământ. Oamenii cred că El a uitat de această lume, însă nu este așa, binecuvântat să fie Numele Lui! El este, așa cum apostolul ne spune, „Domn al cerului și al pământului“ și El a hotărât „timpuri rânduite și hotarele locuirii“ oamenilor (Fapte 17.24,26).

     Dumnezeu este Cârmuitorul suveran al lumii. El nu dă nimănui socoteală de ceea ce face. El ridică pe unul și coboară pe altul. El dispune de împărății, de tronuri, de guverne și acționează potrivit voii Sale. Însă, în același timp, El îi ține responsabili pe oameni pentru acțiunile lor, în diversele poziții în care providența Sa i-a așezat. Cârmuitorii și cei cârmuiți de ei, împărații, guvernanții, magistrații, judecătorii și toate clasele de oameni vor da, mai devreme sau mai târziu, socoteală înaintea lui Dumnezeu.

     Împărații și magistrații vor trebui să dea socoteală de felul în care și-au folosit puterea care le-a fost încredințată și bogățiile care le-au trecut prin mână. Nobilii și cei bogați care și-au cheltuit averile și timpul cu ușurătate, în lux și în deșertăciune, vor trebui să dea și ei socoteală înaintea tronului de judecată al Fiului Omului. Ochii Lui sunt ca para focului și văd tot ceea ce este în inima omului; picioarele Sale sunt ca bronzul strălucitor, pentru a zdrobi, într-o judecată fără cruțare, tot ceea ce este contrar lui Dumnezeu.

                                                                                                                                       C H Mackintosh

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze