Translate

marți, 29 mai 2018
                                                                  Domnul este aproape
                                                                      Marţi     29     Mai 

                                              "Voi nu sunteți în carne, ci în Duh". Romani 8.9

                                                                     Biruința asupra cărnii (1)

     O, minunatele adâncimi și înălțimi ale harului divin! Adâncimi, pentru că atunci când eram în păcate și în fărădelegi, expuși mâniei lui Dumnezeu, s-a coborât până la noi; și înălțimi, pentru că ne-a adus la Dumnezeu, în Hristos, pentru binecuvântarea veșnică. Iar Scriptura ne învăță că această mutare a noastră din Adam în Hristos este atât de reală, încât noi nu mai suntem „în carne“, nici „din lume“, nici „sub lege“, ci „în Duhul“, și „binecuvântați cu orice binecuvântare spirituală în locurile cerești în Hristos“ (Efeseni 1.3).

     Întrebarea importantă pentru noi este următoarea: Cât de mult am primit aceste adevăruri în inima noastră? Cât de mult am amestecat credința cu adevărul lui Dumnezeu privitor la ceea ce a lucrat El prin Hristos? Cei care nu au primit aceste adevăruri încearcă să se apropie de Dumnezeu prin eforturile lor (și vor fi mereu dezamăgiți), în loc să primească prin credință apropierea și acceptarea lor în Hristos, pe care harul Său ni le-a dăruit. Cei care, prin credință, iau aceste adevăruri pentru ei se bucură de ele și se odihnesc în prezența Tatălui.

     Însă, deși cel credincios nu este în firea păcătoasă, el descoperă cu tristețe că firea păcătoasă este încă în el și învață, prin experiențe umilitoare, să spună: „În mine, adică în carnea mea, nu locuiește nimic bun“ (Romani 7.18). Marea problemă a fiecărui tânăr credincios este conștiența dureroasă a existenței acestei cărni, cu mândria și voința ei proprie, deși aceste trăsături poate că nu se manifestă în exterior. Ea este vrăjmașul lui cel mai mare, pe care nici timpul și nici împrejurările nu o pot îmbunătăți, într-atât de coruptă este. Și cu cât ne preocupăm mai mult cu această viață adamică din lăuntrul nostru, cu atât suntem mai slabi față de ea, fiindcă ea devine obiectul nostru, în locul Domnului Isus, care este viața noastră cea nouă.

                                                                                                                                              H H Snell

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze