Translate

marți, 15 mai 2018
                                                                 Domnul este aproape
                                                                       Marţi     15     Mai 

                        "Pentru mine este bine să mă apropii de Dumnezeu". Psalmul 73.28

     Efectul apropierii mele de Hristos mă face să fiu în comuniune cu El cu privire la alții, mai degrabă decât să mă preocup cu propriile mele circumstanțe. Cum aș putea să mă bucur cu cel care se bucură sau să mă întristez cu cel care este întristat, decât dacă trăiesc aproape de Hristos și dacă am inima plină de El? O, dacă am fi suficient de aproape de Hristos pentru a ne trage din El tot harul și tot devotamentul, ca să putem astfel corecta în noi înșine orice tendință egoistă!

     Activitatea în lucrare, deși făcută cu sinceritate, dacă nu-și are izvorul în comuniunea cu El, va degenera într-o rutină și va fi chiar periculoasă; sufletul se depărtează astfel de Dumnezeu fără să știe. Dacă suntem aproape de Hristos, fericirea noastră nu se va baza pe starea Adunării, ci vom fericiți să trăim pentru ea. Slujirea creștină se bazează nu pe ceea ce găsește în mijlocul celor pentru care se ostenește, ci pe ce aduce acolo. Când trăim bucurându-ne de Domnul, acest lucru se va traduce în lucrarea noastră și va influența împrejurările Adunării. Dacă Adunarea merge bine, aceasta este o mare mângâiere, însă noi trebuie să venim, de dragul lui Hristos, în întâmpinarea oricărei nevoi a Adunării.

     Dacă stăm aproape de Domnul, dacă suntem în comuniune cu Dumnezeu în Locul Preasfânt, îi vom vedea pe toți credincioșii prin ochii Lui, ca fiindu-I dragi, ca fiind plăcerea lui Hristos și rod al muncii sufletului Său. Astfel, mijlocirea pentru ei devine ușoară și plină de har. Dragostea lui Dumnezeu pentru ai Săi este adevăratul imbold pentru lucrarea pe care o facem pentru ei.

     Lucrul cel mai important este să fim aproape de El în inima noastră, după care vom lucra pentru El așa cum El Însuși ar face-o. Un timp de singurătate cu Domnul ne prinde foarte bine în lucrarea noastră. Doar astfel Îl putem avea pe El înaintea ochilor, și nu lucrarea; de asemenea, învățăm că lucrarea noastră este în mâinile Lui, nu în ale noastre. Cel care este cel mai aproape de Hristos Îl va sluji cel mai bine și nu există lucrare adevărată fără a fi aproape de El.

                                                                                                                                                J N Darby

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze