Translate

luni, 21 mai 2018
                                                            Domnul este aproape
                                                                  Luni     21     Mai 

          "Petru, întorcându-se, l-a văzut venind în urmă pe ucenicul pe care-l iubea Isus și … I-a spus lui Isus: „Doamne, dar cu acesta ce va fi?“. Ioan 21.20,21

                                                         Ucenicul pe care îl iubea Isus (5)

     Domnul Isus tocmai îi descoperise lui Simon Petru cum și când avea acesta să moară. Când avea să fie bătrân, Dumnezeu avea să-i dea harul să moară răstignit: „Când vei fi bătrân, îți vei întinde mâinile“ (versetul 18; 2 Petru 1.14). Apoi Petru L-a întrebat pe Domnul cu privire la prietenul său, Ioan: „Cu acesta ce va fi?“. Întrebarea lui Petru a fost inițiată probabil de o grijă sinceră și, poate, de o curiozitate. «Dacă eu voi fi crucificat atunci când voi fi bătrân», și-a spus el, «ce se va întâmpla cu prietenul meu cel mai bun?». Hristos i-a răspuns lui Petru: „Ce-ți pasă ție?“. Cu alte cuvinte: «Petre, aceasta nu este treaba ta!». După aceea, El a adăugat: „Tu vino după Mine!“ (Ioan 21.22).

     Ioan venea în urma lor, fără ca Domnul să-i spună să facă aceasta; și este clar că el avea gândul Domnului. Ucenicii n-au înțeles cuvintele Domnului: „Dacă vreau ca el să rămână până vin, ce-ți pasă ție?“. Ei au crezut că ucenicul acela nu avea să moară.

     Domnul însă nu spusese că Ioan nu avea să moară, ci: „Dacă vreau ca el să rămână până vin, ce-ți pasă ție?“. Ucenicul pe care îl iubea Isus a trăit mai mult decât toți ceilalți ucenici. De fapt, Petru era probabil deja în cer atunci când Ioan a scris această Evanghelie. Ucenicul care a stat la pieptul Domnului Isus în camera de sus era unul dintre „fiii tunetului“ (Marcu 3.17). Lui i-au fost date viziunile din Apocalipsa. Cel care a avut cel mai adânc simțământ al dragostei Domnului avea să aibă de asemenea cea mai profundă apreciere a sfințeniei Lui și a judecății viitoare.

                                                                                                                                              B Reynolds

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze