Translate

sâmbătă, 12 mai 2018
                                                              Domnul este aproape
                                                              Sâmbătă     12     Mai

               "El Și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim și a trimis soli înaintea feței Sale; și ei, ducându-se, au intrat într-un sat de samariteni, ca să facă pregătiri pentru El. Și nu L-au primit, pentru că fața Lui era îndreptată să meargă la Ierusalim. Și ucenicii Săi, Iacov și Ioan, văzând aceasta, au spus: „Doamne, vrei să spunem să coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut și Ilie?“. Dar El, întorcându-Se, i-a mustrat și a spus: „Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți; pentru că Fiul Omului n-a venit ca să piardă viețile oamenilor, ci ca să le mântuiască“. Luca 9.51-55

                                                                 Samaritenii (5) – Foc din cer

     Nu numai că iudeii nu aveau legături cu samaritenii, însă vedem că samaritenii, de partea lor, nu ezitau să se răzbune pe iudei. Domnul era în drum spre Ierusalim, unde avea să sufere și să moară pentru cei păcătoși – fie ei iudei, samariteni sau dintre națiuni. Fiindcă Se îndrepta către Ierusalim, samaritenii din acel sat nu au vrut să-L primească.

     Vedem apoi cât de puternice au fost resentimentele ucenicilor iudei. Domnul lor și ei, ucenicii Lui, fuseseră insultați. Această insultă trebuia pedepsită, gândeau Iacov și Ioan. Ei au făcut referire la ceea ce credeau a fi un exemplu din Scriptură. În apropierea acestor locuri, cu secole în urmă, Ilie, atunci când fusese tratat cu lipsă de respect, poruncise în două rânduri să cadă foc din cer și să-i mistuie pe cei care veniseră să-l prindă. Acești „fii ai tunetului“ doreau să facă la fel. N-am dorit și noi de multe ori să procedăm așa?

     Vedem acum felul în care se manifestă „blândețea și bunătatea lui Hristos“. El îi mustră pe cei doi ucenici, care nu știau de ce duh erau însuflețiți. Domnul mergea spre cruce, unde avea să moară pentru a salva viețile oamenilor, în timp ce Iacov și Ioan voiau să-i distrugă pe acei samariteni. Ce contrast izbitor între gândurile noastre și gândurile Lui, între căile noastre și căile Lui! Apoi Scriptura ne spune că au plecat în alt sat (versetul 56).

     Noi trăim în vremea harului, în care Dumnezeu este îndelung-răbdător. El dorește ca niciun om să nu piară. Să căutăm să-I semănăm tot mai mult!

                                                                                                                                            E P Vedder, Jr

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze