Translate

vineri, 25 mai 2018
                                                                Domnul este aproape
                                                                     Vineri     25     Mai 

          "Pentru orice lucru este o vreme și pentru orice ocupație un timp sub ceruri: … un timp pentru a păstra și un timp pentru a arunca". Eclesiastul 3.1,6

                                                                 Eclesiastul și creștinul (12)

     Oricine care a trebuit să se mute și-a pus următoarea întrebare: Ce lucruri voi păstra și pe care le voi arunca? Păstratul și aruncatul au însă o aplicație și în sfera spirituală.

     Timpul pentru fiecare dintre aceste două acțiuni se găsește în a doua Epistolă a lui Pavel către Timotei.

     Un timp pentru a păstra: „Dar tu rămâi în cele ce ai învățat și de care ai fost deplin încredințat, știind de la cine ai învățat și că de copil cunoști Sfintele Scrieri, care pot să te facă înțelept spre mântuire, prin credința care este în Hristos Isus“ (2 Timotei 3.14,15). Când este vorba de adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, este „un timp pentru a păstra“ sau, cum spune Pavel, pentru „a rămâne“ în lucrurile pe care nu numai că le-am învățat, dar cu privire la care suntem și pe deplin încredințați. Îndemnul lui Pavel din capitolul 1.13 are și el aplicație aici: „Să ai un model de cuvinte sănătoase, cele pe care le-ai auzit de la mine, în credința și dragostea care sunt în Hristos Isus“.

     Un timp pentru a arunca: Este interesant că, în aceeași epistolă, Pavel îi sune lui Timotei că sunt unele lucruri cu care este posibil să se confrunte și că pe acestea cel mai bine ar fi «să le arunce»; aceasta înseamnă să le evite cu totul și să nu se preocupe deloc cu ele. „Amintește-le acestea, îndemnându-i stăruitor înaintea Domnului să nu aibă dispute de cuvinte, nefolositoare la nimic, decât la dărâmarea celor care ascultă“ (capitolul 2.14). „Iar de vorbirile deșarte, lumești, ferește-te; pentru că ei vor înainta mai mult în neevlavie“ (capitolul 2.16). „Oricine rostește Numele Domnului să se depărteze de nedreptate!“ (capitolul 2.19). „Dar fugi de poftele tinereții“ (capitolul 2.22). „Ferește-te de întrebările nechibzuite și lipsite de învățătură, știind că nasc certuri“ (capitolul 2.23). „Având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea: depărtează-te și de aceștia!“ (capitolul 3.5).

                                                                                                                                           M Vogelsang

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze