Translate

miercuri, 30 mai 2018
                                                                Domnul este aproape
                                                                  Miercuri     30     Mai 

          "Socotiți-vă pe voi înșivă morți față de păcat și vii față de Dumnezeu, în Hristos Isus". Romani 6.11

                                                                Biruința asupra cărnii (2)

     A fi preocupat cu carnea, cu toate manifestările și lucrările ei înșelătoare, înseamnă a nu o socoti răstignită și pe noi înșine morți față de ea. A o privi ca pe o forță antagonistă ce trebuie biruită înseamnă a o socoti ca fiind vie. Însă a o socoti moartă prin crucea lui Hristos, ca fiind dată morții, din punct de vedere judiciar, prin moartea Lui, și a ne găsi toate resursele în Hristosul înviat și glorificat, înseamnă să ne socotim ca fiind morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, în Domnul nostru Isus Hristos. Credința întotdeauna privește lucrurile din punctul de vedere al lui Dumnezeu și se poziționează alături de El, care îl privește pe omul nostru cel veci ca fiind, din punct de vedere judiciar, înlăturat pentru totdeauna prin cruce, iar pe noi ne privește întotdeauna ca fiind deplini în Fiul Său preaiubit.

     Este foarte adevărat că noi suntem obiecte ale unei continue griji și discipline din partea Tatălui. Dacă umblăm potrivit cărnii și nu potrivit Duhului, acest lucru poate solicita acțiuni de disciplinare, în dragoste, din partea Lui. Însă acest aspect nu contrazice cu nimic adevărul prețios al acceptării și al poziției noastre continue în Hristos, prin a Cărui jertfă am fost făcuți desăvârșiți pentru totdeauna. Realitatea este că, prin har, noi nu mai suntem în carne, ci în Hristos, însă carnea este încă în noi. Partea noastră este să o socotim ca fiind, înaintea lui Dumnezeu și pentru credință, în mod judiciar dată morții prin răstignirea lui Hristos și astfel să fim în mod constant preocupați cu Fiul lui Dumnezeu, în care să ne găsim toate resursele, puterea și izvoarele noastre.

     Fericiți sunt cei care se preocupă cu gloria, cu excelențele, cu lucrarea încheiată și cu slujba de Avocat și de Mare Preot a Domnului Isus Hristos, bucurându-se întotdeauna de mângâierea dragostei Tatălui și de siguranța deplină a poziției în Cel Preaiubit, veghind și așteptând venirea Lui!

                                                                                                                                                 H H Snell

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze