Translate

luni, 18 iunie 2018
                                                                Domnul este aproape
                                                                     Luni     18     Iunie 

          "Numai Luca este cu mine. Ia-l pe Marcu și adu-l cu tine, pentru că îmi este folositor pentru slujbă". 2 Timotei 4.11

                                                        Tineri din Scriptură (3) – Ioan Marcu

     Ultima relatare despre Marcu din Fapte este că Barnaba l-a luat cu el și a plecat în Cipru (Fapte 15.39). Au trecut apoi douăzeci de ani de când Marcu părăsise lucrarea misionară. Nu știm ce s-a întâmplat în acești ani, până auzim din nou despre el, dar fără îndoială că Barnaba a căutat să-l încurajeze și să-l îndrume bine.

     Marcu își începuse bine viața de credință, fiind convertit la Hristos prin intermediul apostolului Petru (1 Petru 5.13). Dezamăgirea a intervenit însă atunci când el a părăsit lucrarea. Probabil că reputația lui în sfera creștină a avut de suferit din cauza aceasta. Avem o aluzie la acest lucru în îndemnul lui Pavel către Coloseni: „Marcu, vărul lui Barnaba, despre care ați primit porunci (dacă va veni la voi, primiți-l!)“ (Coloseni 4.10). Pavel le dăduse mai înainte porunci cu privire la Marcu, iar acum ei erau reticenți în a se încrede în el cu privire la slujirea creștină. Avea el să fugă din nou la ivirea unei dificultăți? Cât de minunat este să vedem că apostolul, scriind acum din închisoare, îl recomandă din toată inima pe Marcu pentru lucrare! Cu siguranță, cei care erau cel mai familiarizați cu acest caz au putut vedea schimbarea și creșterea spirituală a lui Marcu.

     În 2 Timotei citim că Pavel era închis la Roma și că era posibil să fie executat. Creștinii din Asia îl părăsiseră, însă existau încă unii care rămăseseră alături de el. Despre Marcu, el scrie că îi era de folos pentru lucrare (2 Timotei 4.11). Marcu, cel care fusese un slujitor nefolositor, dar care acum devenise folositor, avea să scrie Evanghelia care Îl descrie pe Slujitorul Perfect. Tânărul care fugise din grădina Ghetsimani stătea acum neclintit de partea apostolului, în fața aprigei persecuții.

                                                                                                                                          B Reynolds

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze