Translate

duminică, 3 iunie 2018
                                                                    Domnul este aproape
                                                                    Duminică     3     Iunie 

          "Și, când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei douăzeci și patru de bătrâni s-au prosternat înaintea Mielului, având fiecare o harfă și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților". Apocalipsa 5.8

     Vrednic este Mielul! Acest nume este menționat în Scriptură de la Geneza până la Apocalipsa. Doar în Apocalipsa apare de cel puțin douăzeci și opt de ori! Aici însă vedem că Mielul este vrednic de închinarea noastră, datorită valorii Persoanei și lucrării Sale – datorită a ceea ce El este și datorită a ceea ce El a făcut.

     Una dintre temele cărții Apocalipsa este că doar Dumnezeu poate primi închinare. Idolatria, închinarea la demoni și la obiecte de piatră, de aur sau de argint, este condamnată (capitolul 9.20). Războiul descris în Apocalipsa este o luptă între Miel și fiară, care ceruse ca fiecare locuitor al pământului să i se închine (capitolele 13.4,12,15; 14.9,11; 16.2). Este un conflict care va stabili cine trebuie să primească închinarea: Dumnezeu și Mielul Său, sau balaurul și fiara sa? Mielul merită închinarea care este interzisă fiarei. Doar o Persoană Divină poate primi închinare.

     Această temă este scoasă în evidență de două ori în cartea Apocalipsa, prin mesajul clar că nici măcar îngerii nu trebuie să primească închinare (capitolul 19.9,10; 22.8,9). În două ocazii diferite, Ioan s-a aruncat la pământ pentru a se închina înaintea unui înger. În ambele ocazii, îngerul respectiv s-a opus și a spus că el era doar un simplu slujitor al lui Dumnezeu. Atunci a fost dată porunca ce răsună de-a lungul întregii cărți Apocalipsa: „Lui Dumnezeu să I te închini!“. Învățătura este clară: doar Dumnezeu trebuie să primească închinare; doar Persoanele Divine sunt vrednice de ea. Mielul este socotit a fi vrednic de închinare, închinare care Îi aparține doar lui Dumnezeu. Dumnezeu și Mielul primesc închinare împreună (capitolul 5.13).

     Acum, prin credință, putem privi gloria lui Dumnezeu strălucind pe fața Domnului Isus și așteptăm timpul când credința va lăsa loc vederii.

                                                                                                                                            T Hadley, Sr

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze