Translate

duminică, 17 iunie 2018
                                                                   Domnul este aproape
                                                                   Duminică     17     Iunie 

          "Vrednic ești, … pentru că ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, prin sângele Tău, din orice seminție și limbă și popor și națiune". Apocalipsa 5.9

     Vrednicia Mielului se datorează de asemenea lucrării Lui de răscumpărare. Domnul Isus este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii (Ioan 1.29). Cei douăzeci și patru de bătrâni cântă: „Vrednic ești, … pentru că ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, prin sângele Tău, din orice seminție și limbă și popor și națiune“.

     În acest verset vedem că Mielul este vrednic deoarece ne-a răscumpărat prin sângele Său. 1 Petru 1.18-20 ne amintește că „nu cu cele pieritoare, argint sau aur, ați fost răscumpărați din felul vostru deșert de viețuire moștenit de la părinți, ci cu sângele prețios al lui Hristos, ca al unui miel fără cusur și fără pată; El a fost cunoscut dinainte, în adevăr, mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat la sfârșitul timpurilor pentru voi“. Pe când eram robi vânduți păcatului, El ne-a răscumpărat cu sângele Său prețios. Acum nu ne mai aparținem nouă înșine, ci Celui care ne-a cumpărat (1 Corinteni 6.19,20).

     De asemenea, El ne-a scos din orice seminție, popor și națiune și ne-a învățat că suntem împărați și preoți pentru Dumnezeul nostru. Datorită lucrării împlinite de Mielul lui Dumnezeu am fost împăcați cu Dumnezeu și făcuți potriviți pentru prezența Sa. Pavel detaliază acest aspect în Romani 5.1,2, unde scrie: „Deci, fiind îndreptățiți din credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am și avut intrare, prin credință, în acest har în care stăm“.

     Versetul 10 ne amintește că El ne-a așezat înaintea Sa ca o împărăție de preoți. Noi putem aduce jertfe spirituale de laudă Mielului și Tatălui (Evrei 13.15; 1 Petru 2.5). Nu este de mirare că putem exclama din toată inima: „Vrednic este Mielul!“.

                                                                                                                                         T Hadley, Sr

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze