Translate

joi, 7 iunie 2018
                                                                    Domnul este aproape
                                                                            Joi         Iunie 

          "Filip, coborând într-o cetate a Samariei, le-a predicat pe Hristos … Și a fost mare bucurie în cetatea aceea … Și apostolii care erau în Ierusalim, auzind că Samaria primise Cuvântul lui Dumnezeu, i-au trimis la ei pe Petru și pe Ioan care, coborând, s-au rugat pentru ei, ca să primească Duh Sfânt. Pentru că El nu coborâse încă peste niciunul dintre ei, ci erau numai botezați pentru Numele Domnului Isus. Atunci au pus mâinile peste ei, și ei au primit Duh Sfânt". Fapte 8.5,8,14-17

                                                             Samaritenii (8) – Bucurie în cetate

     După ce Ștefan fusese omorât cu pietre, o mare persecuție s-a pornit împotriva credincioșilor și mulți dintre ei s-au răspândit prin Iudeea și prin Samaria. Filip, unul dintre cei șapte diaconi, s-a dus în Samaria și L-a predicat pe Hristos acolo. Mulți oameni l-au auzit și au luat seama la lucrurile spuse de el, impresionați fiind de multele minuni pe care le făcea. Acest lucru a produs multă bucurie în cetate. Chiar și un vrăjitor, pe nume Simon, care mai înainte îi uimise pe locuitorii cetății cu vrăjitoriile lui, a mărturisit că a primit credința. El a fost botezat și nu se mai despărțea de Filip, privind la minunile și la semnele pe care acesta le făcea.

     Dumnezeu nu le-a dat imediat Duhul Sfânt acestor samariteni care crezuseră, așa cum El procedează astăzi. Fără îndoială că, prin aceasta, El a dorit să elimine tendința de a forma o adunare samariteană, rivală celei iudaice. Apostolii i-au trimis pe Petru și pe Ioan la Samaria, iar ei s-au rugat pentru acești noi credincioși, care deja fuseseră botezați. De asemenea, ei și-au pus mâinile peste ei, exprimând astfel comuniunea cu ei, și astfel samaritenii au primit Duhul Sfânt. În felul acesta, orice gând de independență a fost înlăturat și unitatea Adunării a fost păstrată.

     Ipocrizia lui Simon a fost dată pe față atunci când le-a oferit bani lui Petru și lui Ioan pentru a primi puterea de a dărui Duhul Sfânt. Apostolii i-au spus să se pocăiască de această ticăloșie. Pe drumul de întoarcere la Ierusalim, Petru și Ioan au predicat evanghelia în multe sate ale samaritenilor.

                                                                                                                                          E P Vedder, Jr

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze