Translate

joi, 28 iunie 2018
                                                                 Domnul este aproape
                                                                      Joi     28     Iunie 

          "Și El, intrând în templu, a început să-i scoată afară pe cei care vindeau și cumpărau în templu". Marcu 11.15

     După ce a intrat în cetate, Isus S-a dus la templu, unde a văzut cât de mult oamenii corupseseră casa lui Dumnezeu. Acea casă, prin intermediul căreia Dumnezeu Se apropia de om și omul se apropia de Dumnezeu, devenise, în mâinile oamenilor religioși, un instrument pentru satisfacerea lăcomiei lor. Ceea ce au făcut conducătorii lui Israel este posibil să facă și conducătorii din creștinătate, dacă harul lui Dumnezeu nu intervine. După mulți ani de la acest eveniment, apostolul Pavel ne avertizează cu privire la pătrunderea în cercul creștin a unor oameni cu mintea coruptă, care considerau că scopul evlaviei este câștigul (1 Timotei 6.5). Apostolul Petru, care prezintă Adunarea ca fiind casa lui Dumnezeu, îi îndeamnă pe conducători să nu păstorească turma lui Dumnezeu pentru un câștig rușinos (1 Petru 5.2). În cea de-a doua epistolă, el ne spune că va veni un timp când, în sfera creștină, se vor ridica oameni care, prin lăcomie, vor căuta câștig de la cei credincioși (2 Petru 2.3). Învățăm astfel că firea păcătoasă nu se schimbă niciodată. Lăcomia care a corupt casa lui Dumnezeu de la Ierusalim a pătruns și în casa spirituală a lui Dumnezeu. Prin urmare, a sosit timpul ca judecata să înceapă de la casa lui Dumnezeu (1 Petru 4.17).

     Domnul condamnă această corupție în modul cel mai clar. Casa care, potrivit Scripturii, trebuia să fie o casă de rugăciune pentru toate națiunile, fusese transformată într-o peșteră de tâlhari (Isaia 56.7; Ieremia 7.11). Singurul efect al condamnării acestei nelegiuiri de către Domnul a fost stârnirea unei și mai mari împotriviri față de El (vedeți versetul 18). În zilele noastre, în prezența corupției creștinătății, cei care caută să-L urmeze pe Domnul și să ia poziție pentru adevăr vor suferi și ei, într-o anumită măsură, aceeași împotrivire. „Da, adevărul lipsește și cel care se depărtează de rău devine o pradă“ (Isaia 59.15).

                                                                                                                                                    H Smith

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze