Translate

luni, 25 iunie 2018
                                                                 Domnul este aproape
                                                                     Luni     25     Iunie 

"Despre sfinții care sunt pe pământ și despre cei aleși ai spus: „Toată plăcerea Mea este în ei“.
Psalmul 16.3

     În ce privește judecarea stării celor din jur (a creștinilor lumești), trebuie spus că starea lor este deja judecată în Scriptură. Dacă ne apropiem de Domnul, dacă suntem în comuniune cu Dumnezeu în Locul Preasfânt, atunci îi vedem pe toți sfinții cu ochii Lui. Vedem că Îi sunt dragi Lui, că sunt spălați în sângele lui Hristos, că Îi aparțin Lui prin puterea Duhului Sfânt, că sunt plăcerea lui Hristos și rod al suferinței sufletului Său. Când îi vedem în felul acesta, este ușor să mijlocim pentru ei.

     De asemenea, doar așa ne vom putea purta față de ei cu credincioșie și, în egală măsură, cu har. Însă nu vom putea judeca lucrurile corect dacă nu suntem acolo, în Locul Preasfânt. Dacă nu suntem acolo, felul cum judecăm unele lucruri poate este corect, la fel cum este corect și faptul că excludem astfel de lucruri din căile noastre, însă le judecăm din poziția de afară, ca pe niște lucruri interzise, ceea ce poate fi corect într-o anumită măsură; însă, atunci când suntem înăuntru, pe lângă faptul că această judecată este cu mult mai profundă, alte gânduri și simțăminte se alătură ei, gânduri și simțăminte pe care nu le putem avea decât acolo, în Locul Preasfânt. Paguba pe care o suferă unii dintre sfinți, din pricina sărmanei lor căi lumești, dezonoarea adusă Domnului în felul acesta, distrugerea mărturiei lor – toate acestea sunt simțite cu mult mai adânc, și sunt simțite așa fiindcă sfinții sunt văzuți în Hristos, nu numai fiindcă sunt văzuți a fi greșiți. Ne vom teme pentru starea lor, însă inima noastră îi va purta înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos, fiindcă sunt ai Lui. Moise, aflat pe munte, în prezența lui Dumnezeu, n-a acceptat ca poporul să fie nimicit, însă, după ce a coborât în tabără, i-a chemat pe cei credincioși Domnului să facă judecată în mijlocul poporului, și aceasta pentru exact același motiv pentru care nu acceptase nimicirea lor când era sus pe munte. El a legat slava lui Dumnezeu de soarta poporului, iar de aici vedem că dragostea noastră pentru poporul lui Dumnezeu, dragoste divină pusă de El în inimile noastre atunci când suntem sus, în Locul Preasfânt, este izvorul severității drepte față de ei, aici jos, pe pământ. În cazul lui Moise, gloria lui Dumnezeu a fost motivul pentru care el a pledat pentru popor și, totodată, motivul pentru care el a acționat împotriva poporului, în judecată, prin intermediul leviților.

                                                                                                                                                J N Darby

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze