Translate

marți, 26 iunie 2018
                                                                  Domnul este aproape
                                                                     Marţi     26     Iunie 

          "Isus, știind că Tatăl Îi dăduse toate în mâini și că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu Se duce, S-a ridicat de la cină și Și-a pus deoparte hainele și, luând un ștergar, S-a încins". Ioan 13.3,4

     Isus știa toate lucrurile. Știa că Tatăl îl trimisese în această lume cu o misiune, iar El venise aici ca Slujitor. Venise de la Dumnezeu și Se ducea înapoi la Dumnezeu pe drumul crucii. Fără moartea Sa pe cruce, El ar fi rămas singur, însă, murind, avea să aducă mult rod.

     În scena aceasta din Ioan 13, Isus Se ridică de la cină și ia apă pentru a spăla picioarele ucenicilor Săi. Mai întâi, El Și-a pus hainele deoparte, lucru care vorbește despre venirea Sa în această lume ca Slujitor. „Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească“ (Marcu 10.45). Apoi S-a încins cu un ștergar, a turnat apă în lighean, a luat în mâinile Sale pure picioarele întinate ale ucenicilor Săi și a început să le spele. Acest lucru ne amintește de cuvintele din Efeseni 5.26: „Spălarea cu apă prin Cuvânt“.

     Fiecare dintre noi a fost ales așa cum apostolii au fost aleși. El știe cât de repede suntem întinați de lucrurile pe care le vedem, le auzim, le gândim și le facem. Dacă nu ne spală El picioarele, nu putem avea parte cu El, ceea ce înseamnă că, atunci când Duhul Sfânt din noi este întristat, nu ne mai putem bucura de părtășia cu Domnul, care simte acest lucru chiar mai mult decât noi. Prin urmare, El aplică Cuvântul Său păcatului care ne-a înfășurat atât de ușor și ne atrage cu dragoste la Sine. Însă El nu Se oprește aici, ci, fiind Slujitorul perfect, folosește acel ștergar cu care S-a încins și ne șterge picioarele. Cât de mult dorește El ca părtășia noastră să fie restabilită! Fie ca și inimile noastre să dorească fierbinte acest lucru! Ce lucrare minunată împlinește Domnul în aceste versete la care am privit! Să remarcăm de asemenea că El ne-a dat un exemplu despre felul în care trebuie să ne slujim unii altora în dragoste!

                                                                                                                                             J Redekop

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze