Translate

marți, 5 iunie 2018
                                                                   Domnul este aproape
                                                                       Marţi     5     Iunie 

          "Pentru orice lucru este o vreme și pentru orice ocupație un timp sub ceruri: … un timp pentru a rupe și un timp pentru a coase". Eclesiastul 3.1,7

                                                                  Eclesiastul și creștinul (13)

     Întâlnim des în Biblie persoane care și-au rupt hainele. Voi menționa doar pe câteva dintre ele: Iacov („Și Iacov și-a sfâșiat hainele și și-a pus un sac peste coapse și l-a jelit pe fiul său multe zile“ – Geneza 37.34); Iosua și Caleb („Și Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, care erau dintre cei care cercetaseră țara, și-au sfâșiat hainele“ – Numeri 14.6); Ezra („Și, când am auzit acest lucru, mi-am sfâșiat haina și mantaua și mi-am smuls perii capului și barba și am stat jos uimit“ – Ezra 9.3). Ruperea hainelor era un semn al jalei și al umilinței. În viața celui credincios există „un timp pentru a rupe“, un timp în care trebuie să plângem și să ne smerim înaintea Domnului. Motivul poate fi falimentul personal sau un simțământ adânc al stării joase a poporului lui Dumnezeu, în aceste zile din urmă.

     Există însă și „un timp pentru a coase“, un timp pentru a vindeca ceea ce este zdrobit sau pentru a-i încuraja pe cei care sunt întristați. Când Domnul i-a chemat pe cei dintâi ucenici, aceștia „aruncau un năvod în mare“ (Marcu 1.16) – o lucrare care ne duce cu gândul la slujba de evanghelist. Mai târziu, unii „își reparau plasele“ (Marcu 1.19) – o lucrare care necesită îndemânare, comparabilă cu cea a unui păstor: „Cine vorbește cu ușurătate este asemenea străpungerilor unei săbii, dar limba înțeleptului este sănătate“ (Proverbe 12.18). Ce ușor putem rosti cuvinte pripite și astfel să rănim pe un frate sau pe o soră! Poate noi nici nu luăm seama la astfel de greșeli, dar Îi mulțumim lui Dumnezeu că există în poporul Său unii care pot rosti cuvinte de natură să aducă vindecare. Să ne rugăm ca toți să avem o limbă care să aducă vindecare, atunci când este „un timp pentru a coase“.

                                                                                                                                             M Vogelsang

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze