Translate

sâmbătă, 2 iunie 2018
                                                                  Domnul este aproape
                                                                   Sâmbătă     2     Iunie 

          "Și eu am zis: „Vai, Doamne Dumnezeule, iată, eu nu știu să vorbesc, pentru că sunt un copil!“. Dar Domnul mi-a zis: „Nu zice: «Sunt un copil», pentru că vei merge la toți aceia la care te voi trimite și vei vorbi orice îți voi porunci. Nu te teme de ei; pentru că Eu sunt cu tine ca să te scap“, zice Domnul". Ieremia 1.6-8

     La fel ca mulți alți slujitori cărora Domnul le-a cerut să vorbească pentru El, Ieremia se simțea cu totul incapabil de a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Domnul i-a spus lui Ieremia, că înainte de nașterea sa, îl rânduise ca profet, nu numai pentru Israel, ci și pentru neamuri. Putem înțelege neliniștea lui Ieremia înaintea unei responsabilități atât de mari.

     Să ne aducem aminte cum Moise, atunci când Domnul l-a chemat la lucrarea solemnă de a elibera pe poporul Său din Egipt, a folosit patru obiecții bazate pe slăbiciunea lui. Dumnezeu însă îi alege pe cei slabi, și care recunosc acest lucru, pentru a face lucrarea Sa. Simțindu-și neajutorarea, ei realizează cu atât mai mult că este esențial să depindă doar de Dumnezeu.

     Dumnezeu îi spune lui Ieremia: „Eu sunt cu tine ca să te scap“. Dacă Ieremia înțelegea semnificația faptului că Dumnezeu îl rânduise ca profet înainte de nașterea sa, atunci era ușor să ajungă la concluzia că Dumnezeu știa prea bine ce făcea atunci când îl chemase. Dumnezeu cunoștea mai dinainte orice detaliu al vieții lui Ieremia, orice cuvânt pe care avea să-l rostească și toate împrejurările prin care avea să treacă în mărturia lui față de națiuni. Dacă Dumnezeu cunoștea toate acestea, atunci Ieremia putea cu siguranță să se încreadă în promisiunea Lui că va fi cu el. Dumnezeu avea să-i ofere orice ajutor necesar, pentru a-l susține și întări pe slujitorul Său supus.

     Ieremia a fost numit „profetul lacrimilor“, iar cartea Plângeri confirmă acest lucru. Însă lacrimile sale sunt înscrise în cartea lui Dumnezeu și păstrate în burduful Lui (Psalmul 56.8) și, de-a lungul întregii veșnicii, Ieremia nu va regreta niciodată calea și slujba de mărturie la care Dumnezeu l-a chemat.

                                                                                                                                               L M Grant

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze