Translate

duminică, 24 iunie 2018
                                                               Domnul este aproape
                                                              Duminică     24     Iunie 

          "Și împărații pământului și cei mari și comandanții și cei bogați și cei puternici și orice rob și orice om liber s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților; și spuneau munților și stâncilor: „Cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața Celui care șade pe tron și de mânia Mielului; pentru că a venit ziua cea mare a mâniei Lui, și cine poate sta în picioare?“. Apocalipsa 6.15-17

     Mielul este în centrul scenelor de judecată din cartea Apocalipsa. El nu este doar Mielul răscumpărător, ci va fi și Mielul războinic. El are șapte coarne (capitolul 5.6), care sunt un simbol al puterii perfecte, al atotputerniciei. Mielul este de asemenea descris ca un Leu (capitolul 5.5), capabil să-i biruiască și să-i distrugă pe vrăjmași.

     Mielul, în cartea Apocalipsa, nu este un simbol al slăbiciunii, ci al tăriei și al puterii. Chiar și sângele Mielului este o expresie a puterii Dumnezeului atotputernic. Crucea este expresia dragostei lui Dumnezeu (capitolul 1.5) și a puterii (capitolul 5.6). Mielul este Domnul Isus Hristos ca Învingător prin cruce. El Și-a manifestat puterea prin vărsarea sângelui Său.

     Crucea a fost biruința lui Dumnezeu asupra lui Satan. În timp ce Satan stă ca acuzator al celor credincioși arătând spre hainele lor pătate (Zaharia 3.1-10), lucrarea Mielului de la cruce îl biruiește. Glasul din cer care a proclamat că „a venit mântuirea și puterea și Împărăția Dumnezeului nostru și autoritatea Hristosului Său“ s-a auzit atunci când cei credincioși l-au biruit pe Satan prin „sângele Mielului“ (Apocalipsa 12.10,11). Războiul a fost câștigat; a fost câștigat prin înjunghierea Mielului. Aceasta nu a fost slăbiciune, ci biruință și răscumpărare triumfătoare.

                                                                                                                                          T Hadley, Sr

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze