Translate

vineri, 29 iunie 2018
                                                                 Domnul este aproape
                                                                   Vineri     29     Iunie 

          "Dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă; cele vechi s-au dus; iată, toate s-au făcut noi. Și toate sunt de la Dumnezeul care ne-a împăcat cu Sine prin Isus Hristos". 2 Corinteni 5.17,18

     Până la cruce, omul dintâi a fost pus la încercare. Însă, ajuns aici, totul a luat o altă turnură. Omul a dovedit că în natura lui este înstrăinat cu totul de Dumnezeu și că nu este capabil nici măcar să accepte binecuvântarea de la Cel în care toate promisiunile și scopurile de har ale lui Dumnezeu își așteaptă împlinirea. Nu a fost deci de ajuns ca cel de-al doilea Om să-Și facă apariția. Omul dintâi trebuia să fie creat din nou ca să poată primi binecuvântările pe care cel de-al doilea Om a venit să le împartă.

     Cum poate fi scos omul din adâncul ruinei lui? Prin chiar lucrul care a arătat cât de disperată este această ruină! Fapta care a dovedit că omul este copt pentru judecata definitivă a scos la iveală puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Crucea care a demonstrat ura de neîmpăcat a inimii omului față de Dumnezeu a descoperit dragostea de nestins a inimii lui Dumnezeu față de om. Ceea ce a pus pecetea peste prăbușirea vechii creații a deschis o poartă către cea nouă. Sângele vărsat pe cruce a așezat temelia justă pentru împăcarea tuturor lucrurilor. În moartea lui Hristos, vechea creație a fost înlăturată din punct de vedere judiciar, în timp ce învierea Lui a făcut din cel de-al doilea Om, „ultimul Adam“, Întâiul-născut al unei noi creații, Dumnezeu găsindu-Și plăcerea în fiecare mădular din această nouă creație, întocmai ca în Capul ei înviat. El era bobul de grâu singur, însă a căzut pe pământ și a murit, așa încât să aducă multă roadă, după cum este scris: „Iată-Mă, pe Mine și pe copiii pe care Mi i-a dat Dumnezeu“. Prin urmare, întreaga binecuvântare pentru Adunare și pentru lume se bazează pe moartea și pe învierea celui de-al doilea Om.

                                                                                                                                               T B Baines

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze