Translate

vineri, 8 iunie 2018
                                                                   Domnul este aproape 
                                                                      Vineri     8     Iunie 

          "Cuvintele Tale au fost găsite și eu le-am mâncat; și cuvântul Tău a fost pentru mine veselia și bucuria inimii mele! Pentru că Numele Tău este chemat peste mine, Doamne Dumnezeul oștirilor! N-am stat în adunarea celor batjocoritori, nici nu m-am veselit. Am stat singur, din cauza mâinii Tale".Ieremia 15.16,17

     Ieremia fusese chemat de Dumnezeu ca profet al națiunilor, pentru a le proclama cuvântul Domnului către ele. Dar, dacă trebuie să ofere hrană prin cuvânt altora, cât de vital era ca el însuși să se hrănească cu cuvintele lui Dumnezeu. Când simțea durerea provocată de respingerea mesajului său, cât de prețioase deveneau cuvintele lui Dumnezeu! El nu precizează care erau aceste cuvinte, însă, la fel cum slujitorii lui Iosia au găsit Cartea Legii în templu, la fel au fost găsite de Ieremia cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă alții le refuzau, Ieremia le primea. El le-a mâncat cu bucurie. Aceasta înseamnă că el le-a digerat, astfel încât au devenit parte din ființa sa.

     Cât de mulți, la fel ca Ieremia, au descoperit, în mijlocul experiențelor lor, că aceste cuvinte ale lui Dumnezeu au devenit bucuria inimii lor! Această bucurie interioară este cu totul străină celor care refuză sau ignoră ceea ce Dumnezeu dorește să le spună. Mulți sunt batjocoritori, care disprețuiesc ceea ce nu înțeleg. Ieremia spune că el nu s-a așezat în adunarea celor batjocoritori. Un credincios înțelege ușor că o astfel de asociere este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Ieremia nu a împrumutat nimic din obiceiul celor necredincioși, care se mândresc cu necredința lor și cu refuzul de a asculta de Cuvântul lui Dumnezeu.

     Ieremia spune: „Am stat singur, din cauza mâinii Tale“. Era mâna lui Dumnezeu, care intervenea pentru a-i dărui putere, încredere și mângâiere; de aceea Ieremia a ales un loc al singurătății, în contrast cu alegerea naturală a necredinței. Nu trebuie să-l compătimim pe Ieremia, ci mai degrabă trebuie să ne bucurăm pentru el, fiindcă a găsit adevărata fericire în prezența Domnului său, într-un loc al separării de rău.

                                                                                                                                                L M Grant

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze