Translate

luni, 9 iulie 2018
                                                                  Domnul este aproape
                                                                        Luni         Iulie 

          "Domnul să te binecuvânteze și să te păzească! Domnul să facă să strălucească fața Lui peste tine și să-ți fie îndurător! Domnul să-Și înalțe fața peste tine și să-ți dea pace". Numeri 6.24-26

     Ce resurse binecuvântate! De-ar fi intrat Israel în toate aceste binecuvântări și de-ar fi trăit în puterea lor! Dar n-a fost așa! Repede și-a întors spatele și a schimbat lumina feței lui Dumnezeu pentru întunericul de pe muntele Sinai. A abandonat terenul harului și s-a așezat pe cel al legii. În loc să fie satisfăcut cu Dumnezeul părinților lui, a poftit după alte lucruri. În loc de ordine, de curăție și de separare pentru Dumnezeu, a fost dezordine, întinare și idolatrie.

     Însă – binecuvântat să fie Dumnezeu! – există un timp viitor în care binecuvântările mărețe din Numeri 6 își vor avea împlinirea deplină; când cele douăsprezece seminții ale lui Israel vor sta în jurul acelui nepieritor stindard „Iahve-Shama“ (Ezechiel 48.35); când toți cei din popor vor fi curățiți de toate întinările lor și vor fi consacrați lui Dumnezeu în puterea unui nazireat adevărat. Aceste lucruri sunt prezentate în cel mai clar mod pe paginile profeților.

     Toți acești martori inspirați vorbesc despre viitorul glorios care îl așteaptă pe poporul Israel; toți arată către acel timp când norii grei care au stat atâtea secole deasupra acestei națiuni vor fi împrăștiați de razele „Soarelui dreptății“; când Israel se va bucura deplin de glorie și de binecuvântare, la umbra viței și a smochinului, în acea țară pe care Dumnezeu a dat-o pentru totdeauna lui Avraam, Isaac și Iacov. Dacă negăm aceste lucruri, ne-am putea dispensa de o mare parte din Vechiul Testament și de una considerabilă din Noul, căci, în ambele secțiuni ale Scripturii, Duhul Sfânt dă o mărturie limpede cu privire la acest adevăr prețios: îndurarea, mântuirea și binecuvântarea vor fi partea seminței lui Iacov.

                                                                                                                                      C H Mackintosh

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze