Translate

joi, 19 iulie 2018
                                                                Domnul este aproape
                                                                       Joi     19     Iulie 

          "El le-a zis: „Voi nu trebuie să cunoașteți timpurile sau vremurile pe care Tatăl le-a așezat sub propria Sa autoritate; ci veți primi putere, când va veni Duhul Sfânt peste voi, și veți fi martorii Mei atât în Ierusalim, cât și în toată Iudeea și Samaria și până la marginea pământului“. Și, spunând acestea, pe când priveau ei, a fost înălțat și un nor L-a luat dinaintea ochilor lor". Fapte 1.7-9

     Apostolii tocmai Îl întrebaseră pe Domnul dacă în acest timp avea să restabilească împărăția lui Israel. Interesul lor era normal, ei fiind iudei, însă Domnul urma să Se înalțe la dreapta lui Dumnezeu și Duhul Sfânt avea să vină pe pământ, pentru a locui cu cei credincioși și în cei credincioși. Avea să urmeze o paranteză în lucrările lui Dumnezeu cu Israel, în timpul căreia Adunarea avea să fie formată și să constituie obiectul special al interesului lui Dumnezeu pe pământ.

     Duhul Sfânt avea să dea putere acestor apostoli care, cu câteva săptămâni mai devreme, stăteau cu ușile încuiate, de frica iudeilor. Începând de la Ierusalim, unde împotrivirea iudeilor culminase cu răstignirea Domnului, acești ucenici aveau să-I fie martori, vestind celor de aproape și celor de departe că Isus înviase cu adevărat dintre cei morți și era viu în glorie.

     Pe când Domnul le spunea aceste lucruri, ei L-au văzut înălțându-Se la Dumnezeu. Apoi un nor L-a ascuns de privirile lor – norul gloriei din care Dumnezeu a vorbit în repetate rânduri poporului Său, după ce l-a scos din Egipt. Ce priveliște! Domnul lor era luat și înălțat în acel nor care semnifica prezența lui Dumnezeu! Ce mesaj pentru ei (și pentru noi azi), menit să fie proclamat în puterea Duhului începând din Ierusalim, apoi în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului! „Să știe deci sigur toată casa lui Israel că Dumnezeu L-a făcut și Domn și Hristos pe acest Isus, pe care voi L-ați răstignit“ (Fapte 2.36).

                                                                                                                                         E P Vedder, Jr

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze