Translate

joi, 5 iulie 2018
                                                                  Domnul este aproape
                                                                         Joi     5     Iulie 

          "Și ucenicii erau uimiți de cuvintele Lui. Și Isus, răspunzând din nou, le-a spus: „Copii, cât de greu este pentru cei care se încred în bogății să intre în Împărăția lui Dumnezeu!“. Marcu 10.24

     Acest tânăr bogat era plin de râvnă și de intenții bune. El văzuse în Domnul Isus ceva ce lui îi lipsea, a fost atras de El, a venit în grabă la El și a îngenuncheat înaintea Lui – frumoase trăsături! I s-a adresat Domnului cu cuvintele: „Bunule Învățător“ (Marcu 10.17). Acest apelativ nu era greșit, însă Domnul a trebuit să-i precizeze că doar Dumnezeu este bun. Numindu-L „Învățător bun“, tânărul ar fi trebuit să-și dea seama că Isus este Dumnezeu, însă nu a făcut acest lucru. Nerecunoscându-L pe Isus ca fiind Dumnezeu, tânărul a greșit ținta.

     Evanghelia după Ioan a fost scrisă pentru a arăta că Isus este Mesia și că El este Dumnezeu (Ioan 20.31). Conducătorii iudei au respins aceste două adevăruri și continuă să o facă și astăzi. Totuși, prin harul lui Dumnezeu, au fost multe excepții de la această regulă. După convertirea sa, Saul din Tars a mărturisit aceste două adevăruri în sinagogile din Damasc (Fapte 9.20-22). Tânărul bogat din Marcu 9 nu ajunsese încă în acest punct și a căzut testul: îi lipsea un singur lucru (versetul 21). Nu era Domnul Isus vrednic ca el să renunțe la tot pentru a-L urma? Tânărul a decis că așa ceva era prea mult (versetul 22), chiar dacă Domnul l-a privit și l-a iubit (versetul 21).

     Acest incident a produs multă uimire celor care au fost martori la el (versetul 26). Mai târziu, Saul din Tars, tot un tânăr, avea să abandoneze tot pentru a-L urma (Filipeni 3.7-12). Cum stau lucrurile cu noi?

                                                                                                                                            A E Bouter

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze