Translate

marți, 17 iulie 2018
                                                                  Domnul este aproape
                                                                      Marţi     17     Iulie 

          "Să ne bucurăm și să ne veselim și să-I dăm glorie, pentru că nunta Mielului a venit și soția Lui s-a pregătit". Apocalipsa 19.7

     Încă de la începutul istoriei omului, Dumnezeu a așezat înaintea noastră adevăruri atât de dragi inimii Sale, cu privire la Miel și la Mireasă. Jertfa lui Abel este începutul istoriei Mielului. Avraam o continuă, atunci când ne spune că Dumnezeu Însuși va purta de grijă pentru Miel. Apoi Moise, în noaptea de Paște, poruncește israeliților să ia un miel fără pată. Isaia, la rândul lui, profețește că Hristos va fi dus ca un miel la tăiere. Ioan Botezătorul, privind la Hristos pe pământ, a putut spune: „Iată Mielul lui Dumnezeu!“. Petru ne reamintește că suntem răscumpărați cu sângele scump al lui Hristos, ca al unui miel fără cusur și fără pată. Iar apostolul Ioan ni-L prezintă pe Miel ca fiind înjunghiat, aflat în mijlocul scaunului de domnie, și ne conduce către gloriosul răspuns pentru toate suferințele Lui: ziua cea mare a nunții Mielului.

     Mai mult, Dumnezeu a avut întotdeauna în gând Adunarea, Mireasa, care avea să-I fie prezentată lui Hristos, spre satisfacția inimii Sale. Chiar înainte de căderea din Geneza, vedem în Eva, care i-a fost prezentată lui Adam, marea taină, descoperită acum, cu privire la faptul că Hristos avea să aibă o mare mulțime de sfinți, făcuți asemenea Lui și care, în mod corporativ, aveau să-I fie prezentați Lui. Rebeca, cea în care Isaac a găsit mângâiere și iubire, continuă istoria Miresei. Apoi știm cum Asnat, Rut, Abigail și mireasa din Cântarea Cântărilor prezintă toate diferite imagini ale Adunării ca Mireasă a Mielului. De-a lungul veacurilor și dispensațiilor, Dumnezeu a continuat să-Și ducă spre îndeplinire marele Său scop și toate evenimentele conlucrează către acea zi măreață, a nunții Mielului.

                                                                                                                                                H Smith

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze