Translate

marți, 31 iulie 2018
                                                                 Domnul este aproape
                                                                      Marţi     31     Iulie 

          "Și, pe când priveau ei țintă spre cer în timp ce El Se ducea, iată, au stat lângă ei și doi bărbați în veșminte albe, care au și spus: „Bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Isus, care a fost înălțat de la voi în cer, așa va veni, în felul în care L-ați văzut mergând spre cer“. Fapte 1.10,11

     Doi îngeri și-au făcut apariția acolo, iar apostolii nu i-au observat de la început, fiind preocupați să-L privească pe Domnul ducându-Se la cer. Acești îngeri sunt descriși aici ca fiind doi bărbați îmbrăcați în haine albe. Albul semnifică puritatea. Scriptura nu pomenește niciodată despre un înger al lui Dumnezeu care să fi apărut ca femeie, nici despre îngeri copii, căci îngerii lui Dumnezeu sunt duhuri slujitoare, care nici nu se însoară, nici nu se mărită.

     Acești doi îngeri fuseseră trimiși cu un mesaj important pentru apostoli, care arătaseră interes cu privire la împărăția care urma să-i fie restabilită lui Israel. Acest Isus, la care ei priviseră pe când era înălțat la cer, avea să se întoarcă la fel de vizibil. Apocalipsa 1.7 declară solemn: „Iată, El vine cu norii și orice ochi Îl va vedea, și cei care L-au străpuns; și toate semințiile pământului se vor jeli din cauza Lui! Da, amin“. Această venire este descrisă și în Apocalipsa 19.11-21.

     Această a doua venire este pentru judecată și pentru instituirea domniei Sale. Ea va avea loc la sfârșitul celor șapte ani de necaz. Însă, cu cel puțin șapte ani în urmă, înainte de începerea necazului, Domnul Isus Se va fi coborât din cer, cu un strigăt, pentru a-i învia pe cei morți în Hristos și pentru a-i răpi la Sine împreună cu toți cei credincioși găsiți în viață. Lumea nu are nicio parte în acest eveniment. Apostolii încă nu știau nimic despre el, însă a fost revelat în 1 Tesaloniceni 4.13-18 și în 1 Corinteni 15.51-57. Noi, creștinii, îl așteptăm cu nerăbdare.

                                                                                                                                           E P Vedder, Jr

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze