Translate

luni, 16 iulie 2018
                                                                   Domnul este aproape
                                                                      Luni     16     Iulie 

                                "Și tu cauți pentru tine lucruri mari? Nu le căuta!" Ieremia 45.5

     Ieremia i-a spus aceste cuvinte lui Baruc, omul care se dovedise credincios Domnului prin faptul că îl sprijinise pe Ieremia în fața vrăjmășiei iudeilor. Baruc scrisese cuvintele lui Ieremia într-o carte, care însă nu a fost apreciată de împărat și de popor. Baruc a simțit profund această respingere, spunând: „Vai de mine! pentru că Domnul a adăugat întristare la durerea mea; sunt obosit de suspinul meu și nu găsesc odihnă!“ (versetul 3).

     Suntem și noi descurajați? De ce? Poate pentru că ne-am așteptat la lucruri mai bune, mai mari. Mai mari însă pentru cine? Pentru Dumnezeu, sau pentru noi înșine? Dacă am dori cu sinceritate lucruri mari pentru Dumnezeu, n-ar trebui să fim vreodată descurajați. Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru gloria Sa, într-un fel în care nu ne-am fi așteptat niciodată. El L-a trimis pe Fiul Său preaiubit să sufere și să moară la Golgota pentru a salva nenumărate suflete, L-a înviat dintre cei morți și L-a înălțat la dreapta Sa.

     Un credincios poate nu dorește lucruri mari pentru sine din această lume nelegiuită, însă poate cădea în capcana de a dori lucruri mari pentru Dumnezeu, cu scopul de a-și face un nume. Ucenicii au căzut în această capcană, atunci când se certau cu privire la cine avea să fie cel mai mare dintre ei. Pentru a le corecta această gândire, Domnul a folosit un copilaș ca exemplu și le-a spus ucenicilor: „Cine este mai mic între voi toți acela este mare“ (Luca 22.24). El Însuși a venit ca să le slujească altora. Noi, ca urmași ai Lui, ar trebui să facem la fel.

                                                                                                                                            L M Grant

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze