Translate

marți, 10 iulie 2018
                                                                   Domnul este aproape
                                                                        Marţi     10     Iulie 

          "După patimile Sale, li S-a și arătat El Însuși viu, cu multe dovezi, fiind văzut de ei timp de patruzeci de zile și vorbind cele despre Împărăția lui Dumnezeu; și, fiind împreună cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte promisiunea Tatălui: „Pe care ați auzit-o de la Mine“. Fapte 1.3,4

     După ce a înviat dintre morți, Domnul Isus nu a mai umblat împreună cu ucenicii Săi așa cum făcuse înainte de a fi răstignit. Ucenicii care Îl urmaseră și care învățaseră de la El sunt numiți apostoli în Fapte. Ei fuseseră împreună cu El zi de zi, pentru mai mult de trei ani. Acum El urma să-i trimită ca martori ai Săi, pentru a-L face cunoscut.

     El era viu și nu era nicio îndoială cu privire la acest lucru. Mulți L-au văzut în timpul celor patruzeci de zile de după învierea Sa. Întotdeauna însă întâlnirile cu El au fost scurte, iar El a dispărut fizic repede din prezența lor. La fel și astăzi, deși nu-L vedem cu ochii fizici, El este întotdeauna cu noi și nu ne părăsește niciodată. Noi avem tendința să-L pierdem din vedere, deși El niciodată nu face acest lucru.

     În tot acest timp, Domnul a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu, un subiect de mare interes pentru ei, însă pe care îl înțelegeau foarte puțin. Astăzi El ne învață prin Duhul Sfânt, care a fost trimis de la Tatăl, la cererea Sa. Duhul Sfânt ne-a fost dat pentru a ne învăța toate lucrurile și pentru a ne aduce aminte de tot ceea ce Domnul i-a învățat pe ai Săi. El a inspirat Biblia, sursa acestei învățături.

     Isus, de asemenea, le-a dat porunci. El este Domnul – Domnul nostru! El le-a poruncit să stea în Ierusalim până aveau să primească Duhul Sfânt, după care aveau să meargă până la capătul pământului.

                                                                                                                                  E P Vedder, Jr

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze