Translate

joi, 26 iulie 2018
                                                                 Domnul este aproape
                                                                       Joi     26     Iulie 

          "Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că îi iubim pe frați". 1 Ioan 3.14

          "Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; și oricine Îl iubește pe Cel care a născut îl iubește și pe cel născut din El". 1 Ioan 5.1

     Această dragoste (agape) nu trebuie confundată cu dragostea omenească obișnuită. Ea a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt și produce un atașament spontan de toți ceilalți credincioși. Doi străini se întâlnesc pe stradă. O remarcă făcută de unul dintre ei îl lasă pe celălalt să înțeleagă că cel cu care s-a întâlnit este creștin, el însuși fiind de asemenea creștin. Dintr-odată inimile lor se alipesc una de alta de parcă ar fi fost prieteni de o viață. Experiența unei astfel de legături instantanee confirmă faptul că „am trecut din moarte la viață“.

     Oamenii nu pot realiza o astfel de unitate de inimă prin nicio asociere omenească. Au încercat să facă acest lucru creând cluburi și organizații secrete, însă Dumnezeu a creat o familie de oameni născuți din nou, care sunt uniți în mod spontan prin dragostea divină. Acesta este cercul credinței creștine, compus din oameni care L-au mărturisit cu adevărat pe Hristos ca Domn și Mântuitor al lor și care au viață din El. Ei sunt aceia în ale căror inimi locuiește această dragoste divină.

     Poți face parte din această familie nu căutând să duci o viață evlavioasă, nici alipindu-te de o biserică, ci mărturisindu-ți păcatele și punându-ți încrederea în Cel care te-a iubit și care Și-a dat viața pe cruce pentru a deveni Mântuitorul tău. Doar astfel poți fi unit în dragoste cu orice alt creștin de pe fața pământului.

                                                                                                                                           T Westwood

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze