Translate

sâmbătă, 14 iulie 2018
                                                                   Domnul este aproape
                                                                    Sâmbătă     14     Iulie 

          "Vrăjmășie voi pune între tine și femeie și între sămânța ta și sămânța ei; ea îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul". Geneza 3.15

          "Și Enoh, al șaptelea de la Adam, a profețit … Iată, a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi, ca să facă judecată împotriva tuturor". Iuda 14,15

     Primele cuvinte profetice rostite în această lume au venit de pe buzele lui Dumnezeu. El i-a vestit lui Satan, șarpele cel vechi, că Sămânța femeii avea să-i sfărâme capul, iar aceste cuvinte au fost împlinite atunci când Domnul Isus Hristos, prin moarte, l-a desființat pe cel care avea puterea morții, adică pe diavolul. Realitatea acestei lucrări nu este încă manifestată public în lume. Dumnezeu, în îndelunga Lui răbdare, așteaptă ca oamenii să creadă mărturia harului Său, vestit prin evanghelia Sa, și ca ei să se supună lui Hristos, care este marele Biruitor de la Golgota, fiindcă Dumnezeu dorește ca niciunul dintre ei să nu piară.

     Curând însă această îndelungă-răbdare se va sfârși, iar atunci se va împlini a doua serie de cuvinte profetice, cele rostite de Enoh, al șaptelea de la Adam, care a profețit: „Iată, a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi, ca să facă judecată împotriva tuturor și să-i dovedească vinovați pe toți cei neevlavioși dintre ei de toate lucrările lor de neevlavie, pe care le-au făcut fără evlavie, și de toate cuvintele aspre, pe care păcătoșii neevlavioși le-au vorbit împotriva Lui“ (Iuda 14 și 15).

     Să remarcăm faptul că Hristos și lucrările Lui constituie tema acestor profeții. În felul acesta, orice rău și orice răzvrătire împotriva lui Dumnezeu vor fi înlăturate. Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru, marele Biruitor al lui Satan și Judecătorul drept al celor nelegiuiți, Își va institui Împărăția în care va exercita dreptatea divină, spre gloria lui Dumnezeu și spre binele omului.

                                                                                                                                          J T Mawson

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze