Translate

luni, 27 august 2018
                                                                 Domnul este aproape
                                                                   Luni     27     August 

                          "Isus Însuși, apropiindu-Se, mergea împreună cu ei". Luca 24.15

     Cleopa și însoțitorul lui mergeau în direcție greșită în ziua învierii. Domnul li se alătură și scoate la iveală motivul depărtării lor, punându-le întrebări (versetele 17 și 19). Ei nu pot rezista felului delicat în care El le pune la încercare inima și conștiința. Nu dăduseră atenția cuvenită Cuvântului lui Dumnezeu (versetele 25 și 26), iar acum tot ceea ce pot face este să asculte cuvintele Lui de-a lungul drumului către Emaus: „Și, începând de la Moise și de la toți profeții, le-a explicat în toate Scripturile cele despre El“ (versetul 27).

     Domnul Se ocupă de ei în timpul dintre manifestarea Sa către Maria Magdalena, în dimineața acelei zile, și apariția Lui în mijlocul ucenicilor, în camera de sus, seara, demonstrând astfel cât de mult Se îngrijește El de ai Săi, indiferent de faptul că sunt mai mulți sau mai puțini. Cei doi ucenici profită de grija Domnului, fiindcă, de îndată ce ajung la Emaus, ei devin învățători ai noștri. Fiind târziu, ei Îl constrâng pe Domnul să rămână cu ei (versetul 29), dându-I locul dintâi acolo (versetul 30). Atunci ochii lor se deschid și Îl recunosc (versetul 31). Și noi beneficiem de cele mai mari binecuvântări doar atunci când vedem lumea ca pe o scenă întunecată și căutăm părtășia cu El în afara ei.

     Dacă cei doi ar fi stat în camera de sus, ar fi fost martori la apariția Domnului ca cei caracterizați ca așteptându-L pe Domnul lor (Luca 12.36) – binecuvântat privilegiu! – însă harul Său nețărmurit a suplinit lipsa lor de credință și le-a oferit o minunată experiență cu Sine Însuși. Ce bun e El! Domnul Se face nevăzut dinaintea lor, însă ei umblă prin credință (2 Corinteni 5.7), întorcându-se imediat la tovarășii lor și aducându-le „cuvântul credinței“ (Romani 10). Nu aveau vreo altă dovadă a întâlnirii cu El, decât cuvintele pe care El le rostise și efectul acestora asupra lor – inimi care ardeau (versetele 31-35). Adevărata binecuvântare se găsește în El și în Cuvântul Său.

                                                                                                                                                S Attwood

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze