Translate

duminică, 5 august 2018
                                                               Domnul este aproape
                                                              Duminică     5     August 

          "Departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume". Galateni 6.14

     La începutul Epistolei către Galateni, apostolul Pavel a afirmat marele adevăr că evanghelia pe care el o predica nu era potrivită omului, ci prin descoperirea lui Isus Hristos, care S-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre ca să ne scoată din acest veac rău. Prin această evanghelie am fost chemați, o evanghelie care ne separă de principiile și de practicile acestei lumi.

     Moartea prin răstignire era o metodă crudă și dureroasă de execuție folosită de romani. Ea nu era aplicată cetățenilor romani, ci doar condamnaților de cea mai joasă speță. Stăpânitorii acestei lumi L-au răstignit pe Domnul gloriei. Pilat a scris pe cruce: „Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor“, în timp ce Irod și soldații săi L-au tratat cu mult dispreț și cruzime. Este scris că cel atârnat pe lemn este blestemat (Galateni 3.13). La acest tratament S-a supus de bunăvoie binecuvântatul nostru Domn Isus.

     Isaac Watts (1674–1748) a surprins acest lucru în versurile sale:

              "Când privesc la crucea minunată,
               Pe care Prințul gloriei a murit,
               Cele mai mari câștiguri le socotesc a fi pierdere
               Și revărs dispreț peste toată mândria mea.
               Ferește-mă, Doamne, de a mă lăuda cu altceva
               Decât cu crucea lui Hristos.
               Toate lucrurile deșarte care mă farmecă cel mai mult
               Le sacrific sângelui Său".

     Nimic nu se poate compara cu crucea Domnului Isus Hristos. Ea a revelat adâncimile dragostei Sale și a dat pe față adevăratul caracter al acestei lumi, al urii ei împotriva lui Hristos și a urmașilor Lui. Pavel s-a identificat cu Hristos, ca răstignit împreună cu El. Lumea nu a găsit nimic atractiv în Hristos, nici în Pavel, iar Pavel nu găsea nimic atractiv în această lume. Cum stau lucrurile cu noi?

                                                                                                                                              J Redekop

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze