Translate

vineri, 10 august 2018
                                                                 Domnul este aproape
                                                                 Vineri     10     August 

                    "Și șarpele a spus femeii: „Nicidecum nu veți muri“. Geneza 3.4

     Nu doar Scriptura ne face cunoscut faptul că există păcat și nenorocire în această lume. Acestea există chiar dacă Scriptura sau un Mântuitor nu ar exista. Lumea este o ruină. Omul știe bine că nelegiuirea și întinarea sunt în el; nimeni nu este mulțumit cu partea lui aici jos, fiindcă inima sa este neliniștită și îl condamnă. Cuvântul lui Dumnezeu explică, așa cum nimic altceva nu o poate face, felul cum Satan a intrat în această lume și revelează consecințele păcatului cu privire la relația omului cu Dumnezeu.

     Primul lucru pe care șarpele cel vechi l-a făcut a fost să așeze ceva între creatură și Creator – s-a așezat pe sine între Dumnezeu și om. Această metodă era subtilă și devastatoare, dacă reușea – și a reușit – fiindcă singurul lucru care îl face fericit pe om este că nu există nimic între el și Dumnezeu și poate, în felul acesta să savureze dragostea Lui.

     Satan începe deci prin a produce neîncredere în Dumnezeu, stârnind astfel voința omului să acționeze pe baza poftei și a neascultării. Vrăjmașul nu ne conduce niciodată să ne gândim la bunătatea lui Dumnezeu, nici la ascultarea față de El. Femeia știa foarte bine că nu trebuia să mănânce din acel pom și totuși a mâncat și i-a dat și bărbatului ei, care a mâncat și el (versetele 1-6). Astfel, păcatul este voința proprie care izvorăște din necredința ce-L pune la îndoială pe Dumnezeu. Acesta este felul în care Satan a creat o breșă; el a convins-o pe Eva că Dumnezeu păstra ceva pentru Sine Însuși, ca nu cumva făpturile Sale să fie prea fericite și prea binecuvântate.

     Dumnezeu îl atenționase pe om cu privire la consecințele păcatului – „Vei muri negreșit“. Satan însă, care caută să tăgăduiască dreptatea lui Dumnezeu, îi spune femeii: „Nicidecum [negreșit] nu veți muri“. Satan nu s-a descoperit pe sine omului, pentru ca astfel să-l despartă de Dumnezeu. Duhul minciunii le spune oamenilor și în aceste zile că nu vor muri și că amenințările lui Dumnezeu nu se vor împlini. Satan ascunde de oameni aceste atenționări ale lui Dumnezeu și atunci oamenii fac ceea ce Satan și poftele lor îi împing să facă.

                                                                                                                                                J N Darby

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze