Translate

duminică, 9 septembrie 2018
                                                                  Domnul este aproape
                                                          Duminică     9     Septembrie 

          "Pentru ca pe cei doi să-i creeze în Sine într-un singur om nou, făcând pace; și ca să-i împace pe amândoi cu Dumnezeu". Efeseni 2.15,16

          "Piatra de unghi fiind Isus Hristos Însuși". Efeseni 2.20

         "Hristos a iubit Adunarea și S-a dat pe Sine Însuși pentru ea". Efeseni 5.25

     Devenim creștini prin credința individuală în Domnul Isus, însă, odată mântuiți, descoperim că suntem parte a Adunării. În Epistola sa către Efeseni, Pavel prezintă această minunată realitate.

     Unitatea noastră ca și credincioși este un subiect important în Efeseni. Citim în capitolul 2 că iudeul și cel dintre națiuni au fost făcuți una în Domnul Isus. Cea mai mare diviziune naturală din omenire – fiindcă Dumnezeu Însuși a creat această diviziune – a fost îndepărtată la cruce. Acolo, Domnul nostru a purtat judecata care ni se cuvenea nouă, înlăturând „legea poruncilor cuprinsă în rânduieli“ și stabilind o nouă și complet diferită ordine de lucruri în umanitate, prin înviere. Acest lucru a adus pacea între iudeu și cel dintre națiuni și i-a împăcat pe amândoi cu Dumnezeu într-un singur trup, Adunarea. Mai târziu în capitol citim despre Adunare ca fiind o clădire, o „locuință a lui Dumnezeu prin Duhul“. Ea este casa lui Dumnezeu, unde rânduiala Sa este menținută și unde lauda Sa se face auzită. Să remarcăm însă că Domnul Isus Însuși este piatra de unghi a temeliei ei.

     În capitolul 5 vedem Adunarea ca Mireasă, pe care Domnul Isus o iubește atât de mult, încât S-a dat pe Sine Însuși pentru ea, ca s-o prezinte înaintea Sa glorioasă (versetul 27). Cât de mult au fost binecuvântați creștinii! Și cât de minunat este că toate binecuvântările sunt în Domnul Isus Însuși!

                                                                                                                                             S Attwood

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze