Translate

luni, 3 septembrie 2018
                                                                Domnul este aproape
                                                               Luni     3     Septembrie 

          "Nu vă minunați de aceasta, pentru că vine un ceas în care toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși: cei care au făcut cele bune, spre învierea vieții, și cei care au făcut cele rele, spre învierea judecății". Ioan 5.28,29

     Aceste cuvinte au fost rostite de Domnul Isus Însuși. Spre deosebire de ideile oamenilor din ziua de azi, El ne învață aici că vor exista două învieri – învierea vieții și învierea judecății – și că ele sunt pentru două categorii de oameni cu totul diferite.

     Învierea vieții poate avea loc în orice moment. Detaliile ne sunt date în 1 Tesaloniceni 4.13-18 și în 1 Corinteni 15.51-57. Ea este doar pentru cei care L-au primit pe Isus ca Mântuitor și Domn. Aceasta este semnificația expresiei: „Au făcut cele bune“. De această înviere au parte cei morți în Hristos și cei care trăiesc și cred în Hristos. Lumea nu va vedea acest eveniment, fiindcă el va avea loc într-o clipită, însă cu siguranță ea va vedea rezultatele lui, fiindcă vor avea loc multe catastrofe atunci când cei credincioși aflați în viață vor fi răpiți din mijlocul împrejurărilor în care se vor afla, pentru a fi împreună cu Hristos pentru totdeauna.

     Această înviere va fi urmată la scurt timp de necazul cel mare – cea mai dificilă perioadă din istoria omenirii. Când Domnul Isus va veni înapoi în slavă și în putere, va pune capăt acestei perioade. Apocalipsa 20 ne spune că El Își va întemeia Împărăția, că va domni pentru o mie de ani și că Satan, care va fi legat în această perioadă, va fi eliberat la sfârșitul ei. Apoi el va înșela pe mulți oameni ca să se răzvrătească împotriva lui Hristos, iar Dumnezeu va trimite foc din cer împotriva lor și îi va mistui pe toți. Cei morți nemântuiți vor fi înviați și vor sta înaintea scaunului mare și alb de judecată. Vor fi deschise cărțile în care sunt scrise faptele lor, iar toți cei care nu vor fi găsiți scriși în cartea vieții vor fi aruncați în iazul de foc.

                                                                                                                                            E P Vedder, Jr

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

aze