Translate

joi, 16 mai 2024

 


                                               Creați bărbați și femei


     Ernst Augustus Bremicker


     1     "Dumnezeu l-a creat pe om... i-a creat bărbat și femeie" - Geneza 1:27

     Această afirmație scoasă din descrierea Creației, potrivit căreia Dumnezeu a creat omul și femeia (bărbat și femeie), nu a avut nevoie să fie explicată timp de multe secole.
     Două lucruri erau întotdeauna mai mult sau mai puțin evidente de știut și de înțeles :

     1 - Sunt exact două sexe - nici mai mult nici mai puțin.

     Prin aceasta putem fi siguri ca Dumnezeu a avut ceva în vedere. Înțelepciunea Sa de Creator L-a condus să facă lucrurile în acest mod și nu altfel. El ne-a făcut într-un mod "umitor și admirabil" (Ps. 139:14). Un bărbat este un bărbat și o femeie este o femeie. În căsătorie, Dumnezeu îi unește pe cei doi într-o singură entitate, căci ei sunt complementari (se completează unul pe altul) (Gen. 2:24).

     2 - Nimeni nu are dreptul să hotărască sexul său, nici să-l schimbe.

     O ființă umană este, de la nașterea sa (de fapt, de la concepția sa), fie bărbat fie femeie (Ps. 139:16). Au existat întotdeauna oameni nemulțumiți de sexul lor, și care ar fi preferat să-l aibă pe celălalt, dar nimeni nu s-ar fi gândit vreodată să schimbe unul cu altul.


     2     Diversitate de sexe și identitate de gen

     În era teoriei genului, acest lucru s-a schimbat. Atunci când oamenii nu-L mai cunosc pe Dumnezeu, nu-L mai recunosc ca Creator și nu-L mai glorifică, nu este de mirare că în raționamentul lor cad în gânduri nebunești, și că inimile lor nebune se umplu de întuneric (vezi Romani 1:21). Dacă omul postmodern crede că poate determina singur cine și ceea ce este, nu este de mirare că el vine cu cele mai năucitoare idei.
     Prin urmare, nu este de mirare că astăzi se vorbește despre "diversitate de sexe" și că se cere recunoașterea socială. Diversitatea sexelor înseamnă că nu trebuie să existe numai două sexe (bărbat și femeie), dar că oamenii se pot identifica și în alte moduri diferite (cuvintele la modă sunt : non binar, genderqueer, genderfluid, bisexual !! etc.). Conform acestei teorii, sexul ar trebui să permită o gama largă de identități, care chiar se pot schimba de-a lungul vieții.
     Conform ideologiei de gen, nu există doar sex biologic (în engleză : "sex"), dar și sex social (în engleză : "gen"). Se vorbește despre rolul genului (la ce să ne așteptăm) și despre identitatea de gen (cum ne simțim). Sexul social este considerat mai important decât sexul biologic. Lucrul acesta semnifică că fiecare trebuie să aibă posibilitatea de a defini pentru sine însuși ce este un bărbat și ce este o femeie. Ideea centrală este că fiecare poate să-și aleagă liber sexul său. Factorul biologic nu mai este determinant. De la sexul biologic declarat inițial, se trece la "identitatea de gen". Un bărbat este acela care se simte bărbat. O femeie este cea care se simte femeie. Astfel, egocentrismul ființei umane din timpul nostru a atins o dimensiune fabuloasă - și ne întrebăm care va fi urmăorul pas.
     Din punct de vedere politic, se vrea autodeterminare, și ca sexul social să prevaleze sexul biologic. O lege germană cu privire la această autodeterminare va fi adoptată pe 12 aprilie 2024. Au fost stabilite următoarele puncte :
     - Orice persoană în vârstă de 14 ani, și peste, are dreptul să solicite înregistrarea sa sexuală la starea civilă, fără o intervenție judiciară.
     - O modificare ulterioară a înregistrării sexuale este posibilă după o perioadă de un an.

     Următoarele puncte au fost incluse în proiectul de lege :
     - Modificarea prenumelui dacă nu mai corespunde cu sexul actual.
     - Interdicția, sub pedeapsa sacțiunilor, de a se adresa unei persoane trans cu numele său original.


     3     Duhul vremii 

     Majoritatea cititorilor noștri pot găsi ciudat sau străin acest mod de gândire. Putem, de asemenea, intuitiv - și pe bună dreptate - să-l respingem, căci el contrazice în mod clar ordinea creției lui Dumnezeu. Cu toate acestea, trebuie să fim conștienți că în el este impregnat duhul vremurilor. Avertismentul lui Pavel rămâne încă valabil să nu ne conformăm acestei lumi și, prin urmare, nici duhului vremurilor. Dimpotrivă, trebuie să fim transformați prin înnoirea minții noastre, ca să deosebim "care este voia lui Dumnezeu, bună și plăcută și desăvârșită" (Romani 12:2). 
     Aceasta înseamnă în primul rând că trebuie să ne așteptăm să fim confruntați cu aceste idei chiar și  printre cei credincioși. În al doilea rând - și aceasta poate fi și mai grav -  trebuie să privim în față că copiii noștri, din primii lor ani de școală (și uneori chiar înainte), sunt infiltrați și influențați copios cu aceste idei.
     Dezbaterea persistentă asupra identității de gen conduce din ce în ce mai mult pe oameni să creadă că sexul lor social nu corespunde sexului lor biologic. Studiile empirice artă clar acest lucru. Aceasta nu rămâne adesea numai la nivelul sentimentelor : Numărul intervențiilor medicale concrete, operații, tratamente hormonale sau blocarea pubertății, nu încetează să crească. Consecințele sunt cu ușurință previzibile. Tinerii sunt în mod deosebit afectați, căci deseori nu pot anticipa consecințele deciziilor lor, și de multe ori urmează pur și simplu o anumită tendință.
     Este evident că tendința transgender este alimentată excesiv de mass-media. Fie că este vorba de internet sau de ziare, se citește permanent istoriile persoanelor prezentate ca modele și "faruri". Se are impresia că prin alegerea liberă a sexului său, se poate găsi adevărata fericire și se atinge "raiul pe pământ". Chiar și basmele (sau poveștile) clasice sunt declarate ostile copiilor și respinse. În schimb, trebuie să înceapă să creadă basmul modern al pretinsei fericiri a alegerii sexului. În ce ne privește, nu trebuie să credem orice duh, ci de a discerne ceea ce este în conformitate cu gândirea lui Dumnezeu (1 Ioan 4:1).


     4     Datoria noastră

     Prin urmare, este necesar să avem o idee aproximativă despre ceea ce este duhul vremurilor, și de a înțelege cum "funcționează" lumea care ne înconjoară. Nu ne putem permite să fim luați prin surprindere, ci trebuie să fim în măsură de a ne ajuta copiii și tinerii noștri să înțeleagă și să adopte felul lui Dumnezeu de a vedea lucrurile. A băga capul în nisip și a ignora pur și simplu dezvoltarea ideilor nu ne va ajuta la nimic. Avem datoria absolută de a transmite generației următoare imaginea biblică a omului (inclusiv ceea ce spune Dumnezeu despre sexualitate), și de a-i face să înțeleagă cu dragoste că nu duhul vremurilor stabilește ceea ce este adevărat, ci Duhul lui Dumnezeu. Lucrul acesta este valabil în primul rând pentru aceia dintre noi care suntem părinți sau bunici, dar și pentru fiecare ca frați și surori în credință. Chiar în predicarea publică, aceste subiecte nu sunt de evitat.


     5     Perspectiva biblică

     Vorbind din punct de vedere biblic, nu putem înțelege discuțiile socio-politice actuale, și în care ne simțim complet străini. Cu toate acestea, nu ar trebui să fim surprinși. Descrierea omului natural fără Dumnezeu în Romani 1 este mai mult decât clară. Poetul german Emanuel Geibel a spus acum peste o sută de ani : "Credința căreia i se refuză ușa, va reveni pe fereastră sub formă de superstiție. Când dumnezeii sunt alungați, vin fantomele". Este exact ceea ce trăim noi astăzi. Romani 1 arată cum părăsirea principiilor divine duce din decădere în decădere, la o îndepărtare de Dumnezeu din ce în ce mai mare.
     Maniera biblică de a vedea lucrurile este clară și ușor de înțeles. Dumnezeu a creat două sexe, și nu trei sau mai multe (*). Biblia vorbește în multe locuri despre bărbați și femei, dar niciodată de-o altă opinie. Și ea nu dă nici cel mai mic indiciu că cineva și-ar fi schimbat sau că ar putea să-și schimbe sexul.

     (*) Nu vorbim aici despre cazuri foarte rare de intersexualitate, care există în realitate și pot avea cauze diferite. Dar chiar și aici, din punct de vedere biologic, există doar o diferență între două sexe - nimic mai mult.

     Prin urmare, trebuie să ne acceptăm așa cum ne-a creat Dumnezeu. El a făcut lucrurile bine. Un bărbat ar trebui să accepte că el este bărbat. O femeie trebuie să accepte că ea este o femeie. Ar trebui să ne încurajăm unii pe alții să acceptăm așa cum ne-a creat Dumnezeu. Orice altceva este o atingere la drepturile Creatorului. Dacă inversarea repartizării rolurilor între bărbat și femeie în sarcini și responsabilități este deja dezastruoasă, cu atât mai mult este transformarea sexuală. Versetul citat adesea în alte contexte din Deutoronom 22:5 se aplică și aici într-un anumit fel : "Femeia să nu se îmbrace cu haină bărbătească, nici bărbatul să nu se îmbrace cu haină femeiască; pentru că oricine face acestea este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău".


     6     O iluzie

     Pe lângă acestea, este o iluzie de a crede că se poate schimba cu adevărat sexul. Biologic, este imposibil. "Softul" pe care ni l-a dat Creatorul nu poate fi șters, în special cromozomii și ADN. Fiecare celulă din corpul nostru ne definește atât ca bărbat cât și ca femeie.
     În plus, ideea că ar fi un "sex social" este străină învățăturii biblice. Un bărbat rămâne un bărbat. O femeie rămâne o femeie. Într-un context, cu siguranță diferit, Pavel a scris : "Fiecare să rămână în chemarea aceea în care a fost chemat" (1 Cor. 7:20). Lucrul acesta trebuie să fie destul de clar pentru fiecare creștin în ceea ce privește sexele, și aceasta este imaginea pe care trebuie să o transmitem copiilor și tinerilor noștri. Dumnezeu nu vrea să ne tulbure, să-Și bată joc de noi, El ne vrea binele. El are în vedere binele nostru. Distrugerea nu vine de la Dumnezeu, ci de la rătăcirea propriilor noastre gânduri.


     7     Reacția noastră

     O altă chestiune, nu mai puțin importantă, este de a ști ce comportament adoptăm, ca creștini, față de persoanele trans. Suntem nedumeriți, și aceasta este de la sine înțeles, dacă colegul nostru de muncă, vecinul nostru, sau profesorul nostru, revenind din concediu ne spune dintr-o dată că el nu mai vrea să fie cine era mai înainte, că și-a schimbat prenumele, și că intenționează să trăiască de acum înainte cu (sau : în) altă identitate.
     Pavel a scris : "Umblați cu înțelepciune față de cei de afară, răscumpărând timpul. Cuvântul vostru să fie întotdeauna în har, dres cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia" (Col. 4:5-6). Într-adevăr, trebuie multă înțelepciune pentru a ne comporta corect față de cei necredincioși, și chiar mai multă față de persoanele trans, și de a găsi cuvinte potrivite.
     Ceea ce rămâne în mod absolut, este că "bunătatea și dragostea de oameni a lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru" s-a arătat (Tit 3:4), pentru a oferi mântuire tuturor oamenilor. Nu este exclus nimeni. De aceea nu trebuie să denigrăm pe nimeni, nici să fim certăreți. Dimpotrivă, trebuie să fim "moderați" și "plini de blândețe" - și aceasta față de toți oamenii (Tit 3:2). Nu trebuie să numim răul bine, nici să punem întunericul în locul luminii (vezi Isaia 5:20). Rămâne valabil faptul că nu trebuie să disprețuim pe nimeni ca persoană. Cuvântul lui Dumnezeu ne interzice să rănim oamenii. Să nu discriminăm pe nimeni, - și aceasta nu doar pentru motivul de rasă, origine etnică, credințe sau handicap fizic, dar nici din cauza sexului sau a identității sexuale asumate. Bunătatea și dragostea lui Dumnezeu pentru oameni se aplică față de toți oamenii, fără deosebire. El vrea să-i mântuiască pe toți - fără deosebire. Aceasta este baza comportamentului nostru față de oameni - indiferent de peroană.


     8     Concluzie

     Pavel le-a scris filipenilor că noi, copiii lui Dumnezeu, trăim într-o "generație strâmbă și pervertită". Acesta este un fapt. Dar ce trebuie să facem noi ? Să ne revoltăm ? Să ne resemnăm ? Să părăsim lumea ? Să îmbunătățim lumea ? Să devenim activi în politică ? Acestea nu sunt opțiuni.
     Misiunea este : "...străluciți ca niște luminători în lume, ținând sus Cuvântul vieții" (Filip. 2:15,16). Trebuie să avem, pentru noi înșine, o convingere clară și bazată pe Biblie, și de a o putea apăra și explica. Ceea ce Dumnezeu a stabilit în ordinea din creație (două sexe) rămâne valabil astăzi. Dar nu este sarcina noastră să-i convingem pe cei necredincioși de convingerea noastră, și de a ne duela cu ei. Sarcina noastră este de a-L mărturisi pe Hristos, adică de a-L reprezenta, pe El care este "Cuvântul vieții". Trebuie să o facem în adevăr și, în același timp, în dragoste.  
aze