Translate

sâmbătă, 27 aprilie 2024

 


           Credința echipată pentru ziua cea rea - Efes. 6:10-24

                                                                         - II -


     J. N. Darby


     5     Efes. 6:11 și 6:13  -  Îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu

     5.4     A rezista la uneltirile diavolului

     Trebuie să ne împotrivim uneltirilor diavolului : nu se spune despre puterea sa. De îndată ce le văd, le pot evita. Dar până la urmă, nu cunoașterea lui Satan permite cuiva să fie inteligent și nici capabil de a descoperi "uneltirile" sau "artificiile" sale, ci faptul de a rămâne în prezența lui Dumnezeu. Așa a fost întotdeauna cu Hristos. Chiar și afecțiunea lui Petru a încercat să-L deturneze de la cruce, Matei 16:22. Isus S-a împotrivit lui Satan și a dezvăluit uneltirile sale ; nu numai că El a primit întotdeauna lucruri de sus, dar El le primea într-un duh de dependență față de Dumnezeu. De îndată ce știm că un lucru este de la Satan, ispita este terminată dacă umblăm cu Dumnezeu. Atunci când diavolul a venit la Domnul nostru (Mat. 4), Hristos nu-i spune imediat : Tu ești Satan ; lucrul acesta nu ar fi fost decât o demonstrație a puterii Sale. El a acționat ca Om ascultător și astfel l-a dejucat pe ipititor. Când diavolul a cerut adorare, atunci El spune : "Pleacă, Satan". Pentru a discerne "uneltirile" sau artificiile sale, trebuie să vedem dacă lucrul propus ne îndepărtează de ascultarea față de Hristos ; dacă acesta este cazul, indiferent cine l-a propus, trebuie să-l resping. Diavolul are acest caracter subtil (niciodată o opoziție deschisă), precum șarpele (vezi 2 Cor. 11:3) ; dar poziția ascultării de Dumnezeu îl va deranja întotdeauna.


     5.5     Când este "ziua cea rea" ?

     Expresia "ziua cea rea" este remarcabilă (6:13). Ea semnifică, de-o manieră generală, tot timpul prezent, căci acesta este timpul ispitirii lui Satan ; dar există anumite circumstanțe care fac ca puterea lui Satan să se manifeste mai mult într-un anumit moment decât în altul. Există un moment când sufletul este pus la încercare. Este diferit să avansezi cu energie împotriva lui Satan, de a manifesta triumfurile biruinței, să te bucuri de triumfuri ; putem merge cu o energie care depășește orice opoziție, sau în slăbiciunea conștientă de a fi abia capabili să stăm în picioare. Un suflet are adesea o "zi rea" după ce a triumfat prin Hristos. Poate exista înălțare în amintirea triumfului, și atunci apare o nouă sursă de încercare și dependență. Se poate ca eu să renunț la lume și să fiu atât de fericit de stima și de dragostea creștinilor, încât aceasta poate să facă să se manifeste carnea, la un nivel cât de mic. Un sfânt se găsește adesea în această stare, după ce și-a continuat calea un anumit timp, în puterea vechilor sale biruințe. Începe o nouă luptă și, dacă nu este pregătit, el este învins pentru un timp. Locul tăriei este de a fi întotdeauna forțat să se bazeze pe Dumnezeu. După cum am observat deja cu privire la David, ce contrast între cântecele sale de eliberare și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, și cuvintele de jale "Casa mea nu este așa înaintea lui Dumnezeu", 2 Sam. 22 și 23.
     Sfântul care se teme întotdeauna de Dumnezeu este întotdeauna tare, căci Dumnezeu este întotdeauna cu el ; secretul tăriei sale este că Il are pe Dumnezeu de partea sa. Noi avem tendința să privim la mijloace, chiar bune, și Îl uităm pe Dumnezeu. Cea mai importantă biruință a fost adesea câștigată atunci când ne era cel mai frică de a fi învinși - cântările cele mai strălucitoare sunt atunci când o zi rea ne-a forțat să ne sprijinim pe Dumnezeu. Sufletul se teme și, în dependență, dificultățile cad înaintea noastră. Poate nu putem explica de ce succesul era acolo, dar secretul este că mâinile au fost ridicate. Domnul împlinește întotdeauna planurile Sale.


     6     Efeseni 6:14 - mijlocul încins cu adevărul și îmbrăcați cu platoșa dreptății

     "Stați deci în picioare, după ce v-ați încins mijlocul cu adevărul". Adevărul nu este niciodată cu adevărat al nostru decât în măsura în care afecțiunile sunt păzite în ordine prin el. Eu pot predica un adevăr frumos, și mulți se pot bucura de adevăr, dar sufletul care nu este în comuniune cu Dumnezeu în adevărul enunțat, nu are mijlocul său încins cu adevărul.
     "Și v-ați îmbrăcat cu platoșa dreptății". O persoană care nu are o conștiință curată, Satan o va lovi în umblarea ei ; dar dacă conștiința este bună, ea are "platoșa", și, prin urmare, nu se mai gândește permanent la atacuri în acest loc. Dacă Satan mă acuză, eu spun : "Hristos este dreptatea mea". Dar aici, Satan este cel care mă tulbură la nivel de conștiință. Dacă nu sunt sincer în mărturisirile mele înaintea lui Dumnezeu, nu am "platoșa". Dacă o am, nu mai este nevoie să privesc permanent la pieptul meu, pot merge înainte cu siguranța că nu ascund nimic de Dumnezeu, ci merg cu o conștiință bună înaintea Lui. Domnul ne poate proteja în luptă, dar noi nu putem continua conflictul dacă nu purtăm această parte din "toată armura". Există, fără îndoială, o resursă în harul lui Dumnezeu, în toate eșecurile noastre, dar locul potrivit este de a avea o conștiință bună. Acesta este locul libertății și al puterii.


     7     Efeseni 6:15 - picioarele încălțate cu pregătirea Evangheliei păcii

 "Având picioarele încălțate cu pregătirea Evangheliei păcii". Evanghelia păcii este partea noastră în Hristos, dar trebuie să am duhul păcii în inima mea. Pacea a fost făcută pentru noi pentru ca noi să putem locui în pace. Este pacea care "depășește orice înțelegere" (Filip. 4:7) - "pacea lui Dumnezeu" care trebuie să păzească inimile și gândurile noastre. Nu există alt loc atât de plin de pace ca cerul - nicio dezordine acolo : miliarde de adoratori toți în acord, în timp ce există milioane de armonii în jurul centrului gloriei lui Dumnezeu. Sufletul în comuniune cu Dumnezeu va trăi într-un duh de pace. Nu are altceva mai important, pentru a face față agitației lumii, decât să adopte acest duh de pace. Atunci când duhul de pace nu domnește în inimă, cum ar putea cel sfânt să meargă ca și cum ar avea întotdeauna pace ? Un astfel de om poate să facă dovada unei fidelități impecabile, dar el nu poate umbla cum a umblat Isus. Nimic nu poate păstra sufletul într-o astfel de pace decât o încredere tare în Dumnezeu. Fără aceasta, un om va fi încontinuu agitat , grăbit și plin de teamă. Dacă pacea lui Dumnezeu vă păzește inimile, veți triumfa ; nu știm nimic altceva care să nu fie în armonie perfectă cu ea. O fermitate fără compromisuri ne caracterizează, dar și calmul ; și nimic nu păstrează sufletul atât de calm ca sentimentul harului. Este un semn de putere și, în plus, este legat de smerenie. Tot harul a venit la noi. Sentimentul de a nu fi nimic, cu un duh de pace, dă putere de a învinge toate lucrurile. 


     8     Efeseni 6:16 - scutul credinței

     "Peste toate luând scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău". Fiecare "săgeată arzătoare" este stinsă prin încrederea în Dumnezeu. Creștinul nu trebuie să se teamă să ridice capul în ziua luptei, căci Dumnezeu este cu el și pentru el. Această încredere nu este zdruncinată de gândurile abominabile pe care Satan face să se nască în mintea lui. Totul este stins prin această încredere.


     9     Efeseni 6:17 - coiful mântuirii

     "Luați și coiful mântuirii". Eu ridic capul pentru că sunt în siguranță. Mântuirea îmi aparține. 
     Tăria începe în interior. Mai întâi avem mijlocul încins cu adevărul, pieptul acoperit de dreptate, picioarele încălțate cu pregătirea Evangheliei, etc., și apoi putem lua (singura noastră armă ofensivă) "sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu". Nu este nimic mai periculos decât folosirea Cuvântului când el nu mi-a atins conștiința.  Mă pun în mâinile lui Satan dacă trec dincolo de ceea ce primesc de la Dumnezeu, de ceea ce sufletul meu are în stăpânire, și dacă îl folosesc în slujirea publică sau privată. Nu este nimic mai periculos decât a mânui Cuvântul fără a fi călăuzit de Duhul. De asemenea, este cu totul dăunător de a vorbii cu sfinții despre lucrurile lui Dumnezeu dincolo de ceea ce am în comuniune cu El. Ar fi multe lucruri care nu s-ar spune și care sunt spuse dacă am fi atenți la acest lucru și dacă Cuvântul nu ar fi folosit într-un mod nepotrivit. Nimic nu separă mai mult de Dumnezeu decât adevărul spus în afara comuniunii cu Dumnezeu.


     10     Efeseni 6:18 - tot felul de rugăciuni

     10.1     În orice timp

     "Rugându-vă în orice timp în Duh, prin orice rugăciune și cerere, și veghind la aceasta cu toată stăruința și cu cerere pentru toți sfinții". Expresia "în orice timp" nu este folosită cu referire la alte lucruri ; rugăciunea este expresia și exercițiul dependenței. Dacă cineva îmi pune o întrebare și dacă îi răspund fără să vorbesc cu Dumnezeu, există o șansă mare ca răspunsul să-l îndepărteze de Dumnezeu decât să-l apropie. Este ca în cazul lui Ezechia (Isaia 39) când au sosit solii și când el i-a îndreptat mai degrabă spre comorile sale decât spre Domnul care l-a vindecat. Atunci când apare o întrebare sau o dificultate, ne îndreptăm noi spre Dumnezeu ? Poate că ne-am îndreptat spre Domnul mai inainte, și că lucrul a fost rezolvat ; ar trebui să avem această putere a rugăciunii care face să nu fie dificultăți, indiferent de împrejurare - iată cererea continuă ; ar trebui să fim echipați cu orice cuvânt bun și cu orice lucrare bună. Așa a fost pentru Isus. El Se rugase deja mai înainte, astfel că atunci când a venit paharul, era în totul gata să-l bea.


     10.2     Prin Duhul

     O dorință sau o nevoie exprimată lui Dumnezeu, în încrederea unui copil față de tatăl său, este ascultată ; dar aceasta nu este neapărat o rugăciune "prin Duhul". Atunci când trăim cu adevărat în puterea comuniunii, avem această energie a cererii care contează pe răspunsuri (1 Ioan 3:21-22 ; 5:14-15), iar apostolul vorbește aici despre cineva care este în comuniune. Așa ar trebui să fie și pentru noi ; ar trebui să umblăm în libertatea lui Hristos, pentru a nu fim prinși în cursă sau alungați în afara comuniunii de îngrijorările, poftele și neliniștile acestei vieți, chiar dacă este vorba de o "zi rea".
     Să presupunem că începeți ziua cu un duh blând de rugăciune și de încredere în Dumnezeu ; pe parcursul zilei, în această lume rea, veți întâlni o mie de situații de agitație ; dar dacă sunteți exersați spiritual, trăind pentru a vedea lucrurile în care Dumnezeu este manifestat, totul va deveni un subiect de rugăciune și de mijlocire după gândul lui Dumnezeu. Astfel, smerenia și dependența ar trebui să marcheze toate acțiunile unui sfânt.
     În loc să fim plini de regrete față de ceea întâlnim, dacă umblăm cu Hristos, vom vedea interesele Sale într-un frate sau în biserică. Ce lucru binecuvântat să aducem totul înaintea lui Dumnezeu ! să luăm totul ca de la El, în loc să murmurăm continuu din cauza neajunsurilor ! Aceasta este poziția noastră : să îmbrăcăm toată armura lui Dumnezeu și să nu ne lăsăm surprinși de Satan. Dacă noi înșine nu suntem drepți, nu putem mijloci pentru alții. Cuvintele din v. 8 se referă la un om care umblă cu "toată armura".


     10.3     Efeseni 6:18-20 - Pentru toți sfinții și pentru mine

     Apostolul putea să se roage pentru fiecare, dar el avea cu atât mai mult nevoie de rugăciunile sfinților pentru că avea mai multe griji decât ceilalți, 6:19, 20. Avea permanent nevoie de rugăciunile lor, după cum vedem, 6:19. Umblănd el însuși în deplină afecțiune, conta pe oameni să aibă grijă de el ; umblând ca Pavel, lucrul acesta este de la sine înțeles. Aici, de asemenea, (6:21, 22), și sfinților din Colose, el le spune că l-a trimis pe Tihic pentru a le face cunoscut situația sa - "ca să știți cele despre mine". El se folosește de dragostea lor. Și noi, de asemenea, dacă umblăm în dragostea Duhului, putem conta întotdeauna pe interesul altora pentru "nevoile" noastre. În lume, ar fi mândrie să presupunem că altora le pasă de preocupările noastre ; dar cel sfânt cunoaște dragostea Duhului în sfinți și contează pe ea.
     Să revenim la primul mare principiu : "Întăriți-vă în Domnul", etc. În ciuda lui Satan și a tot ceea ce face pentru a ne împiedica, avem privilegiu de a depinde în mod individual de Dumnezeu. Totul pare sumbru, dar Domnul ne spune să "ne întărim". Această tărie este însoțită întotdeauna de o smerenie a inimii. Orice s-ar întâmpla, atunci când ne sprijinim pe Domnul, suntem tari. Dar dependența noastră trebuie să fie pur și simplu numai față de Dumnezeu.

      

luni, 15 aprilie 2024

 


            Credința echipată pentru ziua cea rea - Efes. 6:10-24

                                                                        - I -


     J. N. Darby


     1     Originea luptei creștine

     Binecuvântările Bisericii ne plasează într-un fel de conflict pe care nu l-am avea fără aceste binecuvântări. Prin urmare, suntem expuși la mai mult eșec și rău. Un iudeu ar fi putut face multe lucruri care ar fi mostruoase la un creștin, și fără să aibă vreo mustrare a conștiinței. Perdeaua fiind sfâșiată, lumina strălucește, iar consecința este că lumina venită din Locul prea-sfânt nu poate tolera răul. Binecuvântat fie Dumnezeu ! avem puterea de a face față dificultăților poziției noastre ;  iar această epistolă pune în evidență resursele pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru sfinți.
     Biserica este așezată "în locurile cerești în Hristos" (Efes. 2:6),  binecuvântată cu orice binecuvântare spirituală  în locurile cerești în Hristos (1:3). De aceea este spus că avem de luptat împotriva puterilor spirituale ale răutății în locurile cerești (6:12). Ne aflăm într-un conflict chiar în locul puterii ; căci cu cât suntem mai aproape de Dumnezeu, cu atât mai mult avem nevoie de putere pentru a umbla aici (locurile cerești). 
     Israel, când a intrat în țară, a avut de-a face cu păcatul deznădejdii. Ce masacru teribil la Ai, datorită păcatului lui Acan (Iosua 7), iar consecințele ignorării de a cere sfat de la Domnul cu privire la bărbații din Gabaon a continuat timp de generații, înclusiv în timpul lui Saul (2 Sam. 21). În țară, unde Dumnezeu era prezent, consecințele păcatului erau proporționale.
     Un efect al privilegiilor noastre este de a ne aduce în acest conflict. În plus, dacă voi și eu avem mai multă cunoștință de cât alți creștini, va fi mai multă dezonoare și eșec la noi decât la ceilalți dacă nu umblăm potrivit luminii.


     2     Efeseni 6:10 - Tăria și sursa ei în Hristos

     "Întăriți-vă în Domnul" (Efes. 6:10). Iată locul tăriei - o tărie care nu se găsește decât în El. Oricare ar fi instrumentul pe care Lui Îi place să-l foloseacă, nu este alt obiect de credință decât Domnul Însuși. Deși nu este nimic mai binecuvântat ca slujirea Cuvântului ; dacă eu am contribuit la convertirea unui suflet, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, acest suflet se va atașa de mine, și pe bună dreptate ; lucrul acesta este de la Dumnezeu și Dumnezeu îl recunoaște (căci dacă El zdrobește ceea ce este carne, El creează ceea ce este din Duh : Dumnezeu o face - se poate abuza, dar Dumnezeu face legătura între cel care este binecuvântat și instrumentul binecuvântării) ; cu toate acestea, nu ne putem exercita credința punând-o în om, nu ne putem pune în dependență de om. Este adevărat că există această legătură, dar aceasta este pentru că sufletul este adus la Hristos. Doar aceasta este convertirea. Și aici se află tăria. Nu există tărie decât în Hristos. Eu nu aș avea deloc, nicio clipă, decât atunci când sufletul meu este în comuniune tainică cu El, și (prin El) cu Dumnezeu Tatăl. Or, puterea directă a lui Satan vizează acest aspect : să împiedice sufletele noastre să trăiască în Hristos.


     3     Îngrijorările și greutățile îndepărtează de Hristos, iar Satan se folosește de aceasta 

     Ceea ce noi numim datorii, dar pe care Dumnezeu le numește "îngrijorări", ne separă adesea de Hristos. Ele obosesc și apasă sufletul ; iar dacă sfinții nu aruncă totul asupra lui Hristos, ei se enervează cu lucruri care distrag mintea. Omul zice : "Eu nu mă bucur de Hristos" ; el nu știe cum, dar crede că aceasta este din cauza presiunii unor îngrijorări inevitabile, în timp ce în realitate, acesta este efectul și rezultatul căutării resursei sale în altă parte decât în Hristos. Sufletul se necăjește că nu L-a găsit pe Hristos în suferința sa, și lucrul acesta îl împinge spre ceva care nu este Hristos, ceva care (din punct de vedere omenesc) este destul de promițător. Și astfel el gustă din lucrurile inutile. La ceea ce ne conduce Duhul este să fim "întăriți în Domnul și în puterea tăriei Sale". El nu vorbește nimic despre îngrijorări : Satan se află în spate la toate acestea ; nu vorbește nimic despre greutăți : Satan se află în spatele greutăților, scoțându-le în evidență ca să zdruncine puterea Cuvântului în noi ; și putem fi siguri că, dacă nu suntem în comuniune, Satan va avea câștig asupra noastră, pentru că aceste îngrijorări, etc., nu au legătură cu Hristos. Tot ce trebuie să fac este pentru Hristos. El ne va face să simțim dependența noastră, dar ea nu este niciodată falsificată.
     Atunci când suntem abătuți de furtunile vieții, este întotdeauna adevărat că nu suntem în tăria lui Hristos, căci El este mai tare decât magazinul, familia sau orice altă îngrijorare. S-ar putea să fiu ocupat cu ceva ce nu ar trebui să fac ; dacă nu pot să o fac "pentru Domnul", atunci nu trebuie să o fac.  Este sigur că tăria lui Hristos ne poartă prin toate, oricare ar fi dificultățile : le vom simți, poate chiar vom geme apăsați de ele ; dar când pot să spun, ca David, "Dumnezeu este cel care mă încinge cu putere" (Ps. 18:39), vrăjmașul poate să vină împotriva mea - arcul de aramă va fi zdrobit. Domnul l-a făcut să triumfe peste tot.


     4     Puterea lui Hristos lucrează când există o slăbiciune simțită 

     În dificultăți învățăm această tărie. Și aceasta, deoarece în lucrurile mărunte, credinciosul are tendința să uite că toată dependența noastră este de a fi "întăriți în Domnul", adică de nu pierde conștiența slăbiciunii noastre. Pavel spune : "Eu am fost la voi în slăbiciune" (1 Cor. 2:3) : "din afară lupte, dinăuntru temeri" (2 Cor. 7:5). Lucrul acesta nu vrea să spună că cel sfânt poate spune : "Sunt tare" atunci când este confruntat cu dificultăți : acestea ne fac să ne sprijinim pe Hristos când suntem în dificultăți, și tăria este acolo - "pentru că puterea Mea se desăvârșește în slăbiciune" (2 Cor. 12:9) (când există conștiența slăbiciunii). Întregul adevăr al acestui lucru se găsește în duhul dependenței, indiferent că vedem sau nu lumina. Pavel a spus : "Mă voi lăuda mai degrabă în slăbiciunile mele" (2 Cor. 12:9) - de ce ? Pentru că ele l-au făcut să se sprijine pe Hristos. Credința în exercițiu este întărită, iar Hristos dă lumină celui care se trezește : "Lumina răsare în întuneric pentru cei drepți" (Ps. 112:4). Motivul pentru care un sfânt care a avut multă bucurie cade adesea este că acest lucru l-a îndepărtat de conștientizare prezentă a dependenței sale ; însăși bunătate Domnului l-a făcut să se bucure, dar există întotdeauna o tendință a cărnii spre cădere.


     5     Efeseni 6:11 și 6:13 - Îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu

     5.1     Moise se roagă în timpul luptei împotriva lui Amalec

     După ce arată unde se găsește tăria creștinului, apostolul spune : "Îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu" (6:11). Ceea ce este important este că aici este vorba despre armura lui Dumnezeu. Făra ea, nu este posibil să ne împotrivim lui Satan. Ceea ce nu este de la Dumnezeu eșuează. S-ar putea să fi fost priceput în a argumenta și confrunta un opozant cu adevărul, cu toate acestea, nu i-am făcut niciun bine și mi-am făcut mult rău mie însumi, deoarece am acționat în carne : Satan a lucrat în mine, nu Dumnezeu. Când există armura lui Dumnezeu, aceasta este prin credință și în comuniune tainică cu Dumnezeu. Cînd pierdem aceasta, pierdem toată tăria ; tot ceea ce știm va fi inutil - chiar Cuvântul lui Dumnezeu, căci el este "sabia Duhului", iar atunci este blocată. Tăria este întotdeauna efectul de a avea de-a face cu Dumnezeu într-un duh de dependență. În manifestarea acestei dependențe, pot avea un simț atât de binecuvântat al puterii Sale, încât pot triumfa asupra tuturor lucrurilor ; dar, fie în încercare fie în triumf, voi fi tare având sentimentul dependenței. Dacă mâinile lui Moise nu ar fi fost ridicate, Amalec ar fi biruit, Exod 17. Un spectator ar fi putut să fie surprins văzându-l pe Amalec biruind în anumite momente, și ar fi început să calculeze situația (avantajele sau dezavantajele modului în care erau plasați luptătorii) în care se afla Israel ; dar secretul când biruia Amalec era în faptul că mâinile lui Moise erau lăsate jos. Nu era pentru că Iosua nu era în locul binecuvântat pentru a împlini lucrarea lui Dumnezeu, ci pentru că actul de dependență față de Dumnezeu era suspendat. Dacă gândurile mele sunt preocupate cu un frate și mergând pe stradă, mergând spre el, mă îndepărtez de Dumnezeu, nu-i voi face  niciun bine, chiar dacă îi voi spune multe lucruri.


     5.2     Exemplul lui Ionatan și Saul. Simplitatea dependenței de Dumnezeu.

     Vedeți contrastul dintre Ionatan și Saul (1 Samuel 14) - dintre încrederea în Dumnezeu care depășește dificultățile, și eșecul pentru sine, cu toate resursele regalității. Ionatan s-a suit pe mâinile și pe picioarele sale, încrezându-se în Dumnezeu, și vrăjmașul a căzut înaintea lui. Saul, văzând lucrarea Domnului, necunoscând gândul Domnului, cheamă preotul. Poate că el a avut o intenție bună, dar, cu siguranță, nu simplitatea dependenței de Dumnezeu (atunci când a întrebat ce trebuie să facă) ; și a stricat totul cu acel jurământ nesăbuit. Despre Ionatan s-a spus : "Astăzi el a lucrat cu Dumnezeu" (1 Sam. 14:45). Dumnezeu era cu el, și el avea putere și libertate. Atunci când mergem în dependență de Dumnezeu, există întotdeauna libertate înaintea lui Dumnezeu. Ionatan știa ce avea de făcut, și a luat miere, pentru că el mergea în toată libertatea, căci Dumnezeu era cu el, în timp ce Saul, prin legalism, s-a pus pe sine și pe popor în robie. Dacă nu depindem de Dumnezeu, chiar lucrurile care ar trebui să fie armura noastră vor fi arme împotriva noastră, lovind pe prieteni în loc pe vrăjmași, sau rănindu-ne pe noi înșine.


     5.3     Armura este indispensabilă

     Observați că este scris : "Îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului" - "Luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea" (6:13). Dacă aș vedea pe cineva mergând la luptă fără scut, fară coif, etc., aș spune că este nebun. În teorie, se poate să nu întâlnim acest fapt ; dar dacă trăim destul de aproape de Dumnezeu pentru a fi practic în conflict, vom avea nevoie de "toată armura ". Dacă ne rugăm fără să cercetăm Cuvântul, sau dacă citim Cuvântul fără să ne rugăm, riscăm să nu fim călăuziți. Isus a zis : "Dacă rămâneți în Mine și cuvintele Mele rămân în voi, cereți orice vreți și vi se va face" (Ioan 15:7). Fără aceasta, risc să cer un lucru nepotrivit care nu mi se va da.
     Slăbiciunea conștientă îl face pe un sfânt să nu îndrăznească să se deplaseze fără Dumnezeu. Nu pot să merg împotriva unui vrăjmaș cu Cuvântul și fără rugăciune. Dacă mă simt ca o oaie în mijlocul lupilor (Matei 11:16), trebuie să fiu conștient de slăbiciunea mea. S-ar putea ca, precum un anticar, să fiu preocupat cu teoria armurii, dar dacă nu o îmbrac, nu sunt într-o dependență reală de Dumnezeu.       

marți, 2 aprilie 2024

 


                                                      Lupta credinței


     Arend Remmers


     1     Natura luptei

     1.1     Aceasta nu este o luptă împotriva cărnii

     Starea de război spiritual este o parte a vieții de credință. Posesiunile și binecuvântările spirituale ale credincioșilor creștini merită să fie întreținute și, prin urmare, trebuie să fie apărate. Cu toate acestea, mulți sfinți duc un război despre care Cuvântul lui Dumnezeu nu spune nimic. Ei luptă împotriva cărnii lor, împotriva păcatului care locuiește în ei. Este de fapt conflictul unui suflet care, în realitate, nu cunoaște eliberarea spirituală și, prin urmare, este o luptă fără speranță. Ea va duce întotdeauna la cuvintele din Romani 7:24 : "Nenorocit om ce sunt! Cine mă va elibera din acest trup de moarte?" Ceea ce-i lipsește unui astfel de suflet, este cunoștința și credința în faptul că "omul nostru cel vechi a fost răstignit cu El, pentru ca trupul păcatului să fie desființat, ca noi să nu mai fim robi ai păcatului" (Rom. 6:6). Doar credința în lucrarea ispășitoare a lui Hristos pe cruce și în învierea Sa poate să aducă, nu eliberarea de păcat ca atare, ci eliberarea de "legea păcatului", adică de puterea păcatului care se află (încă) în credincios (Rom. 8:2).  Cât de multe suflete sunt epuizate de această luptă greșit direcționată și fără speranță, în loc să se considere ca "morți față de păcat și vii față de Dumnezeu, în Hristos Isus" (Rom. 6:11) !


     1.2     Aceasta nu este o luptă împotriva oamenilor

     Mai mult, un credincios creștin nu trebuie niciodată să se lase atras să lupte alături de alți oameni. Scriptura nu susține conflictele acestei lumi, nici certurile între creștini. Războaiele poporului Israel din perioada Vechiului Testament aveau un caracter special, după cum se poate vedea în Deut. 20:4, 10. Dumnezeu a vrut să folosească poporul Său pământesc pentru a executa judecata Sa asupra popoarelor idolatre din Canaan (Gen. 15:16). Dar în timpul prezent al harului lui Dumnezeu (Fapte 20:24), suntem chemați mai degrabă să suferim decât să ne răzbunăm, și cu atât mai puțin de a ataca, indiferent cine ar fi (Matei 5:39 ; 1 Petru 2:23). Domnul nostru Se va ocupa El Însuși de cazul nostru. Ce binecuvântare să știm aceasta !
     Un singur pasaj din Noul Testament vorbește efectiv de "războaie" între creștini. În epistola sa, Iacov scrie : "De unde sunt certurile și de unde luptele între voi? Nu de acolo, din plăcerile voastre, care se războiesc în mădularele voastre?... vă luptați și vă războiți..." (4:1, 2). Cuvintele grecești folosite în aceste versete sunt luate din luptele care au loc în războaie și în arene (polemos, mache, polemeo, machomai). Or, în acest context, ele desemnează certuri grave între creștini, și sunt în totul de condamnat. Nu, noi suntem chemați la pace ! Un rob al Domnului nu trebuie să se certe (gr. machomai), ci trebuie să fie "blând față de toți" (2 Tim. 2:24). 
     Adevăratul război creștin este de un caracter total diferit. În multe epistole din Noul Testament, găsim referințe sau aluzii la necesitatea de a lupta pentru ceea ce am primit prin credința în Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a descrie acest război, sunt folosite diferite cuvinte, precum și un anumit număr de verbe asemănătoare, dar ele nu semnifică întotdeauna că trebuie să ne apărăm de un vrăjmaș sau să-l atacăm.


     2     Luptă, cursă, ca un atlet

     2.1     A atinge scopul, a câștiga cursa. Pregătirea.

     Cuvântul grec cel mai des folosit (agon) pare să provină din domeniul sportiv și semnifică la origine un concurs sau o luptă pentru premii. În Evrei 12:1, este tradus prin "cursă" (alergare), iar în alte pasaje prin "luptă" (Filip. 1:30 ; 1 Tim. 6:12 ; Col. 2:1 ; 2 Tim. 4:7 ; 1 Tes. 2:2). În toate aceste situații nu este vorba de a ne împotrivi sau de a lupta cu un dușman. Este vorba mai degrabă, în fiecare pasaj, de un efort serios și necesar pentru a atinge scopul și a căștiga cursa.
     Grecii antici erau pasionați de sport - este bine cunoscut că ei au fost "inventatorii" jocurilor olimpice. Prin urmare, ceea ce încerca Pavel să-i facă să înțeleagă trebuia înțeles imediat. Să notăm că el nu-i încurajează pe creștini să facă sport, ceea ce  este o piedică astăzi pentru unii creștini tineri.
     Lecția pe care putem să o învățăm este simplă : un atlet renunță la sine însuși și exercită un autocontrol asupra oricărui aspect din viața sa pentru a atinge succesul. Folosește toate energiile sale pentru atingerea scopului pe care și l-a fixat și nu se lasă deturnat de la acesta. La fel, creștinul este chemat să ducă lupta credinței cu toate capacitățile sale și cu toată puterea sa.
     Să ținem cont de faptul că aceste ilustrații sportive nu transmit nici cea mai mică idee de competiție sau de a învinge pe frații și surorile noastre în credință, căci aceasta ar contrazice în întregime numeroasele îndemnuri ale Scripturii de a fi smeriți, a-i socoti pe ceilalți mai presus decât pe tine însuți și de a nu fi dornic de glorie deșartă, provocându-ne sau invidiindu-ne unii pe alții (Filip. 2:3 ; Gal. 5:26). Cele două lucruri de învățat din aceste ilustrații sportive sunt mai degrabă concentrarea asupra cursei sau lupta credinței, și faptul de a ne îndepărta și feri de tot ceea ce poate să ne împiedice de a-L urma într-un mod constant pe Domnul nostru Isus.


     2.2     Exemple din Cuvânt

     De ce tărie avea nevoie apostolul Pavel pentru a nu slăbi în suferințele sale pentru Hristos ! De câtă enerigie spirituală și trupească avea el nevoie pentru a predica Cuvântul lui Dumnezeu la necredincioși ca și la credincioși ! Precum sportivii, ar trebui să ne abținem chiar și de la lucrurile care nu sunt rele în sine, dar care pot fi un pericol pentru viața noastră spirituală și dezvoltarea ei.
     Epafra, colaboratorul lui Pavel, "se lupta întotdeauna" în rugăciunile sale pentru coloseni (Col. 4:12 ; gr. "agonizomai"). Această luptă spirituală pentru mântuirea și prosperitatea sufletelor este ceea ce ni se prezintă cel mai des atunci când Noul Testament vorbește despre "luptă". Fie ca și noi să știm ce înseamnă a lua parte la această luptă, care cere toată puterea noastră. Fie ca noi să fim păziți de a eșua în această privință prin neglijență sau automulțumire !
     În 1 Corinteni 9:24-27, Pavel ne dă o imagine vie și concretă despre această luptă spirituală pentru premiu : "Nu știți că cei care aleargă pe stadion, toți aleargă, dar unul singur primește premiul? Așa să alergați, ca să câștigați premiul! Iar orice luptător pentru premiu se înfrânează în toate; ei deci, în adevăr, ca să primească o cunună care se veștejește, dar noi, una care nu se veștejește. Eu deci alerg în felul acesta, nu ca în nesiguranță; lupt în felul acesta, nu ca lovind în aer. Ci îmi disciplinez trupul și-l țin în supunere, ca nu cumva, după ce am predicat altora, eu însumi să fiu dezaprobat (sau respins)".


     2.3     Condiții pentru ca premiul să fie acordat

     Conform regulilor, premiul vizat nu este acordat decât celui care câștigă. În alergarea spirituală, este cu totul altfel, căci toți cei care aleargă bine primesc premiu. De aceea, Pavel îi încurajează pe corintenii credincioși să-și folosească întreaga lor energie pentru a-l căștiga. El ia apoi exemplul unui atlet care, chiar în timpul antrenamentului său, înainte de alergarea propriu-zisă, trebuie să renunțe la multe plăceri pe care alții și le pot permite. Chemarea care ne este făcută este următoarea : dacă astfel fac oamenii în activitățile lor pământești și chiar lumești, cu cât mai mult credincioșii ar trebui să fie caracterizați de această atitudine când este vorba să primească o cunună nepieritoare ! Pavel este un exemplu strălucitor în această privință. El a trăit și a lucrat pentru Domnul său cu o dăruire constantă pentru a menține și crește puterea sa spirituală.
     Evrei 12:1-2 ne îndeamnă : "dând la o parte orice greutate și păcatul care ne înfășoară așa de ușor, să alergăm cu răbdare în alergarea (gr. agon) care ne stă înainte, privind țintă la Isus". Multe lucruri din viață par inofensive, dar absorb timpul și energia noastră ; altele sunt cu adevărat rele și ne încurcă dacă le facem. Și unele și altele ne vor împiedica să alergăm în alergarea pentru Hristos, Domnul nostru !


     3     A lupta pentru credință

     3.1     Luptă, pentru a păstra credința curată

     Ideea de sport ca și competiție este folosită uneori pentru a ilustra lupta noastră pentru a păstra credința curată. În epistola sa, Iuda a trebuit să-i îndemne pe credincioși să "luptați (gr. ep-agozinomai) pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna" (Iuda 3). Aici, ideea este foarte aproape de cea a unei lupte într-o bătălie (război), căci dușmanii atacă adevărurile prețioase ale "mântuirii (noastre) comune". Același lucru este valabil pentru un alt cuvânt tradus de obicei prin "luptă" și "a lupta", cuvântul grec athlesis sau athleo (din care derivă cuvântul fr. "atlet"), care a fost împrumutat la origine din lumea sportului (Filip. 1:27 ; 4:3 ; 2 Tim. 2:5 ; Ev. 10:32).


     3.2     A lupta în războiul împotriva lui Satan

     Cu toate acestea, luptătorii la jocuri și la curse (de alergare) nu sunt singurele imagini folosite în Noul Testament. Există, de asemenea, lupta în război (gr. strateia = strategie) menționată în 2 Corinteni 10:4-5 (tradus prin "război" de JND) ; și 1 Timotei 1:18 (tradus prin "luptă" de JND). Este vorba despre lupta spirituală împotriva lui Satan, vrăjmașul lui Dumnezeu și al sufletelor noastre. El se împotrivește întotdeauna autorității Domnului nostru și Cuvântului Său. Satan a încercat să inducă în eroare primul cuplu uman în grădina Eden prin "întăriturile (sau "fortărețe") intelectuale, și "raționamente și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu" - și a reușit. Prin aceleași mijloace, el a încercat să-L facă pe Domnul Isus să nu asculte de Tatăl și Dumnezeul Său, dar fără succes. Domnul a folosit arma Cuvântului lui Dumnezeu pentru a-l reduce la tăcere, spunând de trei ori : "Este scris", atunci când Satan a încercat să-L deturneze de la ascultarea față de Tată și Dumnezeul Său (Matei 4:4, 7, 10). Satan a folosit o altă metodă atunci când apostolul Pavel se afla la Corint. Arma lui Pavel a fost "înrobind orice gând ascultării de Hristos" (2 Cor. 10:5).
     Satan folosește același fel de tactică pentru a încerca să-i biruiască pe creștinii din zilele noastre. Este suficient să gândim la concluziile aparent logice la care știința modernă a ajuns. Big Bang, evoluția și teologia modernă sunt bazate pe presupunerea că Dumnezeu nu există ca persoană divină activă, ceea ce nu poate fi nici dovedit nici negat, căci este vorba de o chestiune de credință. Alte efecte perverse ale teoriei evoluției se manifestă în educația opusă autorității, în propagarea relațiilor sexuale în afara căsătoriei, etc.


     3.3     Războiul defensiv

     Trebuie să înțelegem bine că sarcina noastră nu este să luptăm deschis împotriva oricărui fel de găndire care neagă existența lui Dumnezeu și necesitatea mântuirii. Cu toate acestea, avem obligația de a sta departe de aceste idei periculoase în viața noastră personală, de familie și de adunare. Acesta este războiul nostru. Deci, nu este un război agresiv, ci defensiv. În plus, să ne amintim că vrăjmașii noștri nu sunt în niciun caz persoane. Armele luptei noastre nu sunt nicidecum carnale, ci puternice prin Dumnezeu ; și lupta noastră nu este nicidecum împotriva cărnii și sângelui (2 Cor. 10:4 ; Efes. 6:12). Câți creștini s-au înșelat lăsându-se atrași în așa-zisele războaie religioase care au urmat Reformei - până astăzi în anumite părți ale lumii ! Cu siguranță, ei nu au luat seama și nu iau seama la cuvintele din 2 Corinteni 10:3-5 : "Căci, deși umblăm în carne, nu ne luptăm potrivit cărnii. Căci armele luptei noastre nu sunt firești (lit. carnale), ci puternice, potrivit lui Dumnezeu, spre dărâmarea întăriturilor, dărâmând raționamente și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și înrobind orice gând ascultării de Hristos". 


     3.4     Intervenția lui Dumnezeu în situații disperate

     În această luptă experimentăm ajutorul puternicului nostru Dumnezeu de-o manieră minunată ! Vechiul Testament ne oferă un exemplu minunat, după ce Dumnezeu l-a eliberat pe Israel de sub  puterea Egiptului. Atunci când israeliții s-au apropiat de Marea Roșie, egiptenii i-au urmărit cu o mare oștire. În această situație aparent disperată, ne-am fi putut gândi că ei trebuiau să lupte, dar nu erau în stare ; Dumnezeu le-a spus atunci prin gura lui Moise : "Nu vă temeți; stați pe loc și veți vedea salvarea Domnului, pe care o va lucra astăzi pentru voi; căci pe egiptenii pe care-i vedeți astăzi nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți (Ex. 14:13-14 ; 2 Cr. 20:17 ; Neemia 4:20). Vom găsi exemple similare de-a lungul întregii istorii a lui Israel din Vechiul Testament. Atunci când slujitorul lui Elisei era disperat văzând cetatea încercuită de oștirea siriană, omul lui Dumnezeu I-a cerut Domnului să-i deschidă ochii tânărului, "și iată, muntele era plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei" (2 Împ. 6:17). În capitolul următor avem o altă situație : Domnul face ca oștirea sirienilor să audă "un vuiet de care, un tropot de cai și zarvă de oștire mare... și s-au ridicat și au fugit în amurg și și-au lăsat corturile lor și caii lor și măgarii lor, tabăra, cum era, și au fugit ca să-și salveze viața" (2 Împ. 7:6, 7). La cap. 19 v. 35 din aceeași carte, un înger al Domnului a ieșit și a lovit în tabăra asirienilor 185000 de soldați. Alte incidente de același fel ar putea fi, de asemenea, citate.


     3.5     A ne împotrivi - cum primim putere

     Ce învățăm din aceste exemple ? Că Dumnezeul nostru ne așază uneori în situații în care trebuie să ne împotrivim vrăjmașului sufletelor noastre. În astfel de situații simțim că nu avem puterea de a ne împotrivi sau de a lupta. Credința noastră este pusă la încercare pentru a vedea dacă cedăm în fața disperării și fricii sau dăcă suntem hotărâți să ne punem încrederea în Domnul și să ne împotrivim, în ciuda puținei puteri pe care credem că o avem. Dacă optăm pentru a doua soluție, El ne va veni în ajutor și va lua controlul lucrurilor într-un mod în care noi nu ne-am fi așteptat niciodată ! Nu întărește acest lucru credința noastră pentru a ne pune mai mult încrederea în El și în puterea Sa nemărginită ? Domnul glorificat i-a spus lui Pavel : "Harul Meu îți este de ajuns; pentru că puterea Mea se desăvârșește în slăbiciune" (2 Cor. 12:9). Iar răspunsul apostolului este : "Când sunt slab, atunci sunt puternic" (2 Cor. 12:10).


     4     Lupta împotriva puterilor spirituale ale răutății în locurile cerești

     4.1     O altă luptă, puțin cunoscută, este descrisă în Efeseni 6: 10-18. Cuvântul folosit pentru această luptă (gr. pale) nu apare decât aici. Sensul său original este "luptă", dar chiar și în greaca clasică s-a dezvoltat o conotație mai generală. În pasajul nostru, el ne trimite foarte clar la război, mai degrabă decât la atletism. În acest război, avem nevoie de mijloace de apărare și de atac foarte diferite, după cum sunt descrise în aceste versete.
     Nicio altă epistolă a Noului Testament nu prezintă poziția cerească și binecuvântările creștinului în mod individual și a Adunării lui Dumnezeu de-o manieră atât de glorioasă și detaliată ca cea adresată efesenilor. Nu doar Hristos Însuși este văzut în locurile cerești (1:20), dar și fiecare credincios individual (2:6). Acolo se află binecuvântările noastre spirituale (1:3), iar Adunarea dă o mărturie specială înaintea stăpânirilor și autorităților în locurile cerești (310). Dar printre aceste clase de îngeri, există și vrăjmași, stăpânitori ai întunericului, puterile spirituale ale răutății în locurile cerești (6:12).


     4.2     Satan caută să ne împiedice să ne bucurăm de aceste binecuvântări

     Satan și puterile sale vor să-i împiedice pe credincioși să se bucure de binecuvântările lor spirituale în locurile cerești. Cunoașterea poziției noastre de copil și de fiu al lui Dumnezeu, posesiunea vieții eterne în Hristos, locuința și bucuria Duhului Sfînt, comuniunea cu Tatăl și Fiul - toate acestea sunt binecuvântări spirituale care ne sunt date pe baza lucrării împlinite a lui Hristos. Or, Satan va încerca prin toate mijloacele de a ne priva de bucuria - nu de posesiunea, căci acest lucru este imposibil ! - acestor binecuvântări cerești și spirituale.
     El nu ne poate lua binecuvântările cerești. Ele sunt o moștenire nestricăcioasă, fără pată și care nu se veștejește, care ne este păstrată în ceruri (1 Petru 1:4). Ceea ce face Satan, este de a încerca să ne facă să ne poticnim în umblarea noastră aici jos, pentru a ne descalifica să ne mai bucurăm de binecuvântările noastre spirituale în locurile cerești. Lucrul acesta devine foarte clar atunci când studiem lista armelor spirituale, care se referă la întreaga noastră umblare practică în această lume. Dacă eșuăm în acest domeniu, nu vom putea să ne preocupăm cu lucrurile spirituale, dar va trebui să fim aduși la pocăință și la curățirea prin Duhul.


     4.3     Armura pentru a învinge

     După cum am menționat, lupta noastră nu este împotriva cărnii și sângelui, adică împotriva adversarilor sau dușmanilor umani. Pentru a fi în măsură să învingem, avem nevoie de armura completă ("panoplia"), a lui Dumnezeu alcătuită din :

     -     centura adevărului, adică adevărul doctrinal și practic în viața noastră,
     -     platoșa dreptății doctrinale și practice,
     -     picioarele încălțate cu pregătirea veștii bune a păcii,
     -     scutul credinței, 
     -     coiful mântuirii, și în final,
     -     sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.
     -     Nu putem să nu credem că al șaptelea și ultimul lucru menționat în aceste versete trebuie să facă, de asemenea, parte din această armură completă (panoplie) a lui Dumnezeu : aceasta este rugăciunea fierbinte prin Duhul.


     4.4     Situația când cineva trebuie să fugă în loc să se împotrivească

     O atenționare se impune aici. În acest pasaj, ca și în Iacov 4:7 și 1 Petru 5:9, suntem îndemnați destul de clar să ne împotrivim diavolului, marele vrăjmaș al lui Dumnezeu și al celor care Îi aparțin Lui. În alte situații, suntem îndemnați să fugim - de curvie, de idolatrie, iubire de bani (lăcomie) și de alte lucruri asemănătoare, și de poftele tinereții (1 Cor. 6:18 ; 10:14 ; 1 Tim. 6:11 ; 2 Tim. 2:22). Este vorba despre pericole pe care Satan le prezintă cărnii noastre pentru a ne supune ispitei. În practică, deseori gândim că am putea să ne împotrivim diavolului când ar trebui să fugim, și fugim când ar trebui să stăm pentru Domnul și să ne împotrivim lui.


     4.5     Arma principală : Cuvântul lui Dumnezeu

     Cuvântul lui Dumnezeu este arma noastră principală ! Ca și în cazul unei arme fizice, cunoașterea și practica mânuirii lui sunt îndispensabile. O cunoaștere aprofundată și detaliată a Sfintelor Scrieri este necesară dacă vrem să fim în măsură să luptăm "lupta cea bună" (2 Tim. 4:7). Dar este mai mult : cu cât cunoaștem mai bine Scriptura, cu atât mai mult ea va fi suficientă pentru sufletele noastre ca hrană și sursă de bucurie ! 
   

                                                       
aze