Translate

miercuri, 20 decembrie 2023
                                  Meditații Asupra Cărții Judecători

                                                                       - XXIV -


     Samuel Ridout


     15     Stricăciunea morală în Israel și guvernarea ineficace (Jud. 19 la 21)

     Am văzut că partea finală a cărții, după relatarea vieții lui Samson, nu este o secvență cronologică a ceea ce s-a întâmplat înainte, ci este o secvență morală. Acest lucru este valabil mai ales pentru ceea ce se află acum înaintea noastră. Scena merge înapoi la primele zile ale ocupației țării de către Israel, pe vremea preotului Fineas, care a venit în țară împreună cu Iosua. Relatarea este în ordine morală și are scopul de a ne arăta sursa întregii stricăciuni, ceea ce a făcut posibil tot răul asupra căruia am stăruit. Apoatazia lui Dan a venit mai întâi în această ordine morală și ne-a arătat ceea ce este rădăcina oricărui declin, fie că este moral sau spiritual. Ceea ce se află la rădăcina tuturor este idolatria, înlocuirea cu altceva pentru revelația deplină a ceea ce este Hristos.
     Idolatria introduce întodeauna un preot între suflet și Dumnezeu, într-o formă sau alta, și, pe măsură ce ne-am ocupat de ea, am încredere că am realizat într-o oarecare măsură că noi înșine nu suntem lipsiți de pericolele noastre în această privință. Căci, până la urmă, acesta este punctul la care vrem să ajungem, nu doar să vedem scopul cărții și aplicația ei generală și să vorbim, poate, în termeni critici și duri la adresa altora care poate nu au avut atât de multă lumină; dar ceea ce dorim să auzim este glasul lui Dumnezeu pentru noi înșine, pentru ca propriile noaste conștiințe să fie trezite la pericolele cu care ne confruntăm la fiecare pas al vieții noastre, fiindcă putem fi siguri că există astfel de pericole.
     Am văzut rădăcina, iar aici vedem roadele, aceste două aspecte unite împreună. Dumnezeu le aduce împreună în așa fel încât nu putem să nu vedem cum sunt conectate. El le aduce împreună cu un scop divin, de a ne îngrozi sufletele de caracterul răului, pentru ca noi să judecăm rădăcina amară și teribilă care produce un astfel de rău.


     15.1     Stricăciunea de nedescris a inimii omului

     Nu voi citi aceste capitole. Nu le pot citi înaintea voastră; sunt capitole care ne oferă consemnarea stării deosebit de stricate a posibilităților inimii și a vieții omului. Capitole, dragi frați, care, pe măsură ce le citim, sunt sigur că, dacă vrem să fim folosiți în mod corespunzător de ele, ne vor face să spunem: Este posibil ca aceasta să fie o imagine a inimii mele? Acesta este gândul; nu este vorba despre ceea ce s-a întâmplat în Israel, în zilele în care nu era împărat, ci aici sunt dezvăluite posibilitățile inimii omului, căci după cum ne-a spus Binecuvântatul nostru Domn , toate aceste lucruri ies din inimă : "Pentru că dinăuntru, din inima oamenilor, ies gânduri rele, adultere..." și tot ce îl întinează pe om (Mc. 7:21-23).
     Pentru a merge și mai adânc, inima care este îndepărtată de Dumnezeu este cea care produce aceste lucruri; și, prin urmare, idolatria cu care ne-am preocupat este rădăcina care produce această stricăciune îngrozitoare. Ignorarea drepturilor lui Dumnezeu asupra noastră este ceea ce face posibilă ignorarea pretențiilor omului. Pretenții la ceea ce se numește moralitate, decență, onoare și orice altceva, toate acestea dispar atunci când Dumnezeu este dat deoparte.
     Este exact ceea ce primul capitol din epistola către Romani pune înaintea noastră. Avem acolo un catalog de fărădelegi care aduce o pată de rușine pe obraz numai citindu-l, și este dat, nu ca un rezultat excepțional al păcatului omului, ci ca rodul legitim al îndepărtării lui de Dumnezeu. Acesta (catalogul) este dat într-un mod care include fiecare persoană nemântuită : "Fiindcă nu au socotit că este bine să-L aibă pe Dumnezeu în cunoștință" ( Rom. 1:28). Cui, care nu este împăcat cu El, îi place să-L aibă pe Dumnezeu în cunoștința lui? Niciunul. Și care este atunci rezultatul? El îi dă pradă răului, asemeni celui care a adus judecata asupra Sodomei și Gomorei; El îi dă pradă răului despre care nici măcar nu se poate vorbi, atât de îngrozitoare este această stricăciune. Astfel, este ca și cum Duhul lui Dumnezeu a pus împreună rădăcina și rodul și le-a spus oamenilor : "Îndepărtați-vă de Dumnezeu și dați frâu liber oricărei forme de rău de care este capabilă carnea.
     Ce lecție umilitoare, dragi frați; și să ne amintim, că pe măsură ce ne gândim la acest păcat care este înaintea noastră în această seară, că acesta este un păcat care vine dintr-o inimă stricată pe care tu și eu am avut-o prin carne (natură, firea veche, n.t.), și pe care încă o avem. Aceasta este ceea ce Israel a uitat și, cred, acesta este unul din motivele pentru care avem această relatare prezentată aici.
     Răul este de un caracter atât de izbitor, atât de groaznic, încât națiunea  însăși este șocată, peste măsură de șocată, și uită că are o lecție de învățat în legătură cu această situație. Sunt sigur că lecția va fi pierdută și pentru noi, dacă, la fel ca Israel, pur și simplu avem mintea ocupată cu o formă oribilă de răutate și uităm că propriile noastre inimi sunt capabile de aceleași răutăți. Să ne gândim la un Dumnezeu sfânt, care măsoară lucrurile din faza lor inițială, de germene, după posibilitățile lor, nu după împlinirea lor reală; să ne amintim de Binecuvântatul nostru Domn, care a spus, de exemplu, că cel care privește săvârșește același păcat ca cea pe care fariseii erau gata să o ucidă cu pietre; când ne amintim că Dumnezeu privește la inimă la fel de mult ca și la viața exterioară, dragi frați, posibilitatea de a gândi rău, posibilitatea de a avea gânduri rele în mintea noastră, este aceasta de nesuportat pentru noi pe cât ar trebui să fie? Sufletul care se află în prezența lui Dumnezeu urăște gândul păcatului la fel de mult cât urăște fapta păcatului. Preaiubiților, voi care care vă temeți de Domnul, urâți răul, Cuvântul Său o spune, și atunci când există o judecată adevărată a păcatului ea privește întotdeauna la rădăcina lui în inimă, la fel de mult ca la rodul lui din viață.
     Acum, cu aceasta înaintea noastră, nu trebuie să intrăm în detaliile mizerabile și îngrozitoare, căci nu este un lucru umilitor să credem că tu și eu purtăm  cu noi ceea ce, necontrolat de harul divin și de sfințenia divină, ar putea produce același rău? Ne amintim de bătrânul creștin care obișnuia să arate cu degetul la bețivi sau criminali când trecea pe lângă ei,  spunând : Acesta eram eu, dacă n-ar fi fost harul lui Dumnezeu. Putem spune cu sinceritate același lucru? Chiar credem că am fi putut avea parte de aceleași lucruri, dacă Dumnezeu, în harul Său suveran, nu ar fi intervenit? Vă spun, dragi frați, că lucrul acesta face ca inimile noastre să tresalte de laudă și bucurie când ne gândind la harul care ne-a smuls dintr-o stricăciune mai rea decât ar putea fi pedeapsa pentru această stricăciune.
     Mulțumim lui Dumnezeu pentru eliberarea din robia păcatului, precum și pentru eliberarea de mânie împotriva păcatului. Să-I mulțumim, fraților, pentru că mânia împotriva păcatului este doar îndurarea lui Dumnezeu față de o lume necredincioasă. Este cel mai bun lucru pe care îl vor putea suporta, căci este mai bine pentru ei să aibă parte de mânia Lui decât să aibă parte de păcatul care aduce mânia. Este mai bine să fim închiși în închisoare, unde răul este cel puțin înfrânat, decât să alergăm năvalnic printr-o lume liberă de păcat, liberă să traiască cum vrea, sclavii propriilor noastre pofte îngrozitoare. 


     15.2     Păcatul din Ghibea

     Haideți să privim puțim în liniște la aceste lucruri. Avem în aceste trei capitole trei puncte principale. Primul este răul, al doilea este preocuparea cu răul, iar al treilea este rezultatul preocupării cu răul. Răul apare exact acolo unde ne-am putea aștepta, așa cum am văzut, din acea stare de ușurătate care caracteriza întreg poporul. Aici este un levit, așa cum am avut mai înainte. Ne amintim că Dumnezeu i-a împrăștiat pe leviți printre cele douăsprezece seminții, pentru ca aceștia să poată servi drept legături pentru a menține poporul într-o viață spirituală comună, într-o ascultare comună față de Dumnezeu, față de casa Sa și față de slujirea Sa. Cât de mult au falimentat în misiunea lor am văzut deja în exemplul levitului din capitolul anterior, care a fost slujitorul idolatriei, conducând o întreagă seminție, ca să zicem așa, departe de Dumnezeu în idolatrie și neascultare față de El.
     Vedem aici un levit care, în loc să fie angajat în lucrarea binecuvântată de a uni și de a ține poporul împreună, el lucrează la divizare. Cel puțin unul care, într-un mod foarte sugestiv, în loc să slujească altora, este el însuși slujit, propriile sale dorințe rele având control asupra lui. Urmărindu-i întreaga istorie vom vedea că ceea ce îl caracterizează este îngăduința de sine și coapsele (sau mijlocul, n.t.) neîncinse (Efes. 6:14). Până la capăt, vedem o stare sufletească nepăsătoare și indiferentă care face posibilă ocazia care dă naștere la crima îngrozitoare.
     Țiitoarea lui îl părăsește, întorcându-se la casa tatălui ei. El se duce să o ia și se dedă plăcerii, petrecând zi după zi mâncând și bând. Apoi, când încep să apară umbrele serii, ca un capriciu, pleacă brusc, pentru a se întoarce la locul său, probabil locul său de slujire. În ciuda insistențelor socrului său de a rămâne încă o zi, el pleacă, umbrele serii căzând deja. Cu siguranță, era într-adevăr seară, pentru ea, pentru el și, de asemenea, pentru națiune. Seara venise.
     El a ajuns la Iebus. De ce nu este Ierusalimul, o cetate din Israel, în stăpânirea poporului lui Dumnezeu? Beniamin eșuase. Era o cetate beniamită. Beniamin nu reușise, după cum am văzut în prima parte a cărții, să o ia în stăpânire, și totuși Ierusalimul avea să fie chiar centrul din care trebuia să radieze orice guvernare. Beniamin era seminția care trebuia să-L reprezinte pe Hristos în stăpânirea și guvernarea Sa împărătească asupra poporului și asupra națiunilor. Astfel, el este strâns legat cu guvernarea. Eșecul lui Beniamin reprezintă eșecul guvernării; autoritatea lui Hristos nu a reușit să fie deținută și, în locul unde Beniamin ar fi trebuit să stăpânească, vedem o națiune mizerabilă. Iebusiții, "cei care calcă în picioare", erau acolo călcând în picioare totul despre Dumnezeu și om; dar, din nefericire, iebusiți erau și în Beniamin și găsim aici o călcare în picioare mai gravă din partea lor, decât chiar în această cetate.
     Ei merg mai departe la Ghibea unde găsesc, după ce au cerut, o primire bună în casa unui efraimit, și acolo are loc crima îngrozitoare precum cea a Sodomei și Gomorei. După ce s-a săvârșit crima îngrozitoare, levitul alege calea cea mai oribilă de a o face cunoscut întregii națiuni, tăind în bucăți trupul sărmanei femei și trimițându-l, câte o parte, fiecărei seminții.


     15.3     Răspunsul la josnicie prin violență

     Întreaga națiune a fost șocată de această crimă îngrozitoare care a fost comisă în mijlocul ei. Vreau să observați ce i-a trezit. Comiterea răului este ceea ce i-a trezit pentru care ei se adună ca un singur om, și cu ce scop? Să se răzbune pe răul comis. Răul este cel care i-a trezit; răul este cel care îi aduce împreună; executarea judecății împotriva răului este cea care le înarmează brațul și le unește inimile. Ah, iubiților, răul nu va servi niciodată ca o legătură pentru a ține poporul lui Dumnezeu împreună. Ați văzut vreodată oameni uniți în mod pașnic deoarece se preocupă cu răul? Poate se vor aduna  pentru un anumit moment; am putea avea strângeri de umilire din cauza răului, dar acesta nu este modul în care Dumnezeu dorește să adune împreună pe poporul Său, de a se ocupa cu răul.
     Am cântat la început : "Tu Cel Sfânt și Adevărat". Cel Sfânt și Adevărat este cel care atrage poporul Său împreună.
                                                   "Inimile noastre se încred în Tine,
                                                     Și în cercul iubirii Tale
                                                     Ca frați, noi rămânem."

     Hristos, Cel Sfânt și Adevărat, este cel care ne atrage prin dragostea Sa și care ne ține în cercul iubirii Sale și care face posibilă exercitarea oricărei griji și iubiri ca frați uniți împreună.

     Acum, aceasta este prima și cea mai mare lecție, cred, pe care trebuie să o învățăm din următorul capitol. Poporul este adunat și ținut împreună doar de acest lucru (răul din mijlocul lor, n.t.). Răul a fost înfăptuit și până când acest rău nu va fi judecat niciunul dintre ei nu va merge la casa lui. Am citit vreodată despre vreo adunare la Șilo pentru a ține astfel sărbătoarea Paștelui? Am citit despre sărbătoarea Corturilor care a adunat împreună întreaga națiune cu bucurie? Ah, iubiților, Dumnezeu îi invitase în fiecare an în mod tacit să vină și să țină sărbătoarea, să vină și să se bucure de comuniunea sfănta a lucrurilor Sale. Dar ei au preferat să locuiască printre păgâni; au preferat să se așeze lângă vrăjmașii lor, învățând căile și obiceiurile lor. Dar numai atunci când sunt șocați și treziți din letargia lor de această stricăciune de neimaginat, se adună împreună, atrași, nu de har, nici de atractivitatea dragostei și a bunătății sau de plinătatea binecuvântării, așa cum vedem descris în coșul primelor roade din capitolul douăzeci și șase din Deutoronom. Nimic din aceste lucruri nu-i adună împreună, dar a fost săvârșit un rău și ei sunt însuflețiți pentru scurt timp într-o minunată credincioșie față de Dumnezeu. 
     Acum vreau să observați ceva, dragi frați; nu există nici măcar un singur comentariu asupra faptei care a fost făcută. Nu are nevoie de comentariu. Dumnezeu nu are nevoie să-l caracterizeze. Până și omul natural se revoltă cu privire la detaliile îngrozitoare pe care le avem. Nu este nevoie să-l stigmatizăm ca fiind nespus de rău, îngrozitor de stricat. Dar vedem că Duhul lui Dumnezeu se preocupă de starea sufletească a celorlați din popor care i-a făcut cu totul incapabili de a exercita disciplina divină asupra celor nelegiuiți.
     Să privim puțin mai în detaliu la acest lucru. Un rău s-a produs în Ghibea lui Beniamin, una dintre cetățile care aparțin acestei seminții. În cartea Deutoronom existau prevederi pentru a cerceta un rău până la sursa lui și pentru a trata cu el. Totul trebuia făcut în cunoștință de cauză și în liniște, după o cercetare potrivită și, înainte de toate, în prezența lui Dumnezeu. Lucrul acesta trebuia să se facă într-un duh de supunere față de El. În acest caz poporul a luat-o pe scurtătură. Ei nu erau obișnuiți cu prezența lui Dumnezeu, nu erau obișnuiți să locuiască în această Prezență sfântă. Și acum ei cred că problema este destul de simplă. Ei trimit un mesaj scurt lui Beniamin : Predați-i pe acești bărbați ai lui Belial și ne vom ocupa de ei. 
     Acesta este un mesaj scurt și tăios și are efectul la care ne-am putea aștepta. Acest mesaj îl înfurie pe Beniamin împotriva fraților săi. Întreaga seminție este convocată înaintea lui Israel; aceasta este o chestiune de mândrie națională, iar Beniamin s-a ridicat împotriva întregului Israel. Nu se mai ține cont de oamenii lui Belial, nu mai auzim vorbindu-se de răutatea făcută. Nu trebuia să fi fost atât de multă conștiință în Beniamin cât a fost în toate celelalte seminții? Nu credem că, dacă problema ar fi fost tratată cu teamă de Dumnezeu și în dependență de El, Beniamin ar fi fost la fel de gata să se curețe de rușinea îngrozitoare precum era gata restul lui Israel? Dar, ah, această brutalitate, această asprime, mai presus de toate această mândrie ascunsă, care ar spune : Un astfel de rău nu s-ar putea întâmpla în Isahar; Efraim nu ar putea avea o astfel de stare în mijlocul lui; dar Beniamin o îngăduie. Ah, lucrul acesta stârnește cele mai rele patimi din inima omului, a mândriei, și îndată Beniamin uită cu totul de stricăciunea din mijlocul lui, și spune : Vom sta înaintea întregului Israel și nu ne vom lăsa călcați în picioare.
     Ei bine, cu siguranță, au greșit. Vom admite imediat că au greșit. Nu aveau dreptul să se manifeste în acest fel; ar fi trebuit să se unească cu frații lor în condamnarea acestui lucru oribil. Dar apoi pașii care au fost făcuți pentru a rezolva rapid problema și auto-îndreptățirea au făcut ca preocuparea cu cei nelegiuți să fie lăsată deoparte. Nu mai era vorba de a avea de-a face cu ei, ci acum devenise o chestiune de a avea de-a face cu Beniamin însuși. Lucrând în acest fel, stârnind mândria și răzvrătirea inimii naturale, este cel mai sigur mod de a produce aceleași roade din punct de vedere spiritual, așa cum vedem aici în mod literal. Se poate ajunge până acolo ca oamenii să fie luați de gât și să fie scuturați pentru a scoate răul din ei. Se poate întâmpla ca să lovești (sau să pisezi, n.t) un om pentru un păcat, păcat cu care el poate fi în legătură, nu personal, ci în mod responsabil, în așa fel încât să-i fie atinsă mândria și să se trezească în el antagonismul naturii sale, mai degrabă decât  să i se arate răul pe care ar trebui să-l judece și să-l urască. Să învățăm această lecție. Să nu facem ca Israel, încercând pur și simplu să stârnim împotrivire, ci să-i conducem pe oameni în teamă de Dumnezeu să judece răul cu care sunt asociați în mod responsabil. Nu trebuie să aplicăm acest lucru; sunt sigur că aplicația este destul de simplă și, în mintea noastră, o vom aplica foarte ușor la lucrurile pe care le-am văzut, din nefericire, prea des printre sfinții Domnului. 
     Ei bine, tot Israelul se adună; în sfârșit sunt uniți, după cum am spus. Ceea ce harul nu a făcut, pare să facă judecata, sau dorința pentru aceasta. Vom observa un lucru. Acești oameni erau însetați de sânge. Lucrul acesta îi marchează. Nu vedem nicio oroare față de păcat. Nu vedem în această stare un duh zdrobit de posibilitatea ca un astfel de rău să aibă loc în Israel. De fapt, dacă l-au pus pe Beniamin în fața responsabilității, atât de categoric, de ce nu ar putea face lucrul acesta pentru întreaga națiune? Dacă ei ar putea spune, de exemplu, că este un lucru îngrozitor că un astfel de rău este posibil în Beniamin, de ce să nu spunem că este un lucru îngrozitor  că un astfel de rău este posibil și în Israel? Ah, aceasta era o cursă. În inimile lor era mândrie și îndreptățire proprie. 
     Să privim un moment în capitolul cinci din prima epistolă către Corinteni, unde avem echivalentul acestui rău în Noul Testament, într-o anumită măsură. Exista o stricăciune morală cu un caracter degradant, după cum ne spune apostolul, așa cum nici măcar printre națiuni nu era. Care era starea sfinților? Al doilea verset ne arată : "Și voi v-ați îngâmfat și nu v-ați mâhnit, mai degrabă, pentru ca acela care a făcut lucrul acesta să fie dat afără din mijlocul vostru" (1 Cor. 5:2). S-au îngâmfat, nu de păcat, dar, fără îndoială, s-au îngâmfat că nu au făcut acel lucru, îngâmfați că au putut să-I mulțumească lui Dumnezeu că nu au fost ca acela care a căzut în acest păcat. Cu alte cuvinte, în loc să fie mâhniți și zdrobiți pe fețele lor înaintea lui Dumnezeu, strigând către El, mărturisindu-I propria lor stare morală care a făcut posibilă un asemenea rău, ei se îngâmfă și merg înainte cu darurile lor și cu tot ceea ce țin de ele și, în felul acesta, sunt incapabili să facă față răului.
     Poate spunem că Israelul din Judecători era într-o stare mai bună decât aceasta. Ei, cel puțin, s-au străduit să se ocupe de rău, nu au cochetat (nu au tărăgănat în condamnarea lui, n.t) nicio clipă. Ah, dar ei erau îngâmfați de poziția lor față de acesta; ei și-au arătat râvna pentru Domnul și, pe măsură ce se adună, sunt marcați, mai degrabă, de o sete de sânge, decât de o râvnă pentru onoarea Domnului.
     Ei bine, Dumnezeu îi lasă în pace; El nu verifică ceea ce era atât de evident, El nu împiedică acest lucru, iar ei Îl implică pe Dumnezeu în aceasta; dar observăm că prima întrebare pe care ei o pun nu este nicidecum "Să ne suim?"; ci primul lucru pe care ei îl spun este : "Cine se va sui primul?" Ei au decis că se vor sui împotriva lui Beniamin, urmând să se răzbune împotriva întregii seminții și singurul lucru pe care vor ca Domnul să le spună este cine se va sui primul. El ține cont de dorința lor și îl lasă pe Iuda să plece primul. Erau în jur de 26000 de războinici beniamiți și vreo 400000 de războinici israeliți, și știm că Beniamin a ucis aproape același număr. Au ucis 22000 de războinici din Israel, aproape om pentru om! 


     15.4     Disciplina

     Este Dumnezeu de partea păcatului? Este El de partea nepăsării în a judeca păcatul? Ah, nu, El este un Dumnezeu sfânt, dar sfințenia Lui merge mult mai departe decât a noastră. Sfințenia Sa va cerceta profund inimile unui popor în aparență nevinovat și îi va aduce la sentimentul propriei vinovății, asemenea semințiiei în cauză și a celor care au făcut răul în mod individual; și astfel El îi lasă să cadă înaintea celor care se ridicaseră cu mândrie împotriva lor. 
     Cât de des este confuz (sau derutat, n.t.) poporul lui Dumnezeu, chiar și cei care sunt de partea corectă. Există o parte bună și una greșită și, uneori, auzim spunându-se : Nu este această părere greșită? Nu este aleasă o parte greșită? Chiar așa; omul acesta nu ar îndrăzni nicio clipă să ia partea greșită. De fapt, nu este aceasta partea corectă? Nu este corect să respingem acest rău și altele asemănătoare? Nu chiar atât de repede. Există trei aspecte ale unui lucru, mult mai des decât două. Oamenii spun uneori că există două părți; dacă A are dreptate, atunci B este greșit. Iar dacă A este greșit, atunci B are dreptate. Dar mai există o altă parte? Să presupunem că ambele sunt greșite. Ah, preaiubiților, aceasta este ideea. Există partea unuia și există partea celuilalt, dar există și partea lui Dumnezeu; iar ideea este să alegem partea Lui, chiar dacă la început pare mai lentă decât judecata dură și categorică a răului, care prin însăși duritatea ei diminuiază sentimentul păcatului în suflet.
     Acum, acest lucru trebuie să-l învețe Dumnezeu pe popor. El trebuie să le arate propriul lor păcat și să le aducă la cunoștință faptul că ei se află sub judecata Lui pentru această stare de lucruri, la fel de adevărat ca și pentru Beniamin care se afla sub judecata Lui pentru îngăduirea acestei stări în mijlocul lor. Deci, ei cad înaintea beniamiților și în felul acesta sunt măcelăriți de ei.
     Ei se suie din nou a doua zi, încurajându-se (v. 22). Aveau nevoie de încurajare. Dar este cu mult mai bine cum a făcut David atunci când poporul a vorbit să-l ucidă cu pietre. David s-a întărit în Domnul (1 Sam. 30:6). Aici citim că poporul s-a îmbărbătat pe sine însuși și s-a așezat din nou în linie de bătaie în locul în care se așezaseră în prima zi. Acum este spusă această afirmație, că ei s-au îmbărbătat și s-au așezat pentru luptă; apoi, în paranteză, ca un fel de postscriptum, arătand locul minor și secundar pe care îl avea lucrul acesta în inimile lor, - "Fiii lui Israel s-au suit" - am putea spune, au crescut, - "și au plâns înaintea Domnului până seara; și L-au întrebat pe Domnul, zicând: Să mă mai sui la luptă cu fiii lui Beniamin, fratele meu?" (v. 23).
     Acum există o înmuire evidentă aici, o recunoaștere evidentă a faptului că trebuie să-I permită Domnului să intervină. La început nu au avut deloc nevoie de Domnul. De ce trebuie să te rogi pentru această situație, nu este nevoie, spun unii oameni. Nu este o situație clară? Tot ce trebuie să ceri este ca Domnul să te îndrume în privința unor detalii minore; cine va face lucrarea, cine va scrie scrisoarea, și așa mai departe. Ah, nu realizăm nevoia noastră de Dumnezeu; atunci El ne va învăța nevoia noastră de El. Vom descoperi că fugim dinaintea celor nelegiuiți și nu avem putere să judecăm răul. Răul își va ridica în continuare capul, în ciuda indignării noastre împotriva lui.
     Lucrul acesta îi coboară și aici ei plâng înaintea Domnului, pentru pierderea lor, plâng, fără îndoială, pentru umilința lor, căci mândria smerită aduce lacrimi mai repede decât durerea și compasiunea. Cu toate acestea, există atinsă o coardă. Acesta cu care s-au luptat este fratele lor. El merită judecata, dar este fratele nostru. "Să mă mai sui la luptă cu fiii lui Beniamin, fratele meu?" (v. 23). Și ei plâng, și în timp ce plâng încep să-și dea seama că au de-a face cu fratele lor. Dumnezeu spune, suie-te din nou. El nu este un Dumnezeu crud. Cu siguranță, El este dragostea infinită, dar, din nou, poporul care plânsese și s-a rugat, poporul care părea că are dreptate este înfrânt, fug din nou și încă 18000 de oameni cad la pământ. 
     A uitat Dumnezeu? Este El din nou de partea răului? Să fim dezamăgiți, să fim nepăsători și indiferenți față de rău? Nu, preaiubiților. Dar nu ne spune cu glas puternic că ceea ce dorește Dumnezeu mai mult decât să judecăm răul în altul este să-l judecăm în noi înșine și că ceea ce vrea El, dacă vrem să fim pregătiți, fie că este vorba în mod individual, pentru a judeca răul, fie că este vorba de o colectivitate a poporului Său, pentru a executa propria Sa disciplină, trebuie să existe acea judecată de sine mai presus de orice altceva care ne va da discernământ și putere spirituală? Lucru acesta ne vorbește într-un mod în care, cu siguranță, trebuie să luăm seama.
     Dacă există un lucru care este caracteristic zilei în care trăim, în creștinătate, acesta este că fiecare face ceea ce este drept în ochii săi. Răul este nejudecat. S-ar putea să nu fie această stricăciune flagrantă pe care o avem aici, deși nu știm ce se întâmplă în întuneric și nu putem pune nicio limită pentru răul care este săvârșit chiar și în numele sfânt al lui Hristos. Să privim la stricăciunea oribilă a Romei și putem vedea posibilitățile ca inima omenească să își găsească expresie într-un astfel de comportament. Dar noi trăim în timpul când nu există putere de a judeca păcatul. Fiecare umblă și face așa cum îi place. Nu există nicio putere  de a întâlni și judeca păcatul în teamă de Dumnezeu, și de a-L vedea pe El Însuși acționând împreună cu noi față de acesta. Foarte puțină putere pentru disciplină. Să luăm o grupare obișnuită de creștini, ce loc are disciplina în mijlocul lor? Dacă un om ar face ceva pentru care ar fi dat afară din clubul său (de care aparține, ca membru, n.t.), el ar fi fost exclus din biserică; dar nu mai mult. Lucrul care l-ar scoate afară din societatea politică, l-ar scoate afară și din părtășia bisericii. Dar nu mai rău de atât. El ar putea face multe alte lucruri care nu sunt făcute publice. Există tot felul de rele pe care le fac creștinii care mărturisesc că sunt într-o poziție bună și în regulă în bisericile lor și nu există nicio putere de a interveni. Cu siguranță, aceasta este o stare îngrozitoare.
     Ar trebui să fie la fel de multă disciplină în Biserica lui Dumnezeu astăzi precum în zilele apostolilor. Judecata lui Dumnezeu asupra lui Anania și Safira nu a fost un caz excepțional. Dumnezeu nu a vrut, ca să zicem așa, să scoată afară pe aceste două persoane ca singurii păcatoși care ar exista în Biserica Sa din toate timpurile. El a vrut să dea un exemplu în ce privește judecata Sa asupra răului. Și, dacă ne uităm la păcatul lui Anania și al Safirei, nu vedem în el ceea ce se face în fiecare zi de către creștinii mărturisitori și, poate, chiar de către creștinii adevărați? Nu vedem astăzi oameni care își doresc o reputație de donatori pe care nu o au? Nu întâlnim oameni, ca să zicem așa, care mărturisesc că își predau întreaga viață lui Dumnezeu, dar care opresc o parte pentru ei? Dacă aceasta este impresia pe care vor să o transmită, nu este acesta păcatul lui Anania și Safira? Și totuși, unde întâlnim vreo judecată a răului de acest caracter, de  un astfel de rău, atunci ar necesita cea mai spirituală judecată.
     Să luăm alte lucruri; să luăm starea lumească, locomia, pofta, blasfemia și falsitatea, - nesinceritatea în relații; unde găsim printre poporul lui Dumnezeu puterea de a se ocupa de aceste lucruri? Dorește Dumnezeu ca în Biserica Sa să fie tratat un astfel de rău? Cu siguranță, El dorește; dar care este motivul pentru care nu există puterea de a trata un astfel de lucru? Acesta este că, în primul rând, trebuie să existe cea mai profundă judecată de sine, trebuie să existe simțământul propriului meu păcat, al eșecurilor mele, și cea mai categorică judecată cu privire la mine însumi, dacă vreau să execut vreo disciplină asupra fratelui meu. Domnul zice : "Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău" - indiferent ce este, dacă este in ochiul meu este o grindă, și indiferent ce este în ochiul fratelui meu, acesta este un pai, și de aceea trebuie să mă judec pe mine - "și atunci vei vedea limpede să scoți paiul din ochiul fratelui tău" (Mat. 7:5). 
     Aceasta era lecția pe care Dumnezeu voia să-l învețe acum pe Israel, și aceasta printr-o pierdere și întristare amară. Optsprezece mii cad la pământ și efectul acestei lecții începe să se simtă. Observăm că se suie din nou înaintea Domnului, dar haideți să vedem în ce stare se află (v. 26). "Și toți fiii lui Israel și ( parcă pentru a accentua) tot poporul". Lucrul acesta este universal, este serios.  Nu este suficient ca un anumit număr de persoane să fie exersat cu privire la rău. Sa vedem, de exemplu, într-o adunare; nu este de ajuns ca doar câțiva frați să se ocupe de rău cu discreție; întreaga adunare, toți sfinții trebuie să fie exersați în conștiință cu privire la faptul pentru care sunt adunați. Nu vorbesc despre un păcat secret, care poate fi cunoscut doar de câțiva, și ei caută să-i facă față cu teamă de Dumnezeu; ci vorbesc despre ceea ce este vizibil și cunoscut. Motivul pentru care există atât de puțină putere este pentru că tot poporul, toți copiii lui Israel nu sunt exersați înaintea lui Dumnezeu cu privire la rău.
     "Tot poporul s-a suit și a venit la Betel", în prezența lui Dumnezeu, la casa Lui. Dumnezeu, Dumnezeul casei Sale, așa cum L-a întâlnit Iacov, nu doar Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul care m-a binecuvântat, ci Dumnezeu care este peste casa Lui ca Domn și Conducător și care impune voia Sa. "Au plâns și au rămas acolo înaintea Domnului, și au postit în ziua aceea până seara, și au adus arderi-de-tot și jertfe de pace înaintea Domnului. Și fiii lui Israel L-au întrebat pe Domnul (și chivotul legământului lui Dumnezeu era acolo în zilele acelea; și Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, stătea înaintea lui în zilele acelea), zicând: Să mai ies încă la lupta împotriva fiilor lui Beniamin, fratele meu, sau să încetez?" Și acum ei primesc de la Domnul răspunsul pe care l-ar fi putut avea la început dacă ar fi întrebat corect. "Și Domnul a zis: Suiți-vă, căci mâine îi voi da în mâna ta". 
     Observați prin ce exerciții trec ei. Se suie la casa lui Dumnezeu, la Betel, în prezența Sa. Ah, fraților, în prezența lui Dumnezeu nu putem sta doar revoltați împotriva păcatului. Și ce face întotdeauna prezența lui Dumnezeu? Ne va face să judecăm păcatul în noi înșine; acesta este primul lucru. Astfel, ei se suie în această prezență sfântă și plâng. Ah, izvoarele inimii lor au fost atinse și pot să plângă înaintea Domnului. Mai mult decât atât, ei postesc. Lucrul acesta nu este ceva ușor. Ei vor nega orice altceva, nu vor accepta nici un refuz din partea lui Dumnezeu, inimile lor sunt atât de absorbite încât neglijează să-și ia hrana necesară; ei sunt marcați de o sinceritate disperată ca să-I înțeleagă voia. 
     Următorul lucru este că ei stau acolo. Ei nu pleacă și nici nu se ridică, ca și cum ar spune: Trebuie să ne ocupăm de această problemă și ea trebuie rezolvată; pentru aceasta ne trebuie un răspuns, dar dacă nu putem obține răspunsul, trebuie să mergem înainte să o rezolvăm. Poporul trebuie să învețe și această lecție, că trebuie să mergem înaintea Domnului, nu numai să plângem și să postim, ci să stăm înaintea Lui și să așteptăm până când El consideră de cuviință să răspundă dorinței inimii noastre.
     Toate acestea ne privesc și pe noi astăzi. Sunt convins că ar exista mai multă putere în disciplină în mijlocul sfinților dacă ar exista această stare de inimă pe care o vedem aici. Cât de mult ne lipsește această ședere înaintea Domnului. Să nu stăm, dragi frați, pentru a înțelege răul. Ei au înțeles acest lucru de la început, dar stăteau pentru a primi gândul Domnului, pentru că Domnul are gândul Său. El nu numai că are gândul Său descoperit în Cuvântul Său, dar are acel gând care este potrivit fiecărui caz în parte. Pentru a primi acest gând trebuie să-L așteptăm pe Domnul. O grabă nepotrivită nu este niciodată calea de a-I înțelege gândul.


     15.5 Refacerea poporului după întâmplarea cu Ghibea

     Acum sunt într-o stare potrivită ca Dumnezeu să le vorbească, dar aceasta nu este tot. Ei nu doar că plâng, postesc și așteaptă înaintea Domnului, dar aduc și arderi-de-tot și jertfe de pace. Cât de potrivit. Probabil că ne-am fi gândit că trebuia să aducă jertfe pentru păcat. Cu siguranță, într-un anumit sens părea un caz care necesita o jerfă pentru păcat. Întregul popor al lui Israel păcatuise, și totuși tot poporul lui Israel și-a dat seama de păcatul său. Dacă toată adunarea a păcatuit, ar fi trebuit să aducă un vițel pentru jertfa de ispășire, dar ei nu par să fie la înălțime, la mărturisirea păcatului național. Dar ei, până la urmă, sunt siguri de un lucru, că dacă există vreo legătură cu Dumnezeu, atunci, aceasta trebuie să fie în legătura cu jertfa pe care El a rânduit-o ca bază a părtășiei cu Sine. Au adus arderi-de-tot și jertfe de pace. Arderile-de-tot, știm, vorbesc despre valoarea infinită a lui Hristos și despre moartea Lui, pentru Dumnezeu, iar jertfele de pace vorbesc despre părtășie, despre participarea la această valoare. Astfel încât, în jertfa de pace o parte era oferită lui Dumnezeu, iar cealaltă parte îi revenea închinătorului. Ei I-au oferit lui Dumnezeu, în mod tipic, valoarea morții lui Hristos.
     A fost o zi când Aaron a stat între cei vii și cei morți, când preotul a mijlocit luând tămâietoarea, ceea ce vorbește despre valoarea lui Hristos, și a legănat-o între cei vii și cei morți, ca și cum ar fi mijlocit înaintea lui Dumnezeu pe baza valorii lui Hristos. Și sunt sigur că în această ardere-de-tot avem o referire la acest aspect. Ei se oferă lui Dumnezeu. Este ca și cum ar fi spus: "Suntem neputincioși, am ajuns la capăt, suntem la capătul înțelepciunii și al puterii noastre". Nu știm ce să facem. Acest rău se conturează în toată grozăvia lui. În orice caz, iată ceva pe care Dumnezeu îl apreciază. El ne judecă, El ne pedepsește.  Ah, iată ceva care are întotdeauna un gust plăcut pentru El. Acesta este Hristos. Și, dragi frați, dacă poporul Domnului merge, cu umilință, acolo unde poate să-I ofere lui Dumnezeu parfumul plăcut a ceea ce este Hristos, ei vor avea comuniune cu El, despre care ne vorbește jertfa de pace, și vor primi răspuns din partea Sa, după cum vedem aici. Ei vor primi răspunsul Lui și acesta este un răspuns de pace. El îi va ajuta și, în cele din urmă, va fi cu ei. Căci Beniamin, să ne amintim, nu și-a învățat lecția. Beniamin avea de învățat lecția lui. Dumnezeu trebuie să-l învețe, și El Își va folosi poporul ca să-l învețe. El va arăta că nu este de partea greșită, că El nu este de partea acelei stricăciuni îngrozitoare, ci mai întâi, așa cum spuneam, El trebuie să învețe poporul să se judece pe ei înșiși. 
     Acum ei se suie și îl biruiesc pe Beniamin, dar trebuie să o facă într-un mod care să scoată în evidență lecția pe care tocmai au învățat-o. Ei trebuie să o facă prin slăbiciunea lor. Trebuie să facă așa cum au făcut la Ai. S-au retras dinaintea lui Beniamin, așa cum au făcut-o dinaintea bărbaților din Ai. Au făcut o ambuscadă și au venit prin spate și au ars cetatea în care erau adăpostiți beniamiții. Astfel, toată seminția lui Beniamin este la dispoziția lor. Nu cred că Dumnezeu voia să șteargă o seminție în acest fel. Lucrul acesta depindea de ei, și era încă suficientă dorință de răzbunare pentru a-l duce până la capăt.
     Acum ce înseamnă această ambuscadă și retragere, retragere dinaintea beniamiților? Eu cred că duhul de rugăciune este cel care realizează slăbiciunea și neputința noastră totală. Tocmai această lecție o întâlnim de-a lungul întregii cărți Judecători. Dacă trebuie să avem de-a face cu disciplina, atunci este nevoie să avem un simțământ al neputinței noastre totale. Oricine va acționa ca judecător în mijlocul poporului lui Dumnezeu nu va avea putere spirituală. Pentru a avea putere spirituală trebuie să existe acel duh de rugăciune care arată ca o fugă în ochii vrăjmașului. Să-l facem pe cel rău să creadă că are prea multă putere ca noi să ne ocupăm de el. Dacă slăbiciunea noastră este arătată prin faptul de fi în genunchi și în rugăciune, vom descoperi în curând că Dumnezeu ne va da ocazia să executăm disciplina și guvernarea pe care El ar vrea să le împlinim. 
     Acum din toate acestea nu aș vrea să las impresia că exercitarea disciplinei este o imposibilitate în aceste zile. Sunt sigur că nu este imposibil. Nu aș vrea să las impresia că critic orice efort serios și onest de a judeca răul. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare părticică de credincioșie și pentru toți cei care vor să-I fie credincioși. Dar dacă trebuie să ne ghidăm după aceste capitole, dacă trebuie să fim călăuziți de lecția care ne vorbește atât de elocvent din aceste capitole, dacă vrem să luăm aminte la satele arse ale lui Beniamin și la casele îndoliate ale lui Israel, sunt sigur că lecția pe care trebuie să o învățăm este lecția, înainte de toate, a umilinței personale înaintea lui Dumnezeu.
     Nu este adevărat acest lucru, nu l-am experimentat noi în mod personal? Ce îi dă putere unui părinte de a se ocupa de copiii săi? Nu este aceasta puterea pe care o primește din judecata de sine în prezența lui Dumnezeu? Ce anume dă putere unei adunări de a judeca răul din mijlocul ei? Nu este oare ceea ce îi coboară cu fețele la pământ strigând la Dumnezeu în neputința lor, cu o mărturisire a eșecului lor și a propriilor păcate? Ah, iubiților, Dumnezeu vorbește prin acel simțământ de neputință. El ne vorbește și, parcă, ne poruncește să ne ridicăm din țărână dinaintea Lui și El va merge înaintea noastră, în timp ce căutăm să ascultăm de voia Lui sfântă.
     Dar să fim siguri de un lucru. El nu va dori să tolerăm vreodată păcatul. El nu a vrut niciodată să îngăduim păcatul în mijlocul nostru; Nu va îngădui niciodată să fim îndiferenți cu privire la onoarea Numelui Său sfânt. Avem Numele lui Hristos peste noi. Nu îndrăznim, atât cât depinde de noi, să fim indiferenți cu privire la existența răului. Dar, oh, dacă vrem să avem putere asupra răului, dacă vrem să avem putere spirituală care îi va curăți pe sfinții lui Dumnezeu de ceea ce îi ține într-o stare joasă, și care Îl dezonorează pe Hristos, aceasta este puterea pe care o găsim în casa lui Dumnezeu, în post și în jertfele plăcute lui Dumnezeu. Cu cât acest loc este ocupat mai repede, cu atât mai repede vom găsi puterea. 
     Acesta este un lucru care ne preocupă pe toți, ceea ce lipsește atât de mult astăzi peste tot. Lucrul care este caracteristic creștinătății de astăzi este această absență a guvernării. Aceasta ar trebui să caracterizeze orice mărturie pentru Dumnezeu. Oamenii spun uneori: Trebuie să fim caracterizați de marea noastră cunoaștere a adevărului. Este o foarte mare binecuvăntare să fie așa. Sunt sigur că este un har atunci când Dumnezeu ne folosește ca vase pentru ca adevărul Său să fie transmis altora. Dar eu cred că singurul lucru care este o mărturie pentru Dumnezeu în aceste zile de ruină, este o mărturie despre guvernarea și auroritatea Domnului Isus Hristos în mijlocul poporului Său. Să privim la Filadelfia; ce vedem acolo? Prin ce este remarcată Filadelfia? Prin credincioșia față de Hristos și supunerea față de Cuvântul Său. Aceasta nu este o mare putere; dimpotrivă, este chiar opusul; este puțină putere. Nu este o explozie strălucitoare a adevărului care strălucește și îi orbește pe oameni - cu aceasta se lăuda Laodiceea; cu cunoștințele, bogățiile și darurile ei. Dar ceea ce o caracterizează pe Filadelfia este acea zdrobire și supunere față de autoritatea lui Hristos și, cu toate riscurile, ascultarea de El. Filadelfia, după cum știm, înseamnă dragoste frățească. Dragostea frățească adevărată, așa cum ne spune apostolul iubirii, este atunci când Îl iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Așa îmi iubesc fratele, prin supunerea față de Dumnezeu Însuși.
     Voi spune foarte puțin despre recuperare, al treilea și ultimul capitol. Aici sunt foarte puține de spus. Lucrul acesta arată că recuperarea, despre care avem o scurtă privire, a fost doar parțială. Nu cred, așa cum am spus, că Dumnezeu ar fi cerut o astfel de acțiune precum nimicirea completă a seminției. Nu cred că era necesar acest lucru. Dacă ei ar fi procedat în mod corect, nu ar fi existat niciun motiv pentru aceasta.
     Deci, când au terminat, se așează și plâng din nou; ei plâng pentru ceea ce au făcut; au șters o seminție din Israel. Mândria lor este zdrobită; integritatea lor națională a dispărut. În loc de douăsprezece seminții sunt doar unsprezece, și doar câțiva fugari care se ascund la stânca Rimon au rămas să spună că Beniamin nu mai există. Și acum ei vor să refacă totul. Cum? Cu dreptate? Ei se găndesc să-l restaureze pe Beniamin. Ei spun, ca să zicem așa, : Aici este un nucleu pentru o nouă seminție, 600, dar de unde vor lua ei soții? De unde să luăm soții pentru ei? Noi am jurat înaintea lui Dumnezeu că niciunul dintre noi nu va permite nici uneia dintre fiicele noastre să se căsătorească cu Beniamin. Acesta a fost jurământul lor. Aceasta este o procedură foarte ciudată. Acesta este un mod ciudat de a raționa într-un cerc. Ei au jurat să nu le dea soții, și primul lucru pe care îl fac este să meargă la Iabes-Galaad și să omoare pe toți din acel loc, cu excepția acelora pe care le vor da ca soții lui Beniamin, și totuși ei spuseseră că nu le vor da soții! Aceasta a fost o încălcare a jurământului lor. Totuși, nu erau suficiente soții pentru toți. Ei au o sărbătoare pentru Domnul și, în timp ce ei sunt preocupați cu sărbătoarea, îi invită pe bărbații din Beniamin - nu o vor face ei înșiși - să meargă și să-și răpească soții pentru ei înșiși. Și astfel ei ocolesc jurământul în acest fel. 
     Lucrul acesta ne arată doar că ei nu au ajuns încă până în partea cea mai de jos a păcatului și, de aceea, ne putem aștepta la alte manifestări asemănătoare, care să arate prin aceasta că ei nu au stat cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. De aceea cred că nu a fost de la Dumnezeu ca întreaga seminție să fie nimicită. Beniamin, cu siguranță, se aranjase de luptă în acest fel, dar, la fel ca în cazul lui Iefta, ei nu aveau dreptul să distrugă un numar atât de mare dintre frații lor; deci, pare foarte clar că nu a existat încă putere spirituală deplină pentru a exercita guvernarea lui Dumnezeu asupra acestor oameni. Această stare de nepăsare morală, care se arată prin modul în care au restaurat pe acești câțiva care scăpaseră din această seminție, nu ar fi existat, dacă poporul ar fi mers până la capăt în realația cu Dumnezeu.
     Există un verset la sfârșit, același verset pe care l-am avut la începutul acestei secțiuni. Acesta este foarte izbitor : "În zilele acelea nu era împărat în Israel". Adică, la începutul capitolului al nouăsprezecilea și aici, la sfârșitul cărții, versetul 25 din ultimul capitol, "În zilele acelea nu era împărat în Israel : fiecare făcea ce era drept în ochii săi". Și ce confuzie îngrozitoare și ce haos total a produs faptul că fiecare om făcea ceea ce era drept în ochii lui.
     Dar, iubiților, ce dorință lăuntrică este în această expresie : "nu era împărat în Israel". Cât de mult spune această expresie despre singura speranță care ar putea fi pentru poporul lui Dumnezeu. Să aibă pe Împăratul lor. Cu siguranță, Dumnezeu Însuși a vrut să fie Împăratul lor, dar ei L-au refuzat. Nu vedem nicio supunere față de El. Mai târziu au dorit un împărat ca toate națiunile, iar El le-a dat un împărat după inima lor, pe împăratul Saul; și ei nu găsesc în el nicidecum un eliberator. Dar, în cele din urmă, Dumnezeu le dă, în imagine, omul după propria Sa inimă, un împărat după propria Sa inimă, iar David, în acest fel, este, cu siguranță, o imagine a Împăratului care va veni pentru Israel, Împăratul pe care națiunea încă Îl așteaptă, deși nu în mod conștient. Într-un anumit sens El este Împăratul pe care poporul lui Dumnezeu de pretutindeni Îl așteaptă, și după care, chiar dacă nu-L cunoaște, această lume sărmană geme și suspină astăzi.
     Ce înseamnă toată durerea, toată nelegiuirea și nedreptatea care fac ca inima să ardă de indignare; despre ce vorbesc toate acestea? În ultimele câteva săptămâni, ochii întregii lumi au fost îndreptați către o singură națiune, în speranța că dreptatea va fi în sfârșit administrată într-un caz grav de încălcare a ei, și a privit și a așteptat, doar pentru a fi dezamăgiți. Acum vă asigur că nu vom reuși să învățăm singurul lucru pe care Dumnezeu ni-l spune în toate acestea, dacă pur și simplu ne indignăm împotriva acestui popor, a oricărui om din această națiune. Sunt sigur că ceea ce El vrea să ne spună este că guvernarea acestei lumi va falimenta întotdeauna până când nu va veni Împăratul al cărui drept este să domnească. Ceea ce vedem în Franța, strigătul de dorință, strigătul de dor care se ridică în mod nearticulat din Franța este strigătul (care, din nefericire, nu-l pot exprima deschis), după venirea adevăratului Conducător, Acela care va domni în dreptate și care va proteja din belșug pe cei smeriți, blânzi, săraci și pe cei asupriți de cei mari ai acestei lumi (cred că se referă la frământările sociale și politice care au avut loc în Franța în sec. XIX). Pentru aceasta suspină lumea, numai de ar realiza acest fapt. Pentru ce geme toată creația, și nu va fi satisfăcută niciodată până când nu o va obține, este venirea Împăratului care va călca răul în picioare, dar care va ridica în har pe poporul sărac și întristat și care va extinde pacea și binecuvântarea până la marginile cele mai îndepărtate ale pământului, și care singur poate să facă aceasta.
     Cât despre noi, preaiubiților, vorbind despre responsabilitatea noastră cu privire la disciplină și la tot ce implică ea, și cum trebuie executată aceasta, nu avem sentimentul în inimile noastre că, la urma urmei, căutăm doar să păstrăm împreună o mică rămășiță pentru o perioadă scurtă de timp? Dar ce mai așteptăm noi? Așteptăm oare restabilirea Bisericii așa cum a fost la Cincizecime? Nu vom mai vedea niciodată acest lucru în această lume. Așteptăm, dragi frați, să vedem fragmentele împrăștiate ale creștinătății reuninindu-se toate într-un întreg armonios, supunându-se împreună Cuvântului lui Dumnezeu și mergând împreună spre lauda lui Hristos în această lume? Nu vom vedea niciodată aceasta. Ce mai așteptăm? Ah, iubiților, nu în neputință, nu în disperare. Nu, mai degrabă, Cine este cel pe care Îl așteptăm noi? Nu este aceasta venirea fericitului nostru Domn să scoată Biserica Sa, Mireasa inimii Sale, din această scenă murdară, în care ea este străină și călătoare, și să o ia cu veșminte neîntinate ca să fie împreună cu El Însuși în lumină? Atunci El va veni să-Și întindă sceptrul asupra unei lumi care va trebui să recunoască faptul că singura guvernare, singurul sceptru este sceptrul dreptății, iar singura mână care poate ține acel sceptru este mâna Hristosului lui Dumnezeu. El este Acela pe care L-a făcut Împărat în Sion ca să domnească până la marginile pământului.
     Deci, pe măsură ce închidem cartea Judecători, aceasta este ceea ce stă înaintea noastră, dorința după venirea Domnului. A fost o carte tristă, așa cum spuneam la început, o carte sumbră, o carte a eșecurilor, din ce în ce mai întunecată și care se sfârșește cu această imagine atât de dezamăgitoare, când ne gândim la om. Aceasta este o carte despre care oamenii ar spune că este foarte pesimistă, ceva care să ne descurajezeze. Nicidecum. Ea este ceva care să ne elibereze de tot ce este în această lume, ceva care ne face să nu ne încredem în noi înșine, nici în fratele nostru, nici în spiritul de progres despre care vorbește lumea. Este ceva care ne ține legați de un singur lucru, și anume, să privim, să tânjim, să așteptăm venirea Domnului nostru Isus. Dar, mai mult, în timp ce privim, așteptăm și tânjim după venirea Lui, aceasta este o carte care ne arată că acum trebuie să învățăm să ne judecăm pe noi înșine și că trebuie să învățăm, prin ascultarea credinței, să umblăm aici ca și cum întreaga Biserică ar fi unită. Să fim la fel de ascultători, ca o mică rămășiță, precum am fi dacă toată creștinătatea ar fi una, și să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua lucrurilor mici, care dă posibilitatea ca credința și ascultarea să se arate la fel de mult ca în zilele luminoase din istoria Bisericii, când mulțimea era toată cu o singură inimă și un singur suflet.
     Așadar, dragi frați, avem aceste două gânduri cu care să încheiem. În primul rând, dorința pentru venirea Domnului nostru, ca singurul lucru care poate aduce vreodată pace și sfințenie și binecuvântare; și în al doilea rând, dorința de a-L asculta în slăbiciune și neputință, dar de a-L asculta și a-L onora.
     Binecuvântat este acel slujitor pe care, atunci când Domnul va veni, El îl va găsi făcând așa.    

joi, 23 noiembrie 2023

 


                                  Meditații Asupra Cărții Judecători

                                                                     - XXIII -


     Samuel Ridout


     14     Evoluția idolatriei (Jud. 17-18)

     14.2.2     Levitul din Iuda

     Detaliile evoluției sunt foarte simple. În versetul cinci aflăm că el are un chip cioplit, așa că el trebuie să aibă o casă unde să-și pună chipul. Apoi, pentru că are o casă, trebuie să fie și un efod sau o îmbrăcăminte preoțească și terafimi, chipuri minore, după cum am putea spune, legat de acesta, iar peste toate acestea trebuie să existe un preot care să slujească. Mica numește preot pe unul dintre fiii săi, dar în curând găsește ceva mai bun decât un preot de fabricație proprie, sau primește unul care, cel puțin, este un preot al lui Dumnezeu.
     Aici vine levitul, și lucrul acesta este foarte instructiv. Vine levitul, un tânăr din Betleemul lui Iuda, din familia lui Iuda. Tocmai am văzut că Iuda ar trebui să aibă întotdeauna întâietate. Iată un om care părăsește locul care corespunde credinței în adevărul divin, și vine, în toată neliniștea nemulțumirii, căutând ceva mai bun pentru el însuși. Așa cum vedem în cazul lui Elimelec, pe unul care părăsește Betleemul, casa pâinii, fiindcă voia să caute mâncare, avem deci același lucru aici, un om care părăsește casa pâinii pentru a-și îmbunătăți starea. Cum ar putea cineva să-și îmbunătățească mai mult starea decât fiind în casa belșugului? Și totuși necredința acționează întotdeauna în acest fel. Nemulțumirea neliniștită va îndepărta întotdeauna pe cineva de la binecuvântare și, cu siguranță, îl va aduce într-un loc mai jos decât cel care îl ocupa înainte. 
     Acest tânăr merge la muntele lui Efraim și, ca răspuns la întrebarea lui Mica despre sine, spune că el caută un loc și o ocupație. Mica spune : am eu o ocupație pentru tine, "Rămâi la mine și să-mi fii părinte și preot, și eu îți voi da zece arginți pe an și un rând de haine și mâncare". "Și levitul s-a învoit să rămână la omul acela și tânărul a fost ca unul dintre fiii săi. Și Mica a consacrat pe levit și tânărul i-a fost preot". Pare un lucru ușor de făcut; un om care a făcut un dumnezeu poate consacra, cu siguranță, un preot să aibă grijă de acest dumnezeu. Mica încheie întreaga chestiune cu observația evlavioasă : "Acum știu că Domnul îmi va face bine, pentru că am un levit ca preot".
     Lucrul acesta este aproape ridicol, dragi frați; și, pe măsură ce privim mai atent, putem vedea aproape totul și, din nefericire, îl putem aplica cu ușurință la ceea ce avem în jurul nostru astăzi. Iată acest levit neliniștit care vrea să-și îmbunătățească starea, și aici este locul. El este doar un levit. Fără îndoială, în neliniștea lui, el își dorise deseori pe un plan superior, voia, probabil, să fie preot, cineva care nu avea doar dreptul de a sluji lucruri divine, dar și dreptul de a sta între Dumnezeu și ai Sai, poporul, fiind astfel un canal de comunicare. Iată oportunitatea. El este invitat de Mica să intre în casa lui și să-i fie părinte și preot. El trebuia să-și asume responsabilitatea tuturor intereselor sale religioase, astfel încât Mica avea să fie eliberat complet de orice grijă și dificultăți cu privire la acestea, pentru că le va încredința pe toate altuia, care le va prelua în întregime. Și pentru ca el să fie fără nicio grijă cu privire la întreținerea lui, i se promite un salariu sigur, și acesta este pe un an, astfel încât el să fie asigurat pentru o perioadă lungă de timp. El poate fi fără grijă un an; i se asigură un salariu și îmbrăcăminte, iar masa este inclusă. 
     De ce, fratilor, au fost scrise aceste lucruri care se practică atât de mult printre noi astăzi? Nu ne spune lucrul acesta ceva, că un levit vine de unde îi era locul, neliniștit, căutând ceva care să-i îmbunătățească propria stare? Nu vedem oare cum slujitorul (levitul) se străduiește să fie cava mai mult decât slujitor, părăsind, din nefericire, casa pâinii (Betleem), atât spiritual cât și temporal? Nu vedem oare cum slujitorul (levitul) vrea să ia loc în cadrul preoției, și, pe de altă parte, un popor destul de dispus și doritor ca el să ocupe acest loc? Căci știm că inimii omului nu-i place să fie în legătură strânsă cu Dumnezeu, ci îi place foarte mult să existe cineva între el și Dumnezeu. De aici își are originea preoția, și este foarte bine să ai un om, ca în acest caz, care se va ocupa de părțile mai sacre și mai delicate ale religiei, și care te va lăsa cu o conștiință mulțumită ca să poți merge mai departe după cum dorești. Da, este de o importanță profundă să vedem la ce se aplică acest lucru.
     Adevărata slujire a Cuvântului este un lucru binecuvântat. Dar să ne amintim, așa cum am văzut în istoria lui Ghedeon, că există numai două clase de preoți; o clasă care nu are decât o singură Persoană în ea, Marele Preot. Nimeni nu îndrăznește să-I uzurpe locul. Cealaltă clasă de preoți cuprinde în ea pe tot poporul lui Dumnezeu. "Voi sunteți seminție aleasă, prepție împărătească" (1 Pet. 2: 9). Cele două clase sunt alcătuite doar din Hristos și tot poporul Său. Dar preoția instituită de om va dori întotdeauna să transforme o slujbă destinată slujirii, și aceasta în preoție. În alte timpuri, levitul pregătea jertfa pentru ca preotul să o aducă înaintea lui Dumnezeu, așa că orice slujire adevărată  este pur și simplu de a pregăti elementele adevărului divin pentru poporul lui Dumnezeu, astfel încât ei să le prezinte ca jertfa inimii lor.
     Orice slujire care îndrăznește să uzurpe locul poporului lui Dumnezeu ca preoți, este pur și simplu o uzurpare a locului Duhului Sfânt din inimile lor. Orice fel de slujire care pătrunde în sanctuarul sacru al inimii credinciosului, și încearcă acolo să dicteze cu privire la închinarea lui, corespunde cu ceea ce vedem aici, levitul devine preot. Și vom descoperi că oriunde este un preot făcut de om, vom descoperi că există un dumnezeu făcut de om în spatele acestuia. Ce vreau să spun prin asta? Adică, dragi frați, că mintea omenească a fost la lucru, modelând un dumnezeu după propriile gânduri. El ia numele lui Hristos, ia anumite adevăruri ale lui Hristos, învățătura Lui, orice de felul acesta; iar din aceste elemente - în mod semnificativ este argintul din care a fost făcut acest idol - el modelează ceva care nu este cu adevărat Hristos.
     Privind la slujirea a ceea ce se numește Hristos astăzi în mijlocul poporului lui Dumnezeu, ne întrebăm, dragi frați, este acesta Hristosul lui Dumnezeu sau este Hristosul omului? Este acesta Cel care ne-a fost prezentat de Duhul lui Dumnezeu în Cuvântul Său sau este  un Hristos al cărui caracter a fost alcătuit de gândurile omului ? Nu avem noi, până la urmă, în creștinătatea de astăzi, un Hristos care răspunde gândurilor oamenilor? Și este neapărat o consecință a acestui lucru, că acolo unde există o preoție omenească, trebuie să existe un obiect uman pentru acea preoție, care să-l facă cunoscut pentru închinare.
     Dumnezeul care este cunoscut astăzi sau pe care oamenii pretind că îl cunosc, dumnezeul despre care se învață și despre care se vorbește, ce este el până la urmă? Nu este el un om? Priviți la atributele lui; nu este el lipsit de ele? Cu siguranță. Dumnezeul despre care aud oamenii astăzi este unul atotputernic? Dacă oamenii își fac cunoscute gândurile lor, ei cred că puterea este în ei înșiși. Este el un dumnezeu al voinței suverane? Oamenii, când își expun gândurile inimii lor, spun că ei sunt creaturi ale propriei lor voințe, că sunt agenți morali liberi (adică au liberul arbitru, n.t.) așa cum le place să spună, și că totul depinde de om. Dumnezeul lor este un dumnezeu al sfințeniei absolute? Din nou vom descoperi că oamenii l-au modelat, făcând ca atributul de sfințenie să răspundă gândurilor lor, și nu după ceea ce a revelat El în Cuvântul Său sfânt. Este el un dumnezeu al dreptății? Astăzi ar fi huiduit de la amvon, în multe locuri, cineva care ar îndrăzni să proclame dreptatea și judecata neclintită a unui Dumnezeu atotputernic.
     Aceasta explică, dragi frați, de ce nu auzim nimic despre predicarea responsabilității, despre oamenii care vor trebui să răspundă lui Dumnezeu la marea judecată când vor primi pentru faptele lor făcute în trup judecata eternă, dacă sunt păcătoși nemântuiți. De aceea nu auzim nimic despre pedeapsa viitoare și de ce acel cuvânt groaznic iad a fost șters din vocabularul predicatorilor. De aceea Îl avem pe Dumnezeu prezentat la un nivel așa de jos, slab, umil, un Dumnezeu care este reprezentat de om, la fel cum păgânii râd de proprii lor dumnezei, și cred că îi pot înșela. Toate acestea sunt mustrate în cartea Psalmilor, unde Dumnezeu, în timp ce El vorbește celor care încearcă să facă acest lucru, spune : "Ai gândit că Eu sunt ca tine" (Ps. 50:21).
     Deci, omul și-a făcut dumnezeul lui, și trebuie să-și facă un preot să-l ajute să se închine dumnezeului său și, făcând aceasta, el a deschis ușa pentru toată această idolatrie care poartă un nume de creștin. Și apoi el se bucură de aceasta. El crede că lucrarea Domnului prosperă; acum el crede că Domnul, cu siguranță, îl va binecuvânta, pentru că are un preot și o casă, un efod și un chip cioplit pe care îl numește dumnezeul său. Cu siguranță, nu-i lipsește nimic și este complet satisfăcut de starea lucrurilor.
     O astfel de stare nu poate sta pe loc. Trebuie fie judecată, fie se va răspândi. Am privit această situație în legătură cu un singur individ. Vom vedea în continuare cum începe să se răspândească, până când va cuprinde o întreagă seminție, și aceasta este seminția lui Dan.


     14.2.3     Seminția lui Dan

     Așa cum Iuda reprezintă adevărul, baza oricărei guvernări în mijlocul poporului lui Dumnezeu, la fel și Dan reprezintă exercitarea guvernării. Dan înseamnă judecător și el reprezintă acest lucru în profeția lui Iacov. "Dan va judeca pe poporul său ca o altă seminție a lui Israel" (Gen. 49:16). 
     Cel mai semnificativ, de asemenea, patriarhul prevestește apostazia, al cărei început îl vedem aici. Este semnificativ faptul că expresia "partea lor", în legătură cu "moștenirea", este scrisă cu litere italice; deoarece această expresie nu apare în original. Chiar se spune, "Moștenirea [lor] nu le căzuse". Practic, ei nu moșteniseră un loc. Aici avem un popor fără o parte. De fapt, seminția lui Dan nu-și luase moștenirea lor. Filistenii au ocupat o mare parte din ea, iar pe de altă parte ei nu au fost în stare, după cum am văzut, să-i alunge pe amoriți, așa că ei au fost alungați în munți, și apăsați atat de mult încât nu se bucurau de moștenirea lor.
     Aceasta era o oportunitate potrivită pentru ca să pătrundă idolatria. Poporul lui Dumnezeu care nu este mulțumit și nu se bucură deplin de propria moștenire este, cu siguranță, gata pentru ca vrăjmașul să pătrundă și să-i ducă în rătăcire. Lucrul acesta reflectă o inimă care nu era plină cu moștenirea sa, o inimă care nu a reușit să intre în propria sa parte, care este deschisă acestor atacuri. La fel cum vedem că era caracteristic pentru întreaga națiune a lui Israel; nu a reușit să intre în posesia a tot ceea ce i s-a dat; așa și aici; iar inima care nu este plină de ceea ce îi aparține, care nu se bucură de asta, este gata pentru ca vrăjmașul să intre și s-o ducă la idolatrie. Daniții devin neliniștiți, la fel cum a fost levitul, și "Ca o pasăre care rătăcește de la cuibul ei, așa este omul care rătăcește de la locul lui" (Prov. 27:8).
     Aici urmează o relatare destul de lungă despre cum se duc să spioneze o altă parte pentru ei înșiși. Ei se duc în partea de nord a țării, iar nordul sugerează întotdeauna faptul de a întoarce spatele Domnului. Este partea ascunsă, partea în care, ne amintim, stăpânea Iabin, la Hațor. Ei se duc în partea de nord a țării, și acolo iscodesc un loc pentru ei înșiși în mijlocul unui popor care nu fusese încă deranjat.
     Desigur, nu s-ar spune niciun cuvănt împotriva lor dacă teritoriul cucerit le aparținea cu adevărat, dar ideea este, că activitatea lor nu era în legătură cu ceea ce le dăduse Dumnezeu. Dacă activitatea lor ar fi fost îndreptată împotriva filistenilor; dacă s-ar fi mulțumit să lărgească granițele pe care le-a dat Dumnezeu Însuși, cu siguranță, aceasta ar fi fost credință. Dar aici, neputând intra în bucuria a ceea ce Dumnezeu le-a dat de fapt, ei merg în altă parte, să caute un loc mai ușor, decât cel deținut de redutabilii filisteni. Un loc mai ușor pentru ei înșiși; și, dragi frați, cât de des alunecă poporul lui Dumnezeu într-un loc mai ușor, și dorește, parcă, să se așeze într-o parte mai plăcută decât moștenirea aspră pe care le-a dat-o El. Deși este o moștenire aspră, ea dă, totuși, cele mai alese roade.
     Dar nu este un lucru obișnuit în propria noastră istorie să alegem ceea ce ne costă mai puțin, și să încercăm să întâmpinăm vrăjmași care, până la urmă, sunt în siguranță și în largul lor, și ușor de biruit, mai degrabă decât pe cei care sunt mai puternici și mai tari decât noi, și de a căror putere ne temem, și care, dacă nu suntem într-o comuniune reală cu Dumnezeu, ne vor doborî? Astfel, Dan merge să caute un loc în altă parte, mai degrabă decât în locul pe care i l-a atribuit Dumnezeu.
     Tocmai lucrurile de care ne temem, care ne afectează acolo unde suntem, care sunt lângă noi și care ne împiedică să ne bucurăm de ceea ce este în mod clar al nostru, acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le confruntăm și să le depășim. Vedem mulți în istoria Bisericii care au plecat pe câmpuri străine. Cu siguranță, nu putem spune nimic împotriva plecării pe câmp străin pentru a duce Evanghelia lui Hristos. Dar, iubiți frați, primul lucru, lucru absolut esențial, este ca poporul lui Dumnezeu să aibă o stare spirituală potrivită pentru a se bucura de adevăratul lor loc aici. 
     Și astfel că lucrul acela greu care se afla chiar la ușa noastră, pe care l-am privit și de care ne-am temut, și care totuși a fost ca o mare barieră între noi și adevărata noastră bucurie și privilegiu, acesta este lucrul pe care trebuie să-l cucerim, altfel vom fi ca Dan, ne vom îndepărta de locul care ni se cuvine și vom deschide în continuare uși și vom ocupa un teren  inferior față de Dumnezeu și de interesele Sale. Nu este aceasta adevărat? Nu este acesta un lucru real și important de observat pentru noi, că tocmai acest duh de compromis și de căutare a unei căi mai ușoare deschide calea spre dezonoare și neascultare față de Binecuvântatul nostru Dumnezeu? 
     Și astfel, în timp ce acestea iscoade se apropie, ele recunosc glasul acestui levit în casa lui Mica. El este preot și ei îi cer sfaturi cu privire la drumul pe care merg. Ei cer îndrumări de la cel care s-a îndepărtat de calea pe care l-a chemat Dumnezeu. Ei cer sfaturi, ca să zicem așa, de la un dumnezeu modelat de om, un dumnezeu ale cărui atribute i-au fost luate; a cărui înțelepciune, sfințenie și dreptate au fost luate de la el, iar în locul lor au pus imaginea gândirea omului, ceva ce nu va fi prea greu de ascultat și urmat pentru om.
     Cu siguranță, ei primesc sfatul pe care il doresc. Ei au făcut la fel cum fac oamenii astăzi, merg și întreabă pe dumnezeul propriei lor gândiri. Ah, iubiți frați, atunci când cerem călăuzirea lui Dumnezeu, cerem unui idol sau cerem Dumnezeului cel viu? Dumnezeul cel viu are voia Sa exprimată în Cuvântul Său. Cât de des întâlnim oameni care spun că Domnul m-a călăuzit așa și așa. Domnul mi-a pus pe inimă să fac asta și asta, gândind că prin aceasta fac ceea ce trebuie. Au avut sentimentul să o facă, dar a fost acesta sentimentul lui Dumnezeu dragi frați?
     Dumnezeu nu acționează doar prin providență și, cu siguranță, El nu-și călăuzește poporul prin impresii sau sentimente, nesusținute de Cuvântul Său. Am putea spune că Domnul ne-a condus să facem asta sau asta, dar dacă nu a fost Sfântul Său Cuvânt care ne-a călăuzit, dacă nu a fost Duhul Său cel Sfânt care ne-a călăuzit, prin acest Cuvânt, să avem grijă să nu fie doar propria noastră înclinație cea care care ne conduce, sau mai rău, că un vrăjmaș ne-a pus un anumit gând în minte și a aranjat circumstanțele, în așa fel, încât să pară providențiale. Există o suma mare de lucruri de ceea ce se numește călăuzire și conducerea Domnului, care întreabă la casa lui Mica pe un levit care ia locul preotului și pe un chip cioplit care reprezintă idolul meu sau al tău, în locul Dumnezeului cel viu și adevărat.
     Apoi ei merg și spionează țara și totul, așa cum am spus, pare să răspundă așteptării lor. Iată un loc frumos, ușor de cucerit, pe care să-l ia. Ei se întorc apoi la Dan, adună seminția, și pleacă în expediția lor. Aici, avem din nou lucruri care ne sunt atât de familiare și atât de izbitoare încât ne fac aproape să zâmbim, dar faptul în sine este prea trist pentru a zâmbi. Vedem aici un grup mare de oameni care doresc serviciile unui om care a slujit într-o sferă mai mică. El a fost preotul unei singure familii. Nu este mai bine, spun acești oameni : Noi îți oferim un domeniu de utilitate mai mare. Te chemăm la ceva mai important. Aici ai o slujbă nesemnificativă, o singură familie, dar noi te întrebăm dacă nu vrei să te muți cu întreg sistemul tău de lucruri și să te ocupi de o seminție. Nu este mai bine ca, în locul micului tău cerc de influență, să te ocupi de o întreagă seminție a lui Israel? 
     Deci levitul, în așteptarea unei astfel de avansări, este foarte bucuros și consideră că acum este o oportunitate deosebită din partea Domnului, că el ar trebui să intre în acest câmp mai larg de utilitate. Cu alte cuvinte, el este chemat într-un loc cu mai multă slujire, cu o utilitate mai largă și crede că este condus să plece. Desigur, nu vreau să mă înțelegeți că spun ceva împotriva oricărui fel de slujire adevărată, evlavioasă și devotată lui Hristos, indiferent de numele cu care ar fi numit. Vorbesc despre acea stare de lucruri care face posibil ca un om să se implice el însuși în preoție și să uzurpe în mijlocul poporului lui Dumnezeu, spre propria lor pagubă și spre dezonoarea lui Dumnezeu, un loc pe care doar Hristos îl poate ocupa. Lucrul acesta trebuie să-l urâm și să-l condamnăm oriunde îl vedem astăzi. Dacă Domnul poate spune despre sistemul clerical : "lucrul pe care-l urăsc", să urâm și noi ceea ce interferează cu lucrurile lui Hristos, înlocuind astfel pe Duhul Sfânt.
     Și astfel, după împotrivirea ineficientă a lui Mica, care constată că seminția este mai puternică decât el, și că propunerile lor sunt mai puternice decât ale sale, levitul merge cu mare bucurie în câmpul său mai mare și își mută idolatria, chipul lui cioplit, și efodul lui și toate accesoriile pe care le avea, până la Dan. Acolo, până la captivitatea țării (cuvinte semnificative), până când Dumnezeu vine la judecată și chivotul este luat din  Șilo, această formă subtilă de idolatrie a prevalat în seminția lui Dan. Ea va dospi întreaga plămădeală pentru a rezulta, fără nicio îndoială, o idolatrie mai profundă, și anume cei doi viței pe care Ieroboam, fiul lui Nebat, i-a așezat, unul în Betel, în Efraim, aproape de originea idolatriei, iar celălalt în Dan, locul unde ea a culminat.
     Astfel, vedem o idolatrie absolută, care marchează tot Israelul apostat, în zilele separării sub Ieroboam, fiul lui Nebat. Cum se răspândește răul! Și, iubiți frați, când ne uităm la acest lucru astăzi, și vedem cum sistemul clerical a dospit toată casa creștinătății, când ne gândim cum slujitorii lui Hristos (care ar fi trebuit să rămână așa) s-au separat alcătuind un cler, nu cred că am vorbit prea aspru despre acest lucru. Dacă există ceva la care ar trebui să ne împotrivim și să detestăm cu toată energia sufletului nostru, aceasta este ceea ce contrazice prezența Duhului Sfânt în fiecare credincios, care contrazice preoția absolută și unică a lui Hristos de sus, și faptul prețios că fiecare credincios are acces în cele sfinte prin sângele lui Isus.
     Să urâm acest lucru, indiferent cu ce nume s-ar putea numi, - și vă spun că idolii nu au întotdeauna un nume; este ușor pentru noi să avem idolatrie, este ușor pentru noi să avem o clasă de preoți fără să știm asta - haideți să o aruncăm de la noi. Lenevia spirituală este cea care face posibilă această clasă de preoți. Lenevia spirituală a sufletului este cea care se retrage de la o activitate mai mare a credinței, chiar și acolo unde este credință, de la responsabilitatea noastră pentru închinare, laudă și mulțumire, ceea ce face posibilă apariția unei clase de preoți, și aceasta la rândul ei face posibilă instaurarea idolatriei pe care o vedem aici.
     Această idolatrie pe care o vedem aici este pur și simplu partea interioară a ceea ce vedem în exterior prin apostazia întregului popor, adus sub călcâiul de fier al vrăjmașilor lui Dumnezeu din afară. Nu este oare solemn, și nu este acest lucru în concordanță cu tot ceea ce am văzut mai înainte despre neputința lor în fața vrăjmașului?
     La final ni se spune cine este acest om (Jud. 18:30). El este (după cum redă "Versiunea Revizuită") fiul lui Gherșom, fiul lui Moise, și el și fiii săi au fost preoți pentru seminția lui Dan până în ziua robiei țării. Acest levit, care a luat locul de preot în relație cu idolatria, era un descendent a nimeni altuia decât Moise însuși, marele legiuitor al lui Israel. Ce gând, iubiților! Ah, nu este adevărat, nu este scris în fiecare verset pe care l-am citit: "Trebuie să vă nașteți din nou?" Nu există descendență spirituală. Nu există moștenirea trăsăturilor spirituale; iar copilul lui Moise poate deveni conducătorul unei apostazii, la fel de mult ca un vrăjmaș a lui Dumnezeu, ca un împărat păgân necircumcis.
     Cât de solemn este gândul că fiii celor care au fost cel mai aproape de Dumnezeu în privința privilegiului, în ce privește slujba, instrumente care au fost folosite de Dumnezeu, - dacă nu au aceeași credință, pot folosi cu adevărat spiritualitatea strămoșilor lor ca o scuză pentru propria lor apostazie și idolatrie. Nu vedem uneori acest lucru astăzi în secte și partide care pot privi înapoi la spiritualitatea celor care au întemeiat sectele? Despre spiritualitatea oamenilor care L-au iubit cu adevărat pe Hristos și, potrivit luminii pe care au avut-o, I-au fost credincioși lui Hristos? Nu întâlnim noi oameni care caută să iasă în evidență prin astfel de lucruri și care pretind excelență spirituală pentru că părinții lor au fost aproape de Dumnezeu?
     Să ne amintim, că un fapt prețios, prezența Duhului Sfânt în mijlocul poporului lui Dumnezeu, rezolvă toate aceste probleme. Mulțumim lui Dumnezeu, nu trebuie să ne uităm înapoi la părinții noștri. Nu trebuie să privim înapoi la zilele lui Luther, sau ale lui Wesley, sau, într-un animit sens, chiar ale lui Pavel. Trebuie să fim conștienți că același Duh care a dat energie fiecărui slujitor al lui Hristos, care I-a fost credincios în vremurile trecute, același Duh care a vorbit prin Pavel, locuiește astăzi în Biserica lui Hristos și în fiecare credincios și, prin urmare, fiecare credincios este un instrument pe care poate să-l folosească Duhul lui Dumnezeu, dacă se va preda Lui.
     Este același Duh binecuvântat care deschide sufletelor noastre realitatea a ceea ce este Dumnezeu, și astfel ne ferește de idolatrie; care ne descoperă frumusețile și gloriile adevăratului nostru Preot, Hristos, și ne ferește astfel de orice gând despre o preoție omenească. Astfel încât, dacă poporul lui Dumnezeu ar realiza doar prezența Duhului lui Dumnezeu ca locuind în mijlocul lor, ar găsi atunci un antidot pentru această tendință către clericalism, care este legată, de asemenea, de idolatria pe care am văzut-o.
     Să ne amintim cuvintele acelui apostol care a vorbit atât de mult despre dragostea divină și despre adevărul divin, apostolul Ioan, care la încheierea epistolei sale, o epistolă dedicată dezvăluirii realităților divine pentru cel credincios, a spus: "Copilașilor, păziți-vă de idoli!" (1 Ioan 5:21).
     Să ne ferim, preaiubiților, să nu avem vreun gând despre Dumnezeu pe care El nu ni l-a dat. Să ne ferim de a îndepărta ceva din revelația Duhului despre ceea ce este Binecuvântatul nostru Dumnezeu în Sfântul Sau Cuvânt, și din revelația Duhului despre ceea ce este Binecuvântatul nostru Hristos, Marele nostru Preot, și astfel vom fi eliberați de idolatrie.
     Bucurăndu-ne de posesiunea noastră în muntele lui Efraim, nu vom fi asemănați cu nemulțumirea care caută mereu altceva; și, astfel, ne vom bucura de partea noastră în Iuda și din ea va țâșni lauda. Astfel, în mod practic Dumnezeu și Hristos vor avea locul central în inimile noastre și în poporului Său. Aceste pericole pe care El ni le arată pot fi evitate chiar și în zilele noastre. Chiar și acum, chiar și printr-o slabă rămășiță a sfinților, aceste pericole, atât de apăsătoare peste tot, pot fi evitate dacă credința ia măsurile pe care Dumnezeu le pune la dispoziție pentru noi.
     Astfel, am căutat să urmăresc lecția importantă pentru noi din aceste două capitole. O parte din ea a fost înaintea noastră altădată (Jud. 2, 3, de la Ghilgal la Bochim), dar Duhul lui Dumnezeu a insistat din nou aici, și nu putem ignora această lecție. Fie ca aceasta să rămână scrisă în inimile noastre!  

vineri, 6 octombrie 2023

 


                                   Meditații Asupra Cărții Judecători

                                                                    - XXII -


     Samuel Ridout


     14     Evoluția idolatriei (Jud. 17-18)

     Am încheiat cercetarea noastră cu privire la istoria diferitelor eliberări pe care le-a lucrat Dumnezeu pentru poporul Sau prin diverse instrumente, judecători, care au fost ridicați pentru acest scop. Cred că suntem cu totii de acord că ultimul eliberator a fost un nume. El a fost asociat pur și simplu cu foștii judecători, pentru a arăta rezultatul complet al slăbiciunii care, din nefericire, s-a manifestat chiar de la început în cei pe care Dumnezeu i-a ridicat. 
     Această slăbiciune a culminat într-unul care era renumit pentru puterea sa, și a cărui putere nu a făcut efectiv nimic pentru eliberarea practică a poporului lui Dumnezeu, oricât de capabilă ar fi o putere să facă minuni, dacă ar fi folosită în mod corect. Căci, până la urmă, este posibil, într-un anumit sens, să folosim puterea lui Dumnezeu într-un mod greșit; și cât de des persoane înzestrate din belșug, prin har, cu daruri și abilități pe care chiar Hristos le-a dăruit, le folosește greșit, fie pentru propria lor glorie, fie într-un mod care pur și simplu îi zdrobește fără a folosi practic la zidirea sfinților lui Dumnezeu.
     Cu Samson se sfârșește istoria eliberărilor. Nu mai este vorba despre eliberare în această carte. A fost un curs descendent, și se încheie cu captivitatea eliberatorului însuși, în loc să facă captivitatea captivă, așa cum Debora la chemat pe Barac să facă în istoria timpurie a acestor eliberări. La începutul acestei istorii am avut acel cântec și, așa cum spuneam atunci, acesta este singurul cântec pe care-l avem în toată această perioadă. Timpul Deborei și al lui Barac a fost, probabil, cel mai strălucit din întreaga perioadă. Acum nu mai există cântec, ci suspinul prizonierului însuși, a cărui viață se stinge cu ultimul act, prin care el caută, nu să-i elibereze pe sfinții lui Dumnezeu, ci pentru a se răzbuna asupra dușmanilor săi pentru pierderea propriei sale vederi. 
     Ajungem acum la ceea ce face trecerea de la capitolul șaptesprezece la sfârșitul cărții, iar aici găsim un stil de tratament complet nou. Nu mai este lunga istorie a decăderii lui Israel și a robiei în mâinile vrăjmașului. Nici despre faptul că au fost apăsați foarte mult, și că au strigat către Dumnezeu pentru ajutor, și că El le-a ridicat un ajutor, și cu relatarea eliberării înfăptuite. Aici nu mai avem așa ceva, dar avem de aici încolo, în cele două părți principale, ca să zicem așa, starea sufletească completă a poporului manifestată în îndepărtarea lor de Dumnezeu, care este rădăcina, și în violența lor față de semenii lor, stricăciunea morală, care este rezultatul.
     Nu vreau să mă opresc în această seară asupra celei de-a doua părți a acesteia, relația poporului unii cu alții, decât pentru a vă atrage atenția asupra faptului că deseori noi inversăm lucrurile. De multe ori am acordat importanță la ceea ce nu este, până la urmă, decât  rodul unei rădăcini, mult mai subtilă și adânc ascunsă decât rodul însuși. Oricine citește relatările îngrozitoare de la sfârșitul cărții se va rușina de semenii săi, ca să nu mai vorbim de rușinea pentru oamenii care  au fost numiți cu numele Domnului. Dar violența și corupția în relațiile lor unii cu alții izvorăsc din relația oamenilor cu Dumnezeu și, prin urmare, avem cea mai semnificativă relatare a acestei prime părți.


     14.1     Idolatria introdusă în mijlocul poporului ca un sistem stabilit

     Această relatare semnificativă se referă la istoria idolatriei introdusă în mijlocul poporului ca un sistem obișnuit. Observați că relatarea de aici se întinde probabil pe toată perioada judecătorilor. De fapt, știm că idolatria care a fost instaurată, la care vom privi în seara aceasta, nu a încetat cu adevărat niciodată până în zilele profetului Samuel, chiar înainte de introducerea regalității. Ea a inceput destul de devreme, în legătură cu istoria lui Dan. Dar ceea ce avem aici nu este ceva care urmează după timpul lui Samson. Relatarea nu este cronologică, ci aranjată într-o ordine morală. Avem înaintea noastră un subiect nou, istoria internă a poporului, în timp ce partea dinainte ne oferă în principal istoria externă. Ne-am ocupat de robiile și eliberările din afară; acum trebuie să vedem starea inimii din interior, ceea ce era la fel de rău ca cea mai rea robie în care au fost ținuți de către vrăjmașul din exterior.
     Aceasta este idolatria la care trebuie să privim. Dar aceasta nu este o astfel de idolatrie precum închinarea la Baal și Astarteea, dumnezeii națiunilor în mijlocul cărora locuiseră, sau de care erau înconjurați, nu dumnezei păgâni, după cum am spune. Trebuie să-i vedem ca dumnezei de fabricație domestică și ascensiunea, progresul și dezvoltarea idolatriei așa cum este practicată de un popor care, alături de idolatrie, a păstrat numele și, aparent, relația celor care au aparținut lui Dumnezeu. 
     Aceasta nu a fost apostazie, în sensul că a fost aruncat peste bord tot ceea ce avea legătură cu Dumnezeu. Nu a fost vrăjmașul din afară care a venit ca un potop și a șters orice urmă a lui Dumnezeu și a autorității Lui. Nu, erau oameni care aduceau înăuntru -  israeliți după rasă, oameni care foloseau cu evlavie numele Domnului și chemau cu evlavie în ajutorul lor serviciile Sale, - un sistem propriu, și care legau de el Numele sfânt al lui Dumnezeu.
     Sunt sigur că cunoașterea noastră a Cuvântului lui Dumnezeu ne va arăta că acest tip de idolatrie, care este mai subtil decât orice altceva, este mult mai periculos, din cauza acestei subtilități. Printre cei care se pretind a fi poporul lui Dumnezeu, ceea ce este acceptat în mod obișnuit ca fiind voia lui Dumnezeu, este mult mai periculos decât cel ce are întipărit pe fruntea sa nume de blasfemeie, prin care oricine poate vedea că este o înlocuire distinctă și absolută a lui Dumnezeu.
     Aceasta trebuie văzut aici, la sfârșitul acestei cărți, pentru a ne arăta destul de limpede că o stare sufletească interioară nejudecată și dezvoltată în mijlocul poporului, în toată această periodă, sfârșește prin această apostazie oribilă, această idolatrie exterioară. Această stare interioară a sufletului a făcut posibilă idolatria și explică, până la urmă, puterea dușmanului.


     14.2     Idolatria lui Efraim

     Să privim acum la acest lucru pe care l-am caracterizat puțin și să vedem cum începe. Suntem introduși în anumite scene care sunt foarte umilitoare și care marchează totuși întotdeauna idolatria.


     14.2.1     Mica și mama sa

     Avem aici un fiu care și-a jefuit mama, și mama care a blestemat, fără să știe pe cine, fiul ei, a blestemat pe hoțul care i-a luat cei o mie o sută de sicli de argint. El i-a furat și i-a ascuns, dar, de groaza blestemului, îi este frică să-i mai păstreze și astfel îi restituie mamei sale. Ea, foarte evlavioasă, cea care tocmai blestemase, poate acum să binecuvânteze, nu din cauza părerii de rău a fiului ei, care restituise lucrul furat, ci pentru că îi primise înapoi. Ea Îl binecuvântează pe Domnul și spune că i-a dedicat Domnului pentru folosirea ciudată de a face din ei un chip cioplit. 
     Ea nu dă totul, căci nu găsim niciodată vreo idolatrie, orice dumnezeu pe care l-am realizat cu mâinile noastre, să ne coste totul. Indiferent care ar fi preferința despre ceea ce ne-am asumat să punem în locul lui Dumnezeu, putem fi siguri că nu ne va costa niciodată întreaga noastră avere.
     Sa privim la sistemul Romei. Ea pune mâna pe tot și îl revendică ca fiind al său, dar vă spun, dragi prieteni, că devotații Romei știu destul de bine că ei au plătit doar, ca să zic așa, aproape două zecimi din ceea ce este al lor. Desigur, ei dau cu generozitate din banii lor, din loialitate față de un sistem, dar, de fapt, aici există o măsura mare de voință proprie care este permisă, o mare cantitate de plăcere a cărnii. Omul care merge foarte devreme la slujbă (sau liturghie), are voie să facă ce vrea în restul zilei, sau cei care pentru cele patruzeci de zile din postul mare sunt siliți să fie foarte religioși, în restul anului pot să se manifeste chiar invers.
     Deci, idolatria nu dă totul pentru a-și face un dumnezeu, ci dă doar un procent, și apoi, parcă pentru a suplini lipsa ei de devotament deplin, adaugă o energie mărturisitoare care ar trebui să compenseze. Roma pretinde totul pentru falșii ei dumnezei. Ea pretinde totul pentru ei, pentru a avea voie să facă în mare măsură ce vrea ea. 
     Este foarte interesant de observat cine era acest om. El este un om din muntele lui Efraim al cărui nume era Mica. Am putea crede că un om cu acest nume, - dacă el a însemnat ceva, așa cum ar trebui să însemne fiecare nume, mai ales atunci cînd au fost date cu credință și recunoscute ca având o semnificație în poporul lui Dumnezeu, - ar fi o dovadă împotriva oricărei forme de idolatrie. "Cine este ca Domnul?", ar fi suficient pentru a rezolva orice chestiune de idolatrie.
     Mama sa ia două sute de sicli din argintul recuperat, și a făcut un chip cioplit, după care pare să dispară din istorie, după ce a demonstrat astfel cât de complet de infidelă este ea, și cât de mult contrastează cu credincioasele din Israel, chiar și cu mama lui Samson, după cum am văzut. Totul este făcut cu aprobarea evidentă a fiului ei, care ia chipul turnat și cel cioplit, și îi așează în casa lui ca idoli.
     El este din seminția lui Efraim. Și lucrul acesta necesită atenție. Cortul a fost ridicat în Efraim, la Șilo. Aceasta a fost seminția care reprezintă activitățile vieții divine în contrast cu Iuda, care reprezintă adevărurile vieții divine. Adevărul divin trebuie să fie baza oricărei închinări divine, și astfel vom descoperi că în Israel lucrurile nu s-au așezat niciodată în adevăratul lor centru până când, așa cum vedem în Psalmi, Dumnezeu a părăsit Șilo, a părăsit seminția lui Efraim, și a ales muntele Sion, pe care El l-a iubit, spunând : "Acesta este odihna Mea pentru totdeauna, aici voi locui, pentru că l-am dorit" (Ps. 132:14).
     Iuda reprezintă adevărul divin și lauda, sau închinarea, care curge dintr-o inimă luminată și plină de adevăr. Efraim, care înseamnă rodnicie, reprezintă acea umblare și activitate a vieții divine care este rezultatul unei înțelegeri a adevărului. Acestea le vedem ilustrate în mod practic în Maria și Marta. În Maria vedem ceea ce corespunde lui Iuda. Ea stă la picioarele Domnului, ascultând cuvântul Lui. Ea se află în acel loc pentru a primi adevărul de la Domnul, și acolo, într-o supunere adevărată față de El, ea învață gândul Domnului cu privire la ea. Cu siguranță, toți cei ai Sai trebuie să învețe acest lucru în același mod. Marta reprezintă, cu siguranță, ceea ce este corect și potrivit pentru locul ei - slujirea - dar atunci slujirea trebuie să izvorască întotdeauna din comuniune, altfel doar va invidia acea comuniune. Efraim îl va invidia pe Iuda. Câte inimi sunt pline de invidie asemănătoare cu a Martei, pur și simplu pentru că nu se află în locul adevăratei supuneri, adevăratului ucenic. Dacă Iuda devine subordonat lui Efraim care preia rolul de conducător, va rezulta nemulțimire, iar Hristos va pierde locul supremației în suflet. 
     Din aceasta cauză este posibilă idolatria. Idolatria izvorăște din multe vieți cu o activitate roditoare. Avem aici ceea ce este caracteristic lui Efraim : multă râvnă, multă activitate corectă  și bună în sine însăși. Totul pare să fie corect și potrivit, cu excepția unui singur lucru, acesta este supramația adevărului lui Dumnezeu care are autoritate asupra sufletului.
     Cât de comună este punerea lui Efraim înaintea lui Iuda în zilele noastre, introducând activitatea noastră creștină, lucrarea noastră - nu întotdeauna lucrarea creștină, ci filantropia și toate acestea, îndepărtându-ne însă tot mai mult de Dumnezeu și, ca rezultat, înălțarea omului înaintea credinței și a adevărului lui Dumnezeu. 
     Observăm cum aceasta duce până la idolatrie. Iată o slujire binecuvântată și adevărată, care, desigur, este preocupată cu obiectele slujirii ei, oamenii și nevoile lor. Această activitate de slujire continuă. Poate fi prin Evanghelie, sau poate chiar să prezinte adevărul poporului lui Dumnezeu. Dacă prezentând adevărul, pur și simplu sfinții sunt cei pe care îi avem înaintea noastră, aceasta va duce, cu siguranță, la idolatrie; asta e tot. Dacă cineva este angajat în predicarea Evangheliei și este atât de plin de lucrarea sa încât aceasta înlocuiește în sufletul său cerințele supreme ale Cuvântului lui Dumnezeu, aceasta duce la idolatrie.
     Și astfel vom descoperi că este un om din muntele lui Efraim, - un om al acestei seminții care sugerează rodire, slujire și lucrare, - care introduce idolatria în poporul lui Dumnezeu. Nu este lucrul acesta sugestiv? Și când ne amintim, de asemenea, cum seminția lui Efraim, așa cum am văzut în istoria lui Ghedeon și a lui Iefta, era mereu geloasă, mereu plină de mândrie pentru slujirea sa și cu gândul la propria sa măreție, vedem cum idolatria merge împreună cu mândria într-un mod foarte izbitor.
     Cred că avem acum elementele care ne vor permite să răspundem la întrebarea : Care este idolatria pe care o avem înaintea noastră aici? Dacă nu este schimbarea absolută a unui dumnezeu fals în locul adevărului, dacă nu slujește lui Baal și Astarteei, atunci ce este? Este pur și simplu, în ceea ce privește rădăcina sa, permițând activităților divine din suflet să se îndepărteze de adevărul lui Dumnezeu, și astfel slujirea aduce mândrie, mândria aduce voință proprie, iar voința proprie la rândul ei îl modelează pe dumnezeul său ca să răspundă propriilor sale dorințe, în loc să se modeleze pe sine pentru a răspunde dorinței lui Dumnezeu.
     Gândul rădăcină al oricărei idolatrii este același, și aș putea spune în treacăt, că această idolatrie din Israel este într-adevăr idolatria rasei umane. Dar pentru aceasta ar trebui să ne întoarcem mai înapoi. Dar rădacina oricărei idolatrii este voința proprie, este, ca să zicem așa, să ne facem un dumnezeu al nostru. Se începe cu sine și apoi se modelează un dumnezeu, nu neapărat din argint, nici neapărat ceva fizic, material, creat cu mîinile noastre. În acest secol iluminat, al nousprezecilea, am putea spune că există foarte puțin pericol ca oamenii să modeleze dumnezei cu mîinile lor. Ah, dar există un instrument mai viclean și mai priceput decât mâinile, și acesta este intelectul omului, și oriunde eul se substituie voinței lui Dumnezeu, acolo vom găsi activitatea minții umane modelând un dumnezeu care să-i facă plăcere, și aceasta o face în numele Domnului, în numele adevăratului Dumnezeu.
     Să privim, de exemplu, la noi astăzi. Să privim toate modelele mâinilor omului așa cum le vedem peste tot. Putem vedea, cu siguranță, mecanismul viclean al topitorului cu un instrument și chipul turnat; dar nu este totul în Numele care ne este familiar? Nu poate fi scris numele Domnului pe toate acestea, s-ar putea spune, și nu este scris pe toate? Nu găsim că este la fel ca în timpul lui Aaron, când s-a spus poporului : "Mâine este o sărbătoare pentru Domnul?" Când s-au adunat au găsit vițelul pe care îl făcuse omul, propria lor imagine. Nu se închină oare oamenii de astăzi cu adevărat  lui Hristos după propria lor modelare, venerând un dumnezeu pe care ei înșiși l-au realizat, după propriile lor gânduri, numindu-l cu numele Dumnezeului cel viu? Acum rădăcina a toate, - nu că aș spune un singur cuvânt împotriva adevăratei activități creștine - dar rădăcina acesteia (a idolatriei) printre creștinii mărturisitori (cei care mărturisec creștinismul doar în exterior, n.t.) este înlocuirea credinței creștine cu activitatea creștină. Credința trebuie să fie întotdeauna la temelie, iar dacă nu există o credință creștină la temelie, acolo trebuie să existe în vreun fel un idol, indiferent cât de mare ar fi activitatea, aparent o activitate rodnică pentru Dumnezeu.  
          
aze