Translate

marți, 19 septembrie 2023

 


  
                                Meditații Asupra Cărții Judecători

                                                                        - XX -


     Samuel Ridout


     13     Samson  : ultimile zile (Jud. 16)

     13.2     O cursă pentru Samson în valea Sorec

     Acum trecem la următoarea parte a capitolului, care este și mai întunecată, o parte care are cu siguranță o voce pentru conștiința noastră. Vedem că Samson pleacă din nou, așa cum am văzut că pleca și mai înainte. Pentru cel care nu este restaurat cu adevărat, este doar o chestiune de timp pentru ca el să meargă pe un drum mai rău ca cel pe care a mers mai înainte. Domnul ne dă un exemplu cu privire la duhul necurat care iese dintr-un om (Luca 11:24-25). Duhul necurat îl părăsește pe om și îl lasă gol. El este, ca să zic așa, parțial eliberat, el este eliberat de acel singur duh rău. Dar la ce folosește să fii eliberat de un singur duh rău, dacă inima este goală, cum se spune, și este gata să deschidă ușa și să invite alte sapte duhuri mai rele decât primul?
     Samson nu ia seama la avertismentul lui Dumnezeu, un avertisment al îndurării Lui; și, iubiți frați, în treacăt, aș putea spune pentru noi în mod colectiv, Dumnezeu ne dă scurte perioade de ridicare. El ne dă mici timpuri de recuperare din rezultatele greșelilor noastre atunci cănd ne ridicăm din Gaza, unde ne-am dus, colectiv vorbind, în cetățile filistenilor, și făcând să ieșim din ele într-un mod uimitor. Găsim chiar că porțile nu sunt deloc bariere și le putem duce. Dar pentru o adunare a lui Dumnezeu, cât și pentru un creștin individual, această eliberare parțială poate fi semnalul unui nou curs descendent, dacă nu există o judecată adevărată a rădăcinilor lucrurilor, după cum am văzut. Deci, El ne dă avertismente într-un mod tandru. Este un lucru necesar pentru noi să luăm seama la aceste avertismente, așa cum El dorește să facem, - nu ca și cum totul ar fi acum în regulă, și nu ar fi fost nevoie de-o atenționare suplimentară și de o judecată de sine mai profundă - ci să luam seama la avertisment și să mergem la rădăcina lucrurilor, fie că este vorba de o adunare a lui Dumnezeu, fie de un singur individ. 
     Acum Samson se întoarce, la fel ca o adunare, sau ca un credincios în mod individual, înapoi la lucrul de care credea că a fost eliberat. Și acum, constatăm că el ajunge literalmente înapoi acolo, chiar în Gaza însăși. El este ademenit de o femeie în valea Sorec, al cărei nume este Dalila. Valea "cursei", sau "lațului". El iubește o femeie în această vale, și când ne ducem în văile filistenilor, nu avem acel duh de smerenie despre care vorbește o vale în țară (Israel). O vale filisteană înseamnă o coborâre morală, cobori moral, spiritual. A coborât în valea unde i s-a întins o cursă, chiar numele văii vorbește în felul acesta de o cursă, sau încurcătură. Este ceea ce îi va încurca picioarele, cât de eficient vom vedea imedit.
     El este atras acolo. El nu este dus acolo de nicio putere exterioară. Ce ne duce sub puterea răului? Nu este o forță exterioară care ne constrânge. Există o atracție care duce poporul lui Dumnezeu sub puterea răului. Este ceva care ne ademenește, care face apel la pofta și dorința propriei noastre inimi. Putem fi siguri că Dumnezeu nu va lăsa niciodată ca toate oștirile răului să aibă câștig asupra unui suflet care este loial în inimă față de El. Cei mai slabi și cei mai neputincioși din punct de vedere natural, sunt la fel de puternici ca Hristos Însuși, pentru că au puterea Lui, dacă inima lor este adevărată și loială față de El. Toate cursele pe care le poate întinde vrăjmașul, toate văile Sorec care pot exista, nu pot avea nicio putere asupra unui sfânt a cărui inimă nu este prinsă de ispitele care sunt în vale.
     Iat-o pe Dalila, din nou o femeie filisteană, care ne amintește cum Samson a fost condus în mod constant în rătăcite de aceste principii care nu erau după gândul lui Dumnezeu, lucruri naturale care nu pot răspunde niciodată voii lui Dumnezeu. Știm că, figurativ vorbind, femeia ne amintește de principiile de conduită, de principii de mărturie care nu sunt adevărate, sau potrivit lui Dumnezeu, care sunt lipsite de adevărul lui Dumnezeu. Samson este atras în acest fel de un principiu al răului, care nu este potrivit lui Dumnezeu. El este atras de acest principiu, și vrea să se lege cu acesta. Iată bărbatul puternic prins în cursă, și femeia slabă, - al cărei nume pare să însemne "slăbiciune" sau neputință - această femeie în slăbiciunea și neputința ei este cea care îl atrage și îl ține cu o putere de care nimic nu-l poate elibera, căci propria sa inima este adusă sub această putere. El coboară acolo și intră în legătură cu ea. Și vom vedea că filistenii se folosesc din plin de acest lucru. Vom vedea că, dacă s-a pus sub puterea principiului care nu este conform lui Dumnezeu, el va fi adus în curând sub o putere vizibilă, ceva mai mult decât era în inima lui. Ei îi oferă acestei femei o plată. Filistenii sunt fără scrupule în modul lor de a rezolva lucrurile. Prima dată cănd au apelat la una din prietenele lui Samson a fost cu amenințarea că o vor arde pe ea și casa tatălui ei, iar acum fac apel la aceasta cu argint, o mie o sută de sicli de argint, dacă ea va afla de la el ceea ce el nu a dezvăluit niciodată, secretul puterii sale.
     Cetatea inimii lui era încă invincibilă. Pare un lucru ciudat, un lucru aproape de neconceput, că o persoană care eșuase atât de vizibil precum Samson, să aibă totuși o inimă a cărei cetate să fie pe partea dreaptă. Nu se afla în mâinile vrăjmașului, deși fusese necredincios de multe ori. Dar fortăreața, sufletul, partea cea mai interioară a omului era încă pentru Dumnezeu, care, în îndurarea Sa, a intervenit până acum în mod providențial în favoarea lui. Acum, această cetate a inimii sale, Dalila trebuia să o asedieze și să scoată de la el cheia acestei cetăți, pentru ca dușmanul să se repeadă și să o ia în stăpânire în mod deplin.
     M-am găndit mult la faptul că ea le spune filistenilor secretul puterii lui și ce înseamnă aceasta pentru noi. Ce lecție spirituală trebuie să învățăm din faptul că spunem vrăjmașilor lui Dumnezeu secretul puterii noastre? Nu este acesta un fapt că noi avem un secret? Problema nu este atât faptul că secretul este cunoscut, deși este unul foarte real, ci este faptul că inima este dispusă să spună un secret lumii. Întâlnim oameni, de exemplu, în afacerile noastre și suntem politicoși cu ei, dar lucrurile se opresc aici. Putem avea relații cu persoane pe care le întâlnim întâmplător, temporar sau permanent, în cadrul serviciului nostru, dar nu există nimic care să ne compromită. Dar dacă se încheagă prietenia și în ea sunt introduse elemente din viața privată, atunci lucrurile devin mai intime si secretele inimii pot fi dezvăluite; nu mai rămâne nimic altceva decât ceea ce sufletele au în comun unul cu celălalt. Aceasta înseamnă "a spune secretele". A spune tot ceea ce marchează separarea de altcineva.
     Atât timp cât îmi păstrez propriile mele gânduri, sunt separat de persoana care îmi poate atinge umărul. Sunt complet diferit față de el. Dar dacă îmi destăinui gândurile, dacă fac cunoscut motivațiile tainice ale minții mele și orice de acest fel, atunci suntem uniți, suntem prieteni și nu mai există nicio separare. Sunt în puterea acelei persoane, pentru simplul motiv că inima mea i-a fost dată. O ilustrare simplă ar fi o femeie creștină care își dă afecțiunea inimii ei unui bărbat nemântuit. Dar poate exista nenumărate aplicații, individuale și colective.
     Și așa a fost cu Samson. Această dezvăluire a secretului puterii sale a dus la dărâmarea zidului care îl despărțea de filisteni. A fost renunțarea la însăși fortăreața sufletului său, care, cel puțin până acum, fusese ținută invincibilă. Ne vom gândi acum la aplicații practice ale acestui lucru și vreau să subliniez că pentru poporul lui Dumnezeu pericolul acesta se poate manifesta în trei moduri; individual, pentru slujitorii Domnului în mod special, și pentru Biserica lui Hristos în mărturia ei colectivă înaintea lui Dumnezeu și înaintea lumii.
     Creștinul, în mod individual, este în pericol permanent să dărâme zidul despărțirii dintre sufletul său și lume. Ah, deseori vedem pe câte un creștin tânăr, cu inima plină de iubire față de Hristos, bucurându-se în Domnul, asaltat de ispite subtile pentru a da la o parte această îngustime, să distrugă ceea ce îl ține despărțit de lume. La prima vedere aceste ispite nu se prezintă ca ceva rău sau nepotrivit. Satan nu prezintă creștinului lumea așa cum este ea, rea. El prezintă partea atractivă a lumii, inofensivă, nu partea rea. Și, ah, dacă există sentimentul de a ceda în suflet, dacă există înclinația de a avea lucruri în comun, de a dezvălui, parcă, secretele inimii, sufletul a capitulat. Nu mă refer neapărat în cuvânt, ci la a dezvălui, în mod practic, ceea ce trebuie să deosebească acel suflet de lume. Dacă se produce destrămarea separării sufletului de duhul lumii, atunci are loc dezvăluirea secretului. Cedarea secretului în mâinile vrăjmașului este urmată de pierderea puterii, pierderea întregii puteri spirituale.
     De câte ori am văzut pe samsoni (creștini care se poartă precum Samson, n.t.) lipsiți de puterea lor spirituală tocmai în acest fel. Ei se preocupă cu un lucru mic, care pare inofensiv, nebăgat în seamă. Apoi mai apare ceva, căci Satan oferă mereu ceva din ce în ce mai atrăgător, care în final ia în stăpânire mintea, până când, în cele din urmă, după cum spune Dalila, mi-a deschis toată inima.
     Este ca ecluza unui canal, dacă ați vazut vreodată una. Sunt porți care țin apele în amonte, le țin separate de apele din aval. Există o mare diferență de înălțime între apele din amonte și apele din aval. Dar un om merge la porți și deschide uși care sunt ascunse jos, lângă fundul canalului, iar apa trece pur și simplu prin acele uși, până când, în cele din urmă, apa este la același nivel în ambele părți, iar apoi porțile se deschid cu o ușurință perfectă.
     Ah, preaiubiților, nu există oare uși ascunse ale contactului cu lumea aceasta, nu există uși ascunse de asociere cu principiile rele și cu gândurile acestei lumi? Nu vorbesc de imoralitate, dar, fraților, câți dintre noi am știut ce înseamnă să avem aceste uși deschise până când diferența de nivel dintre copilul lui Dumnezeu și lume s-a pierdut, deosebirea dintre sfânt și lumesc. Acestea sunt la același nivel, și ce împiedică acum deschiderea larg a porților și a lăsa să intre tot ceea ce este în lume? În această situație nazireatul individual este pierdut.
     Sa aplicăm aceasta la un slujitor al lui Hristos. Dacă este cineva care trebuie să fie separat în sufletul său de duhul lumii, de duhul filisteanului, acesta este slujitorul lui Hristos. Secretul puterii lui este în ceea ce am văzut de-a lungul timpului. Acesta este secretul judecății de sine, al slăbiciunii, al neputinței totale care se sprijină pe puterea atotputernică. Dacă nu a învățat această lecție, dacă nu a ocupat acest loc, el nu este un adevărat slujitor al lui Hristos, și dacă a luat această poziție, trebuie să învețe că nu există putere de care să se teamă mai mult decât aceste asocieri ascunse care nu sunt după gândul lui Dumnezeu. Aceste uși ascunse, care l-ar putea conduce treptat să dezvăluie secretele inimii sale, să-l conducă treptat să aibă un punct comun cu lumea, îi va distruge puterea, și nicio capacitate de dar, nicio elocvență, nimic altceva nu poate să ia locul acelor "plete lungi" care vorbesc despre o viață separată pentru Dumnezeu.
     Să aplicăm acest lucru la Biserica lui Dumnezeu. Din nefericire, ea este lipsită de șuvițele ei de slăbiciune, care erau gloria ei, și vedem astăzi o Biserică care este la același nivel cu lumea. În general vedem o biserică lumească, și nu trebuie să ne oprim aici, căci trebuie să plângem cu totii din această cauză. Iar dacă aplicăm aceasta oricărei mărturii colective pentru Dumnezeu, dragi prieteni, nu avem același lucru? Nu vedem aceleași pericole? Lumea care ne atrage permanent, în mod viclean, pericolul de a dezvălui lucrurile prețioase ale lui Dumnezeu, nu pe calea Evangheliei, ci pur și simplu de a ne deschide inima și mintea  pentru a avea un punct comun cu ea. 
     Cât de ușor imităm lucrurile de care suntem înconjurați. Cum se poate strecura această stare chiar și în cea mai atentă companie a poporului lui Dumnezeu, dacă nu există o veghere permanentă și o grijă constantă. Cum vom descoperi că vrăjmașul are tot ce avem noi, că nu există niciun secret între noi, că nu există nimic între sufletele noastre și ceea ce ne înconjoară! Astfel că, oamenii spun uneori: "De ce ne facem atâtea probleme legate de separare, căci nu există nicio diferență între noi ? Pentru ce ne facem o astfel de problemă cu separarea?" Ah, iubiți frați, chiar faptul că putem pune o astfel de întrebare arată că deja nu există nicio deosebire. Secretul este dezvăluit - nu mai rămâne nimic.


     13.3 Abandonarea nazireatului

     Să privim acum foarte pe scurt la pașii care duc la dezvăluirea secretelor, așa cum vedem aici la Samson. Mai întâi el îi spune un neadevăr, când ea îi cere să cunoască secretul puterii lui și cum ar putea fi legat. Ceea ce îi spune în primul rând este, evident, nesemnificativ și se pare că el nu are nicio intenție să-i spună adevăratul secret al lucrurilor. El spune: Dacă mă veți lega cu șapte funii verzi, sau, după cum este scris, șapte funii noi, care nu au fost uscate, atunci voi fi la fel de slab ca oricare om, sau, ca un singur om. Cred că Samson trebuie să fi avut în minte cum bărbații din Iuda îl legaseră cu funii când l-au dat în mâinile filistenilor. Fără îndoială că și-a amintit că atunci când a fost legat cu acele funii, el le-a rupt ca pe niște câlți. Așa că va face din nou la fel. Când ea îi spune: "Filistenii sunt asupra ta, Samson", pur și simplu el rupe funiile, precum câlții care ating focul.
     Ne-am lăudat vreodată cu vreo biruință trecută în așa fel încât aceasta a devenit începutul unei noi curse? Samson se gândește aici la biruința lui trecută asupra filistenilor, la felul în care a rupt funiile. El spune, o voi face din nou. Voi rupe funia, îi voi spune ce mi-au făcut bărbații din Iuda și apoi voi arăta ce putere minunată am. Și așa a făcut, rupând funiile, dar, preaiubiților, el avea o funie nouă în jurul sufletului său. Era doar acea laudă cu o biruință trecută în prezența unuia care nu ar fi trebuit să știe nimic despre aceasta, și în prezența căruia nu avea nimic de-a face. El nu i-a spus adevărul și nici nu i-a dat adevăratul secret al puterii sale dar a înșelat-o, iar rezultatul a fost că în scurt timp ea află mai mult.
     Deci, dacă cineva se joacă cu răul, fiind legat de el, încercând să mențină o anumită separare prin diverse minciuni, pasul este deja făcut și sufletul este cu adevărat în mâinile vrăjmașului.
     Aș dori să pot spune mai clar. Conștiințele noastre trebuie să înțeleagă ceea ce vreau să spun aici. Vreau să spun, iubiți frați, că orice preocupare cu ceea ce nu este de la Dumnezeu, care nu este de niciun ajutor în comuniunea noastră cu El, jucăndu-ne cu lucrurile lumii și legându-le de lucrurile lui Dumnezeu, va sfârși în cele din urmă, ca în cazul lui Samson, în naufragiu și ruină.
     Data următoare se simte puțin mai puternic. Dacă m-ar lega cu funii noi, spune el (v. 11). El devine din ce în ce mai puternic și, dacă și-ar da seama, că pur și simplu el adaugă încă o funie la cele cu care avea să fie legat. El a mers mai departe pe calea coborârii, și cred că vedem în aceasta îndurarea lui Dumnezeu punându-și mâna peste el pentru a-l aduce înapoi și a-l restaura, deși el refuză să asculte de îndurarea lui Dumnezeu. În loc de aceasta, descoperim că el face un pas mai departe în rău. Așa că aici, el este legat cu aceste funii și, dacă se desprinde din nou, el devine mai strâns decât era mai înainte. Această nouă înșelătorie, după ce conștiința i-a fost trezită și, pe deasupra, o conștiință care a fost trezită a doua oară de îndurarea lui Dumnezeu, și continuă în această stare, arată că el este în pericol mai mare ca oricând.
     Iubiți frați, vreau să vorbesc cu toată tandrețea. Acesta este un subiect foarte serios și solemn. A fost trezită conștiința noastră de Dumnezeu pentru a ne elibera dintr-o cursă și totuși ne-am întors din nou la aceeași cursă? Atunci știm că conștiința noastră a devenit mai puțin sensibilă decât era mai înainte, așa cum devenise și a lui Samson. Lucrul acesta se aplică și Bisericii.
     Vine apoi al treilea răspuns al său. El se joacă cu focul, dar fluturele se apropie din ce în ce mai mult de lumânare, iar acum atinge care este secretul puterii sale. El spune: "Dacă ai împleti cele șapte șuvițe ale capului meu în urzeala țesăturii" (v. 13). El vorbește despre părul său; fără să-i spună că nu trebuie să se radă. Dar părul era sursa puterii lui și acum putem vedea cât de aproape era de dezvăluirea acestui secret. El vorbește de propria sa putere spirituală, și îi spune, parcă, cum i se poate lua această putere. El îi spune în mod fals, dar vorbește chiar despre aceasta. Este ca și cum un om ar vorbi lumii despre credința sa. Poate el nu dezvăluie chiar secretul . S-ar putea să nu fie identificat pe deplin cu lumea, dar vorbește despre singurul lucru care îl desparte de lume. Ce drept avea Samson să vorbească cu o filisteană despre nazireatul său? Ah, niciunul. Lucrul acesta ne amintește de Eva vorbind cu șarpele. 
     Astfel că el face ultimul pas. Ea va obține totul de la el. Putem fi siguri, iubiți frați, că orice persoană care se preocupă, care se atinge de rău, va merge până la capăt, la fel cum a făcut sărmanul Samson aici, dacă nu intervine Dumnezeu în mila Sa. Da, spune el, ia-mi părul. Aceasta este ideea. El a ajuns până la capăt, și dacă părul meu dispare, dacă nazireatul meu este pierdut, voi fi la fel de slab ca orice om.
     Nu este semnificativ faptul că el nu vorbește de abstinența sa de la vin sau despre despărțirea de moarte (trup mort, n.t.). Viața lui trecută ar indica faptul că el nu a fost atent cu privire la acele părți de separare ale naizereatului său. Conștiența slăbiciunii, un duh de dependență față de Dumnezeu, a fost sugerată de părul lung. Nu este posibil ca acestea să rămână după ce separarea sfântă a inimii a fost pierdută?
     Dependența își găsește expresia naturală și normală în rugăciune. Doar Nazireul desăvârșit a fost un Om al rugăciunii. Să fim siguri că nu există pericol mai mare decât pierderea simțului nevoii de rugăciune. Lucrul acesta semnifică pierderea duhului de dependență, simbolizat prin părul lung. Nu am nevoie să spun multe cuvinte aici, las mai degrabă conștiința să ne vorbească tuturor. Este rugăciunea o necesitate absolută? Este ea un obicei din viața noastră? Este posibil ca chiar și cunoașterea harului să fie folosită de vrăjmaș pentru a diminua sentimentul de dependență astfel încât rugăciunea să devină mai puțin constantă. Fratele meu, dacă neglijezi rugăciunea, tu ești într-adevăr în pericol iminent să-ți pierzi nazireatul.
     Același lucru este valabil și pentru o mărturie colectivă. Ori de câte ori cunoașterea adevărului divin încetează să ne umilească și începe să ne facă nepăsători în ceea ce privește rugăciunea în comun, putem fi siguri că "filistenii sunt peste noi". Dacă vedem strângerea pentru rugăciune neglijată de mulți, sau o slăbiciune în rugăciune, puțini participanți - acestea sunt anumite semne că această mărturie, indiferent de modul în care a fost folosită de Dumnezeu în vremurile trecute, a alunecat din adevărata sa poziție.  Dacă nu va fi restaurată, totul va cădea în formalismul filistean. Fie ca noi să acordăm o atenție serioasă acestor lucruri.

miercuri, 6 septembrie 2023

 


                                      Meditații Asupra Cărții Judecători

                                                                          - XIX -


     Samuel Ridout


     12     Samson - Alianțe și conflicte (Jud. 14 la 15)

     12.2     Biruința lui Samson asupra filistenilor

     La sfârșitul versetului opt găsim un fapt semnificativ. S-a coborât și a locuit în vârful stâncii Etam. Vârful stâncii. "Șafanii sunt un popor slab, totuși își fac casa în stâncă" (Prov. 30:26). Și când se duce să locuiască în stâncă, ceea ce ne duce cu gândul la Hristos și la a ne ascunde în El, ne putem aștepta la ceva mai mult decât ceea ce am văzut pâna acum, și la ce vom vedea.


     12.2.1     Intervenția bărbaților din Iuda în favoarea vrăjmașilor!

     Filistenilor nu le place un asemenea loc. Ei "s-au suit și și-au așezat tabăra în Iuda și s-au răspândit în Lehi. Și bărbații din Iuda au zis: Pentru ce v-ați suit împotriva noastră? Și ei au zis: Ne-am suit ca să-l legăm pe Samson, ca să-i facem cum ne-a făcut el nouă" (15:9,10). Samson era socotit în afara legii, și deși acum se retrăsese din conflict, sau se retrăgea, se pare, de pe teritoriul filistenilor, și își luase locul printre bărbații lui Iuda, ei sunt obligați să se răzbune. Erau departe de a fi învinși prin ceea ce făcuse el, ci ei insistă mai departe și vor sângele lui.
     Dar ce tablou trist în ceea ce urmează! Bărbații lui Iuda vin la Samson și sunt pur și simplu îngroziți că ar trebui să îndrăznească să se împotrivească filistenilor. "Nu știi că filistenii stăpânesc peste noi?" Robia lor era atât de josnică, atât de completă, încât erau pur și simplu îngroziți de oricine se opunea acelei autorități care avea o putere atât de mare asupra lor. Și cât este adevărat, iubiți frați, că o mare parte din poporul lui Dumnezeu pare să fie îngrozit total de ideea că cineva s-ar putea împotrivi autorității filisteanului, care se manifestă printre ei.
     Pentru a ilustra din nou într-un mod foarte simplu, așa cum am făcut mai înainte, există anumite principii atât de mari la care am făcut deja aluzie. Aceste principii au fost adoptate printre creștinii mărturisitori, cum ar fi, de exemplu, gânduri nescripturale cu privire la îndreptățire, la închinare și la alte lucruri de acest fel. Am făcut deja aluzie la părerile filistenilor despre aceste lucruri. Dacă îndrăznește cineva acum să protesteze că acestea nu sunt adevărul lui Dumnezeu, că sunt pur și simplu instrumente ale vrăjmașului și o mărturie a puterii sale, oamenii ridică mâinile îngroziți. Ce! ideea că oricine, în afară de un om hirotonisit, poate să facă o lucrare sfântă! Ideea de a avea altceva decât o organizație construită de om, ideea de a declara aceste lucruri nescripturale și contrare a ceea ce intenționează Dumnezeu! Parcă auzim : "Nu știi că noi suntem slujitorii filistenilor?" De ce să punem întrebări care ar putea dezlănțui toată puterea vrăjmașului asupra noastră? Este într-adevăr o exagerare să spunem că poporul lui Dumnezeu tremură doar la gândul de a se opune autorității care îi ține pe sfinți în mâna sa?


     12.2.2     Dat în mâna filistenilor, Samson câștigă o foarte mare biruință

     Samson le cere bărbaților din Iuda doar un singur lucru : "Jurați-mi că nu vă veți arunca voi înșivă asupra mea" (v. 12). Aceasta este singura rază care strălucește în toată istoria sa. Nu, spun ei, nu te vom ucide, te vom da în mâinile filistenilor. El poate vorbi cu ei. Nu se teme de ei, pentru că ceea ce îl leagă vital de propriul său popor, legătura vitală cu poporul lui Dumnezeu este stabilă și menținută și ei nu-l vor ucide, spiritual vorbind, el acceptă să fie dat în mâinile filistenilor. 
     Așa că l-au legat cu funii, care sugerează reguli care să-l țină jos și să-l predea, gândesc ei, în siguranță în mâinile filistenilor. Dar, ah, când ajunge în prezența vrăjmașului, credința se manifestă, iar aceste reguli pe care poporul său le-a pus asupra lui pentru a-l ține jos, aceste funii noi, s-au făcut ca niște fire de in care sunt arse de foc și nu au putere să-l țină. Este frumos și izbitor să vedem acest lucru. Cred că aceasta are legătură cu locuirea lui în crăpătura stăncii. Poporul său, frații săi, Israel, nu aveau credință să acționeze așa cum a făcut el. De fapt, ei erau într-o stare spirituală destul de joasă încât să-l dea în mâna unui sistem care era în întregime contrar lui Dumnezeu, făcând tot ce era necesar pentru a-l da în mâinile vrăjmașului. Dar aici, Samson manifestă o credință simplă care se bazează pe Dumnezeu și pe care Dumnezeu o poate folosi. El nu se află în puterea filistenilor, iar în câmp deschis va avea un conflict liber cu ei, ceva din energia credinței.
     Regret că trebuie să subliniez din nou ceea ce, mi se pare, că este caracteristica lui Samson de-a lungul întregii lui vieți, - disprețul față de nazireatul său. "În toate zilele cât s-a consacrat pentru Domnul, să nu se apropie de un trup mort" (Num. 6:6).  Pentru un israelit, dacă era ceva mai grav de a se întina, era să se atingă de un os. A atinge un trup mort însemna necurăție, iar un israelit își pierdea consacrarea de nazireu dacă făcea acest lucru. Totuși, iată-l pe Samson, care cu toate lecțiile din trecut - din care ne-am fi așteptat să fi învățat ceva - ia ceva necurat și-l folosește împotriva filistenilor. El ia falca unui măgar - ceea ce era o dovadă clară a morții, iar animalul însuși era un animal necurat.
     Măgarul este expresia unei voințe proprii puternice. Omul natural este ca un măgar sălbatic. Samson apucă acea armă necurată și, cu siguranță, câștigă o biruință cu ea; nu putem folosi niciodată carnea (firea veche, n.t.), ceva necurat, nu putem folosi niciodată voința proprie fără a suferi. Indiferent cât de corectă ar fi cauza, folosind o armă nepotrivită, mai devreme sau mai târziu, vom suporta consecințele. Deci, cred că avem aici un indiciu că Samson nu și-a prețuit nazireatul său. El nu a realizat că "armele luptei noastre nu sunt carnale, ci puternice, potrivit lui Dumnezeu" (2 Cor. 10:4). Oh! să folosim arme spirituale în conflicte spirituale, să nu luăm armele vrăjmașului, să nu coborâm la nivelul vrăjmașului, oricât de potrivită ar fi acea falcă, după cum spune el, să facă grămezi peste grămezi de filisteni, cu acea singură armă. El se poate lăuda, dar a folosit o armă necurată și este o umbră chiar și peste această biruință, care este cea mai strălucită parte a vieții lui.


     12.2.3     Strigătul lui Samson către Domnul

     Apoi, după ce biruința este câștigată, iese în evidență un alt lucru care strălucește. Este pentru prima dată când îl auzim strigând la Dumnezeu (v. 18). "Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu" (Ps. 42:2). Îl găsim uscat de sete și, chiar și după această mare biruință, sufletul său nu putea fi altfel, după ce a folosit o armă necurată. Dar el se îndreaptă spre Dumnezeu, Îl cheamă în ajutor și află că în acel loc care a purtat numele biruinței sale, Lehi, "Dealul fălcii", Dumnezeu despică stânca, și de-acolo curge apă pentru înviorarea lui, - o altă imagine a lui Hristos.
     Această parte începe și se termină cu stânca. El a locuit în stâncă și din stâncă, prin mâna puternică a lui Dumnezeu, curge apă pentru înviorare. Izvorul s-a numit En-Hacore, "izvorul celui care cheamă" pe Dumnezeu. Acum, în legătură cu aceasta, se pare că a crescut spiritual, căci citim că a judecat pe Israel douăzeci de ani. Adică, exercitarea judecății sale era legată de această perioadă, de această perioadă strălucită din viața lui. Atât timp cât a locuit despărțit de filisteni, în conflict deschis cu ei, el a avut puterea de a judeca pe poporul lui Dumnezeu. Nu putea fi un adevărat judecător pentru ei atunci când se alia cu vrăjmașii săi. Din nefericire, el nu a putut fi un adevărat judecător când, mai târziu, a măcinat la morile filistenilor. Dar, în această perioadă de separare totală de ei, când locuia, așa cum spuneam, în stâncă, și când a rupt legăturile pe care chiar propriul său popor avea să le pună asupra lui, și s-a remarcat în toată energia credinței divine, atunci putea judeca, și numai atunci a putut judeca pe poporul lui Dumnezeu. 
     Lucrul acesta ne duce la sfârșitul acelei părți din viața lui, în capitolul al șaisprezecelea, unde întâlnim întunericul cel mai profund și un eșec din cele mai triste. Strălucirea luminii a fost scurtă, dar sperăm că au fost și alte fapte de credincioșei față de Dumnezeu care nu au fost înregistrate în aceste capitole.
     Cred cu adevărat că acest ultim om, al șaselea dintre toți eroii lui Israel, este un om de la care ar trebui să învățam unele dintre cele mai importante lecții pe care le-am avut până acum înaintea noastră. Cred că lecțiile scrise aici, scrise chiar foarte clar, sunt în mare măsură lecții ale eșecului și cred că,  așa cum am spus la început, că orice efort de a face din Samson un tip lui Hristos încalcă sensibilitățile noastre spirituale. Ah, Sfântul nostru Domn! Gândim să facem din David în păcatul său un tip al lui Hristos? Putem face, pe bună dreptate, din David, în respingerea sa, un tip al lui Hristos. Putem să facem în legătură cu împărația lui finală un tip al Domnului, și pe bună dreptate. Am putea să facem din Solomon, în măreția și gloria lui, un tip al lui Hristos. Dar când Solomon s-a îndepărtat de Dumnezeu, este el atunci un tip al lui Hristos? Un copil al lui Dumnezeu în neascultarea sa, poate fi el o imagine a Celui cu adevărat ascultător? Mi se pare că o astfel de manipulare a Scripturii, care încalcă conștiințele sfinților și aduce atingere Binecuvântatului nostru Domn, este un lucru care trebuie refuzat. Mai degrabă trebuie să primim avertisment de la un om care ar fi putut fi, - o, ce tip minunat ar fi putut fi el al lui Hristos, și totuși, din nefericire, el este pur și simplu un far, nu pentru a ne invita în port, ci pentru a ne avertiza cu privire la stânci, stâncile care l-au zdrobit.
     Care este avertismentul, iubiți frați? "Ea este potrivită în ochii mei" (sau  "Ea place ochilor mei") (14:3). Ah, să ne ferim de plăcerea proprie. Hristos nu Și-a plăcul Lui Însuși. Să ne ferim de ceea ce ne face plăcere. Să ținem la nazireatul nostru. Să ne amintim că crucea lui Hristos este cea care ne-a răstignit față de lume și lumea față de noi (Gal. 6:14); și mai mult de atât, "cei ai lui Hristos au răstignit carnea împreună cu patimile și cu poftele ei" (Gal. 5:24). 


     13     Samson : ultimile sale zile (Jud. 16).

     Am avut inaintea noastră cea mai străluicită parte a vieții lui Samson, deși era o strălucire  marcată de slăbiciune în același timp. Semnele apăruseră deja, vestind noi încălcări ale poruncilor divine dacă nu se întorcea cu hotărâre spre Dumnezeu. Totuși, în ciuda izbăvirii parțiale acordate, datorată dependenței sale de Dumnezeu și a strigătului său către El după ajutor, nu vedem decât o mică tendință a ceea ce am numi o mișcare colectivă printre poporul lui Dumnezeu.
     Tot ceea ce a făcut Samson înainte de această dată a fost ceva personal, pe cont propriu, deși se pare într-un mod dezinteresat, pentru că nu vedem să profite de isprăvile sale de putere și de biruințele sale asupra filistenilor. După această perioadă de mișcare națională el acționează încă singur, astfel încât, așa cum am menționat deja, Samson a fost - în mare măsură - un eșec ca și conducător național. Nici în această parte el nu se pune înaintea poporului pentru a-i conduce la biruință, ci câștigă biruința pentru ei. El își păstrează în continuare individualismul și, dacă o pot spune, oriunde există o măsură de individualism puternic care exclude poporul lui Dumnezeu, acolo există o mare măsură de egoism, și oriunde există egoism există slăbiciune și eșec.
     El nu și-a asociat niciodată poporul cu el, precum Ghedeon, sau chiar ca Iefta. Tot ceea ce a făcut a fost ca pe o scenă, pentru ca ceilalți să vadă, după cum am putea spune, el a acționat singur. Astfel, parțial, după cum vedem, în legătură cu această perioadă se vorbește despre funcția lui de judecător. El nu era în stare să judece atunci când se asocia cu filistenii.
     Astfel de oameni nu au rămas necunoscuți în istoria Bisericii - oameni cu un dar strălucit, dar care nu și-au găsit niciodată locul lor ca mădulare ale Trupului lui Hristos. Ei au uimit, probabil, cu oratoria lor și au atras atenția asupra lor, dar lucrarea lor a fost în mare măsură lipsită de valoare. Fără îndoială, în fiecare perioadă a vieții istoriei Bisericii au existat astfel de oameni, și ei nu lipsesc și astăzi.
     Nu vom descoperi oare că secretul acestui fapt se află în încălcarea nazireatului? Există o anumită preocupare (cochetare, n.t) cu principiile filistenilor, un anumit eșec în a menține o separare rigidă și spirituală față de tot ceea ce ar strica cea mai deplină comuniune. Nu este ispita, de exemplu, ca cineva înzestrat cu o mare elocvență să fie întoxicat cu un succes care nu vorbește de "absența vinului" ca bucurie naturală? Astfel de persoane le este greu  să se șteargă pe sine și să ocupe un loc smerit în slujire. Filisteanul, Abimelec, își va impune personalitatea. Acesta este un principiu de aplicare vastă și profundă pe care îl caută cel mai mult. Orice lucrare, oricât de excelentă și de scripturală ar fi în multe dintre caracteristicile sale, dacă nu reușește să se trezescă și să se identifice cu poporul lui Dumnezeu în mod colectiv, pe liniile stabilite în Cuvântul lui Dumnezeu, nu părăsește niciodată sfera a ceea ce este individual și, prin urmare, este incompletă. 


     13.1     Samson coboară la Gaza 

     Dar trebuie să lăsăm această licărire de strălucire din viața lui și să coborâm în întunericul istoriei sale de mai târziu. Dacă lecția este una tristă, putem fi siguri că întunericul ei nu este exagerat și că Dumnezeu Însuși a pictat acest tablou pentru noi, pentru ca noi să înțelegem cum arată lucrurile în ochii Sai. Ceea ce avem aici, chiar dacă este o lecție umilitoare, este una necesară, o lecție care va acționa ca un stimulent spiritual pentru sufletele noastre, așa cum face biterul (licoare medicinală amară, n.t.). Medicamentele lui Dumnezeu trebuie să fie amare, așa cum sunt de obicei medicamentele, dacă trebuie să acționeze asupra sufletului și ne stimulează (sau, provoacă, n.t.) pentru ceea ce este un conflict real, ca să arătăm dacă trebuie să stăm pentru Dumnezeu sau nu. 
     Există o asemănare destul de izbitoare între ceea ce avem în prima parte a acestui capitol șaisprezece și ceea ce a avut loc la începutul vieții publice a lui Samson. Aceasta arată, totuși, un declin moral. Acest declin moral este manifestat prin faptul că el își satisface propriile dorințe, în ciuda întinării morale de care are parte. Samson coboară la Gaza pentru satisfacerea propriei plăceri, fără să-i pese de ce pata  ar putea rămâne pe numele lui Dumnezeu și pe numele poporului Său, făcând acest lucru. El coboară acolo ca o victimă a cărnii și, iubiți frați, dacă cineva este o victimă a cărnii dinăuntru, este doar o chestiune de timp pănă când va fi o victimă și în exterior, și aceasta în mod vizibil.
     Avem în această primă parte, în coborârea lui Samson la Gaza, ceea ce arată, cu siguranță, o stare sufletească care a necesitat cea mai categorică judecată de sine, și totuși nu pare să existe nimic de acest fel. Poate părea ciudat ca un om care ar putea avea vreo putere să-și sacrifice atât de complet conștiința, așa cum a făcut-o Samson, dar este un fapt trist că puterea rămâne puțin timp după ce conștiința a dispărut. Se pare că este, ca să spun așa, mila peristentă a lui Dumnezeu care ar reține pe cineva, chiar acolo unde conștiința este adormită, unde a fost împiedicată să acționeze. Dumnezeu, în mila Sa, ar avea încă un cuvânt pentru suflet, prin puterea care este păstrată încă într-o anumită măsură. 
     Deci, în ciuda stării nefericite a sufletului lui Samson care a făcut posibil acest lucru, el se poate ridica în timpul nopții plăcerii sale, și poate lua porțile Gazei, care l-ar fi ținut în captivitate. El poate lua acele porți, le poate duce pe munte spre Hebron, ca un fel de sfidare a poporului, care credea că îl ține în siguranță pentru că porțile erau blocate.
     Fără îndoială, Samson a crezut că a făcut un lucru grozav când a luat acele porți și s-a desprins de puterea care îl ținea. Dar el nu s-a desprins cu adevărat de ea. Doar îndurarea lui Dumnezeu este cea care i-a vorbit și i-a arătat că are putere să se desprindă dacă vrea, chiar și acum. Dar din faptul că nu a făcut asta, ci pur și simplu și-a folosit puterea, avem o ilustrare a modului în care avertismentul lui Dumnezeu nu a fost ascultat și, prin urmare, nu a existat nimic care să împiedice un nou eșec în continuare.
     De fapt, acest om puternic bătea în retragere, fugind dinaintea filistenilor. Chiar dacă purta porțile cetății lor pe umeri, el fugea de ei. Nu se confrunta cu ei. Nu avea puterea să-i înfrunte. Cum putea el să aibă putere când propria lui conștiință nu era potrivită înaintea lui Dumnezeu? Cum poate cineva să aibă putere când propria conștiință nu este corectă înaintea lui Dumnezeu?
     Se spune că a dus porțile cetății pe vârful muntelui care este în fața Hebronului, sau, după cum este sensul, muntele care privește spre Hebron. Se pare că s-ar fi îndreptat spre Hebron, dar Hebronul este la mai multe mile de acel loc, Gaza este pe malul marii, în timp ce Hebronul este departe, în munții Iudeii, la multe mile distanță. S-ar putea să fi fost un munte în fața lui, iar Samson, se pare, s-a îndreptat spre el. Hebron înseamnă comuniune și este nevoie de ceva mai mult decât debarasarea unei puteri pentru moment, pentru ca sufletul să se întoarcă la Dumnezeu, la comuniune.
     Cineva poate fi prins într-o cursa, prins în ceva care este contrar gândurilor lui Dumnezeu, ceva care, parcă îl ține în jos, dar el încă mai are putere, destulă putere de a scăpa de acel lucru și ne arată că are putere să-l scuture de pe el, dar întorcându-i spatele, merge mai departe spre Hebron, spre comuniune. Foarte probabil, această biruință parțială este o cursă pentru el, căci dacă ar fi realizat cu adevărat slăbiciunea sa, s-ar fi îndreptat cu fața spre Dumnezeu și ar fi putut evitată umilirea lui ulterioară. Sufletul recuperat parțial merge, parcă, spre locul comuniunii cu Dumnezeu, dar nu ajunge la acel loc, se oprește înainte de el și, cu siguranță, data viitoare, când va fi prins în cursă, va fi mai rău pentru el, pentru că Dumnezeu nu ne îngăduie să ne jucăm cu conștiința,  sau cu Cuvăntul Său. 
     Dacă a fost greșit să fie în Gaza, și dacă numai îndurarea lui Dumnezeu l-a eliberat din Gaza, putem fi siguri că a fost pentru a-l aduce înapoi la ceea ce semnifică Hebronul, la comuniunea cu Dumnezeu. Iar dacă nu se întoarce deplin în acest loc, eșecul său ulterior va trebui să-l învețe care este cu adevărat nevoia lui. Ce lecție necesară este și pentru noi! Uneori par să aibă loc anumite restaurări, în sensul că se observă renunțări la anumite principii sau asocieri, dar de multe ori renunțarea este doar parțială, deoarece este tăiat doar rodul exterior, dar nu rădăcina și, mai presus de toate, nu există o întoarcere reală spre Dumnezeu. "Dacă te vei întoarce... întoarce-te la Mine" (Ier. 4:1), este ceea ce zice Dumnezeu, și există un mare pericol în restaurarea parțială a comuniunii, în parcurgerea doar a unei părți a drumului către Hebron, și aceasta pentru scurt timp. Dacă vrem să fim restabiliți în comuniune, iar restabilirea în comuniune înseamnă mai mult decât a purta porțile Gazei pe munte, înseamnă a ne întoarce la Dumnezeu, iar întoarcerea la Dumnezeu înseamnă o judecare a principiului care m-a prins în cursă, și a rădăcinii care m-a dus în rătăcire, iar când judec această rădăcină, atunci judec și toate ramurile ei.
     Aceasta este lecția pe care o învățăm din această faptă a lui Samson. Astfel de fapte nu aduc nimic altceva decât tristețe în inimile noastre. Cu siguranță, nu ne putem aștepta să fie lăudat pentru că a făcut așa ceva. Îl putem întreba doar cum de ai ajuns la Gaza și, cât de departe ai plecat când ai părasit-o? Așadar, dacă cineva vorbește despre cât de puternic a fost în a renunța la un anumit obicei sau la o anumită asociere, să-l întrebăm mai întâi de ce s-a aflat într-o asemenea situație, și în ce măsură s-a îndepărtat acum de ea. Ai parcurs toată distanța până la comuniunea cu Dumnezeu?
     Putem spune aici, doar în treacăt, un cuvânt din adevărul evangheliei? Există o mulțime de predici în zilele noastre care ar duce un păcătos, ca să zic așa, din Gaza, pe muntele din fața Hebronului, fără ca să-l ducă până acolo. Există multe despre renunțarea la aceasta sau la aceea, despre ruperea uneia sau alteia dintre asocierile rele, despre a judeca cutare sau cutare stare greșită a sufletului din inimă, și totuși să nu se ajungă la fondul lucrurilor, care este - ce? Fondul este să se ajungă la sfârșitul sinelui, adică judecata de sine. Este să mă văd pe mine, nu ca un păcătos care poate scăpa de legăturile păcatelor sale, ci ca un suflet neputincios și vinovat în prezența lui Dumnezeu. Este să mă văd pe mine un obiect ruinat și fără valoare, care nu poate să se arunce decât în păcatele sale și în nevrednicia sa, la picioarele harului infinit, pentru a găsi în crucea lui Hristos eliberare, nu din Gaza, nu dintr-un anumit obicei rău, ori de cutare sau cutare stare greșită, ci de a găsi iertare și eliberare de sine, prin har, prin crucea lui Hristos.
     Aceasta mă duce direct în prezența lui Dumnezeu, chiar în Hebron, chiar în locul unde îmi cunosc relația cu Dumnezeu, și aceasta, dragi prieteni, este ceea ce face Evanghelia harului lui Dumnezeu, spre deosebire de orice predicare a reformării, ori a îmbunătățirii omului vechi, doar pentru a fi asemenea scroafei care este spălată pentru a se întoarce să se tăvălească din nou în noroi. Evanghelia îl eliberează pe cineva complet, prin harul lui Dumnezeu, din orice loc în care a fost ținut captiv, îl eliberează să se bucure de comuniunea cu Dumnezeu. 
     Ce mângâere să ai parte de o asemenea Evanghelie pe care să o predici. Ce mângâiere, dragi prieteni, că nu trebuie să îndreptăm sufletele către un munte care se află doar puțin afara din Gaza, și a le spune: "Ei bine, te vom duce puțin mai de departe, spre Hebron, către casa lui Dumnezeu, spre comuniunea cu El, și apoi te vom lăsa singur". Avem fericitul privilegiu să declarăm că prin moartea și învierea lui Hristos, Domnul nostru, sufletul este pe deplin eliberat, pentru a fi acasă în prezența lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă crucea, sângele lui Hristos. Înseamnă că prin moartea Sa, calea de acces în prezența lui Dumnezeu este perfect deschisă, astfel încât putem să ne apropiem de Dumnezeu cu deplină siguranță a credinței, pentru a avea cea mai fericită și cea mai sfântă asociere cu El. Nu am fost aduși până la jumătatea drumului către Dumnezeu, ci aduși până la Dumnezeu. "Dar acum, în Hristos Isus voi, care odinioară erați departe, v-ați apropiat (lit. "ați fost aduși aproape") prin sângele lui Hristos" (Efes. 2:13).
     Deși ca creștini nu avem nevoie să fim mântuiți din nou, totuși ne bucurăm să vorbim despre modul în care cineva poate fi mântuit. Noi suntem mântuiți odată pentru totdeauna, iar aceasta ne dă capacitatea, în sens spiritual, să ne bucurăm de adevărul prețios al mântuirii, și pe deasupra, cu dragoste și seriozitate, să-l recomandăm  oricărei inimi care este străină de dragostea lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu scoate sufletul din locul său de robie, și din robia poftelor sale, și îl așează chiar în casa lui Dumnezeu, prin lucrarea lui Hristos, fiind în pace pentru totdeauna cu El. Ce evanghelie prețioasă! Este slujba împăcării, slujba aducerii sufletului îndepărtat, sufletul care este în vrăjmășie, înstrăinat de Dumnezeu, înapoi la El cu încredere deplină și în pacea deplină a propriei Sale binecuvântări și a sfintei Sale prezențe.
     Aceasta este în contrast cu ceea ce a făcut Samson. Samson nu a făcut nimic de acest fel, așa cum am văzut din belșug și, prin urmare, nu putem asocia Numele sfânt al Domnului nostru cu o istorie așa de rușinoasă ca aceasta. Nu se poate observa nici măcar o simplă asemănare exterioară, așa cum au făcut-o unii, ilustrând prin ea Evanghelia, că Binecuvântatul nostru Domn a luat porțile Gazei, și a deschis calea pentru ca sufletele noastre să iasă afară. Nu aș lega Numele Său sfânt cu o asemenea istorie rușinoasă pe care o găsim aici. Este un contrast total cu ceea ce a făcut Hristos. Pentru Samson a fost pur și simplu o eliberare incompletă și parțială, prin îndurarea lui Dumnezeu, de ceva de care era stăpânit, și care avea să-l prindă în cursă. Să nu asociem niciodată Numele sfântului nostru Domn cu o asemenea relatare rușinoasă.
     A fost un om care a ieșit dintr-o cetate într-un mod foarte diferit. Acesta a fost apostolul Pavel. Ceea ce îl ținuse în cetate era credincioșia față de Hristos, iar iudeii păzeau zi și noapte porțile Damascului, ca să nu le scape. Toată puterea lui Dumnezeu era de partea lui, toată puterea lui Hristos înviat, dar ce a făcut el? Nu a existat o asemenea manifestare (ca la Samson, n.t.) nebunească a puterii sale, nici o minune nu a fost interpusă între el și dușmanii săi care păzeau porțile. Pavel, într-o slăbiciune desăvârșită, a fost coborât într-un coș și fuge de dușmanii săi. El a fost un adevărat nazireu, a cărui slăbiciune a fost un martor constant al unei alte puteri care a lucrat prin slăbiciunea lui, și aceasta nu l-a făcut, ca să zicem așa, un atlet fizic sau spiritual, ci l-a făcut un om smerit.
     Cred că este foarte izbitor că avem o aluzie la acea coborâre într-un coș din capitolul unsprezece din 2 Corinteni, care este urmată în capitolul doisprezece de relatarea înălțării sale în glorie, unde i-au fost dezvăluite lucruri pe care un om nu este în stare să le rostească. Dacă Pavel nu avea decât slăbiciune aici, așa că a trebuit să iasă din cetate într-un coș, lăsat jos de pe zid, el a fost luat în glorie, pentru a vedea acolo ce era cu adevărat partea lui, și a noastră, iubiți frați. Apoi, când coboară de la acea înălțime, Domnul îi explică, ca să zicem așa, că nu trebuie să-și folosească puterea proprie, pentru ca puterea lui Hristos să fie pentru el și, această putere, să fie desăvârșită în slăbiciune. 
     Cu care am vrea să ne asemănăm, cu Samson, cu multă putere uimitoare, sau cu acel slujitor sărac, slab, care a fost urmărit, precum o căprioară fricoasă care este urmărită în pădure, de dușmani necruțători, și este lăsat afară din cetate, plecând în slăbiciunea lui pentru a dovedi că puterea nepieritoare a lui Hristos este pentru el?  Cu care am vrea să ne asemănăm? Dar, preaiubiților, a ne asemăna cu Pavel înseamnă a învăța lecția lui Pavel, iar a ne asemăna cu Samson înseamnă a nu învăța această lecție. 
aze